Vienkārši padomi pilsoniskai līdzdalībai.

Vai varam runāt par drīzu nopietnu tautas varas pārstāvniecības uzlabošanos Latvijā?
20 gadus esam pārbaudījuši, ka paši brīnāmies, ko esam ievēlējuši, un mūsu vēlētie pārstāvji, paši savā vaļā atstāti, “bojājas” un pārdod tautas interešu pārstāvniecību pusslepeniem interešu grupējumiem.

Nav šaubu, ka no valsts pārvaldes puses tiek un tiks ieviesta, vismaz formāla, pilsoņu iesaistīšanās iespēja. Vismaz tik, cik prasīs Eiropas direktīvas. Tas, ja nedara vienaldzīgi, stāvokli uzlabot varētu.

Noteicošais tomēr būs pašu pilsoņu vērīgums, iztirzāšanas spēja un saņemšanās pārvaldīt savus pārstāvjus. Formālu un neformālu varas uzraudzības kopienu izveidošanās uz vietām. Kā aug zāle, nevis no augšas. Atbilstoši pavisam noteiktām tieši savām vajadzībām. Un tikai tā. Ja redzat kādreiz kādus pilsoņu līdzdalības Ministru Kabineta noteikumus, tas ir garām. Līdzdalības spēks ir tautas radošais spēks. Meklējiet ieteikumus, padomus, labas prakses paraugus un pieredzes apmaiņu. Protams, jāraugās, lai nekaitētu.
Ko tad pilsoņi var darīt?

Te būs brīvs dažu lietišķu amerikāņu ieteikumu tulkojums. Iekavās ir mani papildinājumi Latvijas apstākļiem.

Ivars Līdaka

Saturs.

I Darbīgums

Kā izdzīvot dziļa ekonomiska pagrimuma laikos?
Kas ir izdzīvotāju kustība?

II Sabiedriskas kopienas

Sabiedriskās īstenības teorija
Kā būt globāli apjēdzošam?
Kādi ir sabiedrisku grupu mērķi?
Kas ir kaimiņu vērīguma kustība?

III Sabiedriska rīcība

Ko nozīmē būt atbildīgam?
Kā uzturēt nevardarbīgu protestu?
Kā izvēlēties akcijas vadītāju?
Kā rakstīt politisku blogu?
Kā fotografēt politisku vai publisku notikumu?
Kā politisku notikumu darīt zināmu atklātībai?
Kā iesaistīties vietējā pārvaldē?
Kas ir petīcijas?
Kā ierosināt likumu ar pieprasījumu?

IV Politiskais briedums

Kā iesaistīties politikā?
Kā pārlūkot politiskās ziņas?
Kā skatīties pirmsvēlēšanu debates?
Kā atpazīt politisko propagandu?
Kā izprast politiskos blogus?
Kā vērtēt politiskā atbalsta rakstus?
Kā darbojas politiskās aptaujas?
Kā izvēlēties, par ko balsot?

V Varas pārstāvniecība

Kā kandidēt vēlēšanās?
Kā veidot politisko reklāmu?

I Darbīgums

KĀ IZDZĪVOT DZIĻA EKONOMISKA PAGRIMUMA LAIKOS?

1. solis. Sanāciet kopā kā ģimene, jo ātrāk, jo labāk, lai izdomātu, kā izdzīvot kopā. Izdzīvošana var nozīmēt pāriešanu uz vienu māju, saimniecību ar vislabāko zemi, un pārējo māju atdošanu bankai (ja negrib pārdot vai parāds ir pārāk liels), vai izdošanu nomā. Ja cilvēkiem trūkst ienākumi, dzīvošana kopā un palīdzēšana darbos ir viens sadarbības paņēmiens taupīguma laikos.
2. solis. Izveidojiet lielu dārzu un kopjiet iekšpagalma cāļu audzētavu, ģimenes govi vai dažus sivēnus, ja vieta atļauj. Jo vairāk varēsit izaudzēt pārtikas, jo vairāk ietaupīsit ēdiena naudu, pie tam pārtikdami no veselīgas barības.
3. solis. Tagad uzpildiet savu pieliekamo un mācieties gatavot ēdamo no sakasnīšiem un pamatbarības. Necenšieties nonākt līdz atkarībai no valdības vai citu žēlastības, lai būtu pašiem, ko likt uz galda. Kādu brīdi tā var būt jums nepieciešama, bet paredziet izdzīvošanu ar savu izaudzētu vai nopirktu ēdienu. Galvenokārt uzkrājiet nebojājošos produktus, kamēr jums vēl ir ienākumi.
4. solis. Noliekiet kaut cik naudas un sudraba monētu drošā glabātuvē neparedzamiem izdevumiem. Banku slēgšanas gadījumos, valdības lemtās banku brīvdienās un banku grūtībās sava paslēptuve mājās ļaus jums turpināt bez skriešanas uz banku, lai dabūtu savu naudu.
5. solis. Turieties pie sava darba, ja tas ir kaut nedaudz drošs. Ja darbu zaudējat vai sagaidāt darbinieku skaita samazināšanu, vai jūs strādājat nestabilā nozarē, meklējiet darbu veselības aizsardzībā, valsts izglītībā, valsts pārvaldē, aizsardzības spēkos, pārtikas ražošanā vai apdrošināšanā, pirms šīs nozares pārpludina darba meklētāji.
6. solis. Mācieties medīt, zvejot, šūt un citas pamatīgas izdzīvošanas prasmes. Jums būs jāmācās paļauties uz sevi un būt lokaniem, lai izgūtu labāko iespējamo nevēlamos apstākļos un tā izdzīvotu, ja iestājas Lielā Depresija.
http://www.ehow.com/how_4695347_survive-great-depression.html#ixzz0r1sGZnsN

KAS IR IZDZĪVOTĀJU KUSTĪBA?

Izdzīvotājs ir “cilvēks, kas veic sagatavošanās darbus, lai izdzīvotu plašās katastrofās, kā atomkarā, jukās; īpaši, noglabājot drošā vietā pārtiku un ieročus”. Īzšķiršanās gatavoties civilizācijas sabrukumam var nākt no reliģiskas tradīcijas vai no vienkāršas pārliecības, ka cilvēks viegli atgriezīsies pie barbarisma, un tātad tev ir jābūt gatavam pasargāt to, kas ir tavs. Izdzīvošanas attieksmi var pieņemt gan kā atsevišķs cilvēks, gan kā kādas grupas dalībnieks.
Vēsture
Izdzīvotāju attieksme sāka parādīties 1960. un 1970.gados. Dēļ kodolkonflikta draudiem starp ASV un Padomju Savienību, kā arī krītot paļāvībai, ka valdība spēj parūpēties par saviem pilsoņiem, neliela daļa pilsoņu nolēma, ka ir nepieciešams gatavoties uz savu roku. Lielā mērā to veicināja konservatīvie un brīvās gribas domātāji.
Posta scenāriji
Ir daudz scenāriju, kam gatavosies izdzīvotājs. Piemēram, viņa uzvedību var ietekmēt dabas katastrofu, kā zemestrīces, orkāna, sniegavētras vai klimata izmaiņu paredzēšana. Citiem tā ir kodolkara vai parastā kara iespējamība. Bez tam daži izdzīvotāji gatavojas ķīmiskām noplūdēm vai kodolkatastrofām, kamēr citi baidās no cilvēku izraisītām vai dabiskām pandēmijām.
Izdzīvotāja raksturojums
Gatavojoties sabiedrības sabrukumam, izdzīvotāji, šķiet, mācās īpašas prasmes, sākot no pašaizsardzības un katastrofu medicīnas līdz namdara darbiem. Bez tam, paredzēdami laikposmu, kad izzūd mazumtirdzniecība un valdības pakalpojumi nav pieejami, tie uzkrāj konservus, pudeļu ūdeni un zeltu vai sudrabu kā valūtu.

Izdzīvotāju mājas var kļūt cietokšņiem līdzīgas un būt pašpietiekamas. Ja vien spēs, izdzīvotāji būvēs patvertnes, kas pastāv ārpus tīkliem, ražos savu elektrību un izmantos savu ūdens avotu. Bez tam, dažos valsts apvidos tie var kļūt par kopējas patvertnes iedzīvotājiem, kas izveidota, lai pārdzīvotu atoma, ķīmisko vai bakteriālo katastrofu.
Vadošie
Viens no redzamākajiem izdzīvotājiem ir James Wesley Rawles. Kabeļu ziņu kanāla MSNBC nosaukts par “izdzīvotāju guru”, viņš ir redzams sava SurvivalBlog.com pieauguma veicinātājs, jo cilvēki meklē padomu, kā būt gataviem “pasaules galam, jo mēs to zinām”. Ir arī citi nepieņemto grupu vadītāji, bet Rawles tiecas iegūt preses lielāko uzmanību.
Nākotnes izdzīvotāji
21.gadsimta pirmajā desmitgadē ir izdzīvošanas aspekti, kas ir kļuvuši vadoši. Saskaņā ar rakstu New York Times (2008.gada 6.aprīļa numurs), dēļ neveiksmīgas ekonomikas, apdzīvotības krīzes, naftas cenas celšanās un vides katastrofu riska daudzi parasti pilsoņi domā par to, kā sagatavoties postam. Tie mēdz uzkrāt pārtiku un ūdeni, uzpērk zeltu un sudrabu un mēģina atrast drošas vietas, kur paglābties, ja lietas ietu uz slikto pusi.
http://www.ehow.com/about_5431800_definition-survivalist.html#ixzz0r2C9tg94

II Sabiedriskas kopienas

SABIEDRISKĀS ĪSTENĪBAS TEORIJA
Sabiedriskās īstenības teorija apgalvo, ka noziedzīga uzvedība ir tādu cilvēku izvēle, kuri jūtas sabiedrības atstāti bez cilvēka tiesībām. Ka šajā sabiedrībā pastāvoši pārvarīgi spēki izmanto apakšā esošos, tādā veidā veicinot tādu uzvedību. Sabiedriskās īstenības teorija saka, ka noziedznieku pāraudzināšana lemta neveiksmei, kamēr pamatos nemainās sabiedrības uzbūve, iekļaujot nabadzīgos un bez cilvēka tiesībām atstātos galvenajā dzīves straumē. Uzvedības psīhologi, kas tic, ka noziedzniekus var pāraudzināt, un politiķi, kas tic bargāk sodošiem likumiem, to apstrīd.
1970.gadā kritizētājs filosofs un kriminologs Ričards Kvīnijs (Richard Quinney) ir publicējis darbo “Noziedzības sabiedriskā īstenība” (The Social Reality of Crime). Viņš piekrīt kārlim Marksam, ka vēsture ir cīņa starp sabiedriski-saimnieciskām šķirām, bet uzskata, ka Markss nav gājis pietiekami tālu. Kvīnijs aplūko pēcmarksisma pasauli, kurā cilvēki tiek izmantoti, pamatojoties uz rasu, vecuma un reliģiskām atšķirībām. Kvīnijs ir viens no pirmajiem, kuri pārbīda kriminoloģijas uzmanības centru no atsevišķu cilvēku noziedzības uz pašu sabiedrību. Prezidents Klintons labprāt citēja sociālās īstenības jēdzienus, rūpējoties par sabiedrības reformām, lai palīdzētu zemākajām šķirām, bet parasti cieta neveiksmi politiskā līmenī.
Teorija
Kvīnijs nepiekrīt sociologu statiskai pieejai, kuri uzskata, ka sabiedrība parasti ir noturīga un saskanīga, tas ir, ļaudis piekrīt dzīvot kopā saskaņā ar noteiktiem likumiem un priekšrakstiem. Statikas skaidrotāji noziedzību saredz kā novirzes un graujošu darbību. Viņš dod priekšroku dinamiskai pieejai, apgalvojot, ka sabiedrība nepārtraukti mainās, un sadursmes ir nenovēršamas. Viņš uzskata, ka noziedzība ir beztiesīgāko atbilde varas turētājiem. Ka noziedzība ir pretestība uzraudzībai.
Sadursmes
Kapitālisma zemēs daudzie ražo dažu labā. Neliels cilvēku skaits pārvalda plašu bagātību apjomu, kamēr lielais pilsoņu vairums strādā par mazām algām un sliktos apstākļos. Kādai šo zemāko šķiru cilvēku daļai nonākot noziedzībā, augstākā šķira tos, bieži jaunus citas izcelsmes vīriešus, šablonizē līdz visa kopiena tiek uzskatīta par noziedzīgu šķiru. Augstākā šķira neapjēdz, ka problēmas rada tās nedalīšanās savā bagātībā.
Varas dalīšana
Pie varas esošie apjēdz, ka tie nevar izmantot visus. Lai pārvaldītu plašu valdību un finanšu uzņēmumus, viņiem ir vajadzīgs atbalsts. Tie dalās daļā savas bagātības, iekļaujot savā sistēmā cilvēkus kā birokrātus, policijas virsniekus un citas pilnvarotas personas. Šie darbinieki kļūst pas sistēmas aizstāvjiem, jo tā nodala viņus no pārējiem. Ar varas dalīšanu un zemāko šķiru izmantošanu kapitālisti uztur valsti, kura savukārt izdod likumus, kas atbalsta viņus.
Risinājums
Tā kā cilvēks ir pēc dabas darbīgs un neatkarīgs, tas ne vienmēr pakļaujas vienkāršai balvu-sodu sistēmai. Kvīnijs uzskata, ka noziedzības novēršanai beztiesīgie ir jāietver sistēmā. Tiem ir jāsaņem sava darba augļus. Šķiru domstarpības izbeigs bezšķiru sabiedrība. Kvīnijs uzskata, ka pienācīga sociāla sistēma samazinātu vai pat izbeigs lielāko daļu noziedzības, jo tā likvidētu dzinuļus bagātajiem izmantot un nabagajiem dumpoties.

http://www.ehow.com/about_5446181_social-reality-theory.html#ixzz0r2CMuEbI

KĀ BŪT GLOBĀLI APJĒDZOŠAM?

Mēs visi dzīvojam globalizācijas laikmetā. Nemitīgi pieaugoša ekonomiska, politiska un kultūras globalizācija, kā arī globāla savstarpējā atkarība ir nozīmīgi dzīves faktori. Viss, sākot no uzņēmējdarbības līdz videi notiek bezrobežu pasaulē. Notikumi un lēmumi vienā vietā tieši ietekmē daudzas citas norises visā pasaulē. Tāpēc ir svarīgi attīstīt globālās apjēgas izjūtu, lai izprastu visas sarežģītās savstarpējās atkarības, kas skar ikvienu ik dienas. Šis raksts piedāvā dažus ieteikumus, kā kļūt globāli apjēdzošākam, īpaši ģeogrāfijas, vēstures, ziņu un patreizējo notikumu ietvaros, kā arī ceļojumu un mācību ārzemēs ietvaros.
Kas ir vajadzīgs:
interneta piekļuve;
atvērts prāts.
1. solis. Pasaules apdzīvotības blīvums.
Pirmais solis kļūt globāli apjēdzošākam, ir kļūt ģeogrāfiski zinošākam. Globāli zinoši pilsoņi pārzin paši savu ģeogrāfiju. Pasaules ģeogrāfijas zināšanai ir būtiska nozīme, lai saprastu, kur notikumi risinās, kāpēc noteikti notikumi risinās īpašās vietās. Ģeogrāfiska izglītība un zināšanas palīdz arī izprast globālos sakarus. Patīkams bezmaksas veids, kā veidot un attīstīt ģeogrāfisko izglītību un zināšanas, ir bezmaksas ģeogrāfisko spēļu spēlēšana internetā. Laba vietne, ar ko sākt, ir http://geogeomania.googlepages.com/geographygames.
2. solis. Kultūras centru karte.
Lasiet dažādu pasaules reģionu vēsturi, lai gūtu izpratni par to, kā valstis un reģioni ir attīstījušies cauri laikiem – kulturāli, politiski un īpaši – ekonomiski, un kā tie ir mijiedarbojušies viens ar otru. Šī pagātnes mijiedarbība joprojām ietekmē to, kā dažādas valstis sadarbojas, un kā pasaule kā veselums mijiedarbojas pašlaik. Arī internets sniedz iespēju meklēt vietnes, kurās var lasīt par dažādo pasaules, reģionu un nacionālo vēsturi.
3. solis. Apvienotās nācijas.
Ziņas un patreizējie notikumi – cits veids, kā kļūt globāli apjēdzošam un attīstīt savu globālo apziņu, ir pastāvīgi lasīt pasaules ziņas no dažādiem resursiem visā pasaulē. Lasot pasaules ziņas, nepaļaujies uz vienu avotu. Mēģini atrast ziņu avotus no visiem pasaules reģioniem. Tas ne tikai ļaus tev uzzināt notikumus katrā reģionā, bet arī ļaus dzirdēt par vieniem un tiem pašiem notikumiem no dažādiem viedokļiem. Lielisks līdzeklis dažādu ziņu bezmaksas resursu piekļuvei visā pasaulē ir internets..
4. solis. Ceļojumi.
Ārzemju ceļojumi un mācības ārzemēs. Ja ļauj finanses, mēģini pie izdevības ceļot pa ārzemēm. Ceļojumi ārzemēs ir vērtīgs izglītojošs pieredzējums un kalpo globālo zināšanu paplašināšanai, un palīdz kļūt par globāli apjēdzošāku pilsoni. Tiešām, nav labāka veida izprast pasauli, kā pieredzēt to pašam. Ja tu esi koledžas students, dod priekšroku laiku pa laikam studijām ārzemēs. Un atkal – internets ir labs resurss starptautiskām un ārzemju studiju iespējām.

Padomi un brīdinājumi
Atceries aplūkot lietas ar atvērtu prātu un mēģini redzēt lietas no dažādiem viedokļiem.
http://www.ehow.com/how_4438629_be-globally-aware.html#ixzz0r2ARV9DB

SABIEDRISKU GRUPU MĒRĶI
Neviens nedzīvo vakuumā, un tu neesi izņēmums. Tāpēc tev sabiedrībā vajag sadarboties ar citiem, pat ja tā sastāv tikai no diviem cilvēkiem. Mazās sabiedrības, tādas kādu tu pieredzi savā ģimenē (pazīstamas kā sākotnējā grupa), pieaugot, tev nodrošina galvenās aci pret aci attiecības, kādas tev ir nepieciešamas. Bet tavai izaugsmei un attīstībai ir nozīmīgas arī citas sabiedriskās grupas.

Definīcija
Sabiedrisku grupu var veidot jau tu un vēl viens cilvēks. Tomēr parasti sabiedriskās grupas ir daudz lielākas. Pamatā, kad jebkādi divi vai vairāki cilvēki sadarbojas savā starpā un uzskata sevi par sabiedrības atšķirīgu vienību, tie saskaņā ar interneta vietni “Sociology Guide” tiek uzskatīti par sabiedrisku grupu.
Veidi un apjomi
Sabiedriskās grupas, kādām tu piederēsies, būs triju galveno veidu: primārā, sekundārā un references grupa. Tavu primāro grupu var veidot kaut vai tikai divi cilvēki (tu un tavs laulātais draugs/bērns), jeb tā var būt arī daudz lielāka. Sekundāro grupu veidos birokrātiska sistēma, piemēram, universitāte un arodbiedrība, un tā būs daudz lielāka apjoma. Bet tava noteicošā sabiedriskā grupa (references grupa) var būt jebkura apjoma, jo tā saskaņā ar SociologyGuide.com tiek definēta kā kopums, “kurā diviem vai vairākiem cilvēkiem ir ietekme uz taviem uzskatiem, tavām tieksmēm vai tavu uzvedību ”.
Iezīmes
Tava primārā sabiedriskā grupa iekļaus tavu ģimeni, tavu bērnu rotaļu grupu un tavu kaimiņu kopienu jeb sabiedrību. Tava sekundārā grupa sastāvēs no birokrātiskajām sistēmām. Tāpēc šī grupa ir iezīmīga ar tavu mājas stāvokli, tavu pilsētu vai lielām valsts korporācijām, ražotnēm un arodbiedrībām, kā arī tavas apkaimes universitātēm un valsts politiskajām partijām. Tava noteicošā sabiedriskā grupa – sabiedriskā references grupa ir jebkura kopiena (ieskaitot sākotnējās un sekundārās grupas), kas ietekmē tavus uzskatus, tieksmes vai dzīvesveidu.
Nolūks
Tavas sabiedriskās grupas var būt ar dažādu apjomu un veidu, bet visām tām ir viena kopēja lieta – to nolūks ir palīdzēt tev augt kā personībai. Tavas primārās sabiedriskās grupas nolūks pārsvarā ir nodrošināt atbalstošu sociālo tīklu, tev fiziski un garīgi augot vai saduroties ar dzīves grūtībām. Tava sekundārā grupa nodrošinās tev amata vai akadēmiskās izaugsmes līdzekļus un attīstīs tevi kā tavas pilsētas un valsts pilsoni. Bet nešaubīgi, vairāk tevi ietekmēs un palīdzēs pielāgoties dzīvei tava references grupa, jo tai piederīgajiem ir vislielākā ietekme uz tevi.
Brīdinājums
Dažas sabiedriskās grupas jeb kopienas var būt tev kaitējošas, un citas tuvas. Tās var būt arī noziedzīgas grupas, kā laupītāju bandas, zagļu bandas un organizētas noziedzības virknējumi. Tādas sabiedriskās grupas var būt ar dažādu apjomu un ietekmi, un tās sākumā var šķist ģimeniskas un atbalstošas, bet to ietekme vienmēr ir viena: tās grauj tevi kā cilvēku un kā pilsoni, un ir potenciāli graujošas tavai ģimenei vai citu sākotnējo grupu locekļiem.
http://www.ehow.com/about_6118112_purpose-social-groups.html#ixzz0r28BUbht

KAS IR KAIMIŅU VĒRĪGUMA KUSTĪBA?

Kaimiņu vērīgums ir kustība, kas darbojas noziedzības samazināšanai, miera uzturēšanā iesaistot apkārtnes iedzīvotājus. Tie tiek lūgti palīdzēt viens otram, neatstājot bez vērības noziedzīgu situāciju vai darbību un, ja vajadzīgs, izsaucot policiju.
Jaumais paraugs
Atbildīga par noziedzības novēršanu parasti ir vietējā un valsts policija, bet Kaimiņu vērīguma kustība uzaicina pilsoņus piedalīties šajā lietā. Ideja ir, ka šīs pūles samazinās izdevumus noziedzības novēršanai, veidojot sabiedriskas saiknes caur iedzīvotāju saskaņotu rīcību.
Papildus brīvai novērošanai, pilsoņu patruļu veidā var pastāvēt arī organizēta novērošana. Kaimiņu vērīguma kustības zīmotņu nēsāšana ir vēl cits noziedzības atturēšanas paņēmiens.
Pārvaldīšana
Kaimiņu vērīguma grupas parasti tiek dibinātas uz brīvprātīga ieguldījuma pamata, un tām nav formāla rīcības budžeta. Katrs administrātors darbojas uz brīvprātīguma pamata. Dažas grupas izstrādā brošūras, rokasgrāmatas, informācijas biļetenus vai uztur interneta vietni un notur kārtnas sapulces.
Grūtības
Viena problēma, ar ko bieži sastopas Kaimiņu vērīguma grupas, ir spēku sadale apkaimē. Piemēram, ja policija kādu vietu uzskata par Kaimiņu vērīguma labi kontrolētu, tie var samazināt šīs vietas pārbaudes biežumu, kas galu galā var padarīt to pakļautāku noziedzībai. Vēl cita problēma – līdzdalības uzturēšana un programmu uzturēšana darbībā ar brīvprātīgajiem, kas gatavi rīcībai un programmas pārvaldībai. Ieteicami Kaimiņu vērīguma programmu uzlabošanas paņēmieni ir, piemēram, to iekļaušana citās darbojošās vietējās programmās un to pielāgošana katras kaimiņkopienas īpatnējām vajadzībām.
Pētījumi
ASV Tieslietu Statistikas biroja 1986.gada pētījumi rādīja, ka Kaimiņu vērīguma kustībā piedalās 38 procenti ģimeņu, kas dzīvo noziegumu novēršanas programmu darbības rajonos, un parasti programmas ir izvietotas vidusšķiras rajonos, rases ziņā viendabīgos rajonos bez komercuzņēmumiem.

Daži zinātnieki iesaka, lai Kaimiņu vērīguma grupas, būdamas valsts pilnvarotas sabiedrības pārvaldības sistēmas, dibina alternatīvus sabiedriskas tiesībsargāšanas formējumus, sauktus par brigādēm vai modrības grupām. Tajā pat laikā pētījumi, kas veikti dažādos laikos un reģionos, rāda, ka noziedzību tomēr iedarbīgi samazina Kaimiņu vērīguma grupas.
http://www.ehow.com/about_5418835_definition-neighborhood-watch.html#ixzz0r23oeF00

III Sabiedriska rīcība

KO NOZĪMĒ BŪT ATBILDĪGAM?
Atbildīgums nāk daudzos veidos. Vairums cilvēku bērna gados mācās, ka atbildība ir savākt savas spēļmantiņas vai rūpēties par mazo brāli vai māsu. Tomēr tad mēs vēl nevaram saprast, kāpēc ir pareizi darīt tieši tā; tas, iespējams, nāk citās dzīves jomās. Līdzsvarots cilvēks šīs iezīmes uzrāda daudzās dzīves šķautnēs.

Ģimenes atbildība
Esot atsevišķi dzīvojošam cilvēkam, jāraugās un jānodrošina tikai, lai tiktu apmierinātas paša vajadzības. Turpretim ģimenē atbildīguma prasības stipri pieaug. Bērns prasa arvien vairāk rūpju, sākot ar pārtikas sagādāšanu līdz skolā laišanai un mācīšanās būt atbildīgam par bērna rīcību. Atbildīgi vecāki māca savus bērnus pienācīgi uzvesties un pārliecinās, ka viņu bērnu pamatvajadzības ir atbildētas, reizēm pat pirms pašu vajadzībām. Neatbildīgi vecāki var atstāt bērnu pēc skolas mājās vienu uz ilgu laiku vai nepalīdzēt tiem ar veselīgu ēdienu vai mājas darbiem.

Ja tev bērnu nav, tava ģimenes atbildība var tomēr būt palīdzība brāļiem un māsām vai vecākiem to vajadzībās, vai pat rūpes par mājdzīvnieku.
Karjeras atbildība
Cilvēki, kuri izliekas par slimiem tikai tāpēc, ka netīk iet uz darbu, vai kratās vaļā no nozīmīga projekta tāpēc, ka negribas darīt, atbildīgumu neuzrāda. Cilvēki, kuri ir atbildīgi par savu karjeru, ir darbā katru dienu, laikā, vai arī tiem ir pamatots attaisnojums. Tie ir uzticami, un darba biedri un priekšnieki var paļauties, ka darbs, par ko tiem maksā, tiks padarīts. Šādai labai slavai attīstoties, tavs vadītājs vai kompānija uzticēs tev nozīmīgākus biznesa aspektus, kas var vest uz lielākām un labākām karjeras iespējām. Tas viss sākas ar mazumu, bet parādot savu atbildīgumu pat necilās lietās, kā pilnas atkritumu kastes iztukšošana.
Atbildība par sevi
Cilvēkiem ir jāuzņemas atbildība par sevi kā rosīgiem sabiedrības locekļiem. Dari to, laikā maksājot rēķinus, ievērojot braukšanas noteikumus uz ceļa un ņemot vērā norādījumus publiskās vietās. Tas var šķist neattiecamies uz atbildīgumu, bet ja katrs sadomātu darīt, kas ienāk prātā, un braukt pa ceļa nepareizo pusi vai atstāt vairs nederīgo auto ielas malā, vai nekad nemaksāt atkritumu rēķinu un tā vietā ļautu ārā krāties smirdīgai atkritumu kaudzei, pasaule būtu juceklīga un pretīga. Atbildības uzņemšanās ievērot noteikumus, kādi ir iedibinājušies tavā vidē, dara tevi par auglīgu atbildīgu sabiedrības locekli.
http://www.ehow.com/way_5380780_mean-responsible.html?ref=Track2&utm_source=ask#ixzz0r291c4gG

KĀ UZTURĒT NEVARDARBĪGU PROTESTU?

Ja tev ir iemesls izjust pretestību kaut kam, lielisks paņēmiens sevis izpausmei līdzīgi domājošu cilvēku vidū var būt nevardarbīgs protests. Seko šiem soļiem, kā organizēt nevardarbīgu protestu.

1. solis. Lieto protesta paziņojumus.
Kas gan ir nevardarbīgs protests bez protesta paziņojuiem? Atrodi kādu reklāmu dēli, atmosfēras noturīgu marķieri un izliec savu vēstījumu protesta paziņojumā.
2. solis. Izgatavo T-kreklu ar savu nevardarbīgā protesta zīmi.
Protesta T-krekli, kas rāda tavu nostāju nesošu vēstījumu, var vienot visus protestētājus, kā arī ienest sīku ienākumu protesta uzturēšanai (pasūtiet T- kreklus internetā).
3. solis. Noteic pamatnoteikumus, lai jūsu nevardarbīgais protests nezaudē nevardarbīgumu.
Lai saglabātu protestu nevardarbīgu, protestētāju vidū jāvalda izpratnei, ka vardarbība un kareivīgums nav pieļaujams. Atturiet pretstāvēšanu un niknākos tā, lai esat droši, ka katrs protesta dalībnieks izprot, kas ir pilsoniska nevardarbīga demonstrācija.
4. solis. Izvēlies protesta vietu un laiku.
Organizē jūsu nevardarbīgā protesta vietu tā, lai tā ir daudzmaz saistīta ar vēstījumu, ko gribat nodot. Pārliecinies, ka tai ir viegli piekļūt, un tā ir ļaužu sanākšanai atļauta vieta.
5. solis. Sniedz un izplati ziņu par jūsu nevardarbīgo protestu.
Izmantojot internetu, e-pastu, sociālo tīklu grupas utt., izplati ziņu par jūsu nevardarbīgo protestu. Sazinies ar labi attīstītām grupām, kas piekrīt tai pašai pamatidejai, kāda būs jūsu protestam, – tas arī ir labs paņēmiens, kā iesaistīt protestā vairāk cilvēku.
http://www.ehow.com/how_5477479_hold-peaceful-protest.html#ixzz0r25u256j

KĀ IZVĒLĒTIES AKCIJAS VADĪTĀJU?

Kas ir vajadzīgs:
Laiks iespējamo vadītāju iztaujāšanai, viņu iepriekšējo klientu (sadarbības biedru) apzvanīšana un iespējami saprātīga vadītāja izvēles lēmuma pieņemšana.

1. solis. Lai atrastu labu vadītāju, aptaujājiet veiksmīgus sabiedriskus darbiniekus, kas varētu ieteikt. Varat arī jautāt savas politiskās partijas vietējā vai valsts birojā.
2. solis. Papētiet vadītājus internetā un viņu vadītās norises, lasiet viņu izteikumus dažādās situācijās utt. Apzvaniet viņu sadarbības biedrus un pajautājiet viņu domas par šiem vadītājiem. Svarīgākais – vai viņi tādu vēlētos atkal?
3. solis. Tiekaties ar vadītājiem, kuru gaitas jūs visvairāk iedvesmo. Pārliecinieties, vai viņiem ir tāda pat filosofija kā jums. Jums ir jābūt ar vienādiem uzskatiem, lai viņš var sekmēt lietu, tās vērtības un uzskatus. Jautājiet, kāda ir viņa attieksme pret lietām, kas ir svarīgas jums. Uzziniet, cik tālu viņš ietu, lai uzvarētu. Neizvēlieties tādu, kurš varētu tirgoties ar lietas labo slavu un/vai nākotni, lai šo “uzvaru” ievāktu savā biogrāfijā.

Padomi un brīdinājumi.
Pārbaudiet tos caur viņu agrākiem sadarbības biedriem. Iztaujājiet par viņu stiprajām un vājajām vietām. Iztaujājiet par viņu uzticamības pakāpi.
Neizvēlieties tādu, kurš varētu uzvarēt, nevis labi pārstāvēt lietu. Izvēlieties tādu, kurš, uzvarējis vai zaudējis, būtu cildens un lietu pārstāvētu krietni. Atcerieties, ka dzīve iet tālāk jebkurā gadījumā. Izvēlieties kādu, kurš uzvaroši virzīs akciju vairāk kā vienā veidā, vai tā izgāzīsies vai sekmēsies. Cerams, sekmēsies. Spējiet uzvarēt pieticīgi un, ja vajag, zaudēt laipni.

http://www.ehow.com/how_4491206_choose-good-campaign-manager.html#ixzz0r23Kvria

KĀ RAKSTĪT POLITISKU BLOGU?

Blogs, saīsinājums no “web log – tīkla dienasgrāmata”, ir hronoloģisks personīgs tiešsaistes žurnāls, kas pieejams publiskai lietošanai. Politisks blogs nešaubīgi ir veids, kā cilvēki var izteikt savus politiskos uzskatus, piederību vai norādes uz norisēm. Vienalga, vai cilvēks ir liberālis, demokrāts, republikākis utt., politiskais blogs ir iedarbīgs līdzeklis vērsties pie politiķiem.

1. solis. Pamatīgi pēti savu politisko tēmu, caurskatot politiskās interneta vietnes un blogus. Lasi politiskos laikrakstus un žurnālus. Vēro politiskās ziņas un humora raidījumus.
2. solis. Piemini savā blogā politiķus, slavenības un ziņu komentetājus, kas dalās savos uzskatos. Ievieto blogā kādus viņu citātus.
3. solis. Piemini politiskās norises un/vai labdarības akcijas, kas attiecas uz bloga tēmu. Sniedz īsus norišu pārskatus, un cilvēkus, kuri ir panākuši rezultātu.
4.solis. Ievieto video un fotogrāfijas, kas saistāmas ar tavu tēmu. Uzturi tos svaigus un atbilstošus stāvoklim.
5. solis. Esi drošs, ka nespēlē ļaunuma aizstāvja lomu, un sniedz savu pamatojumu abas puses. Rūpējies, lai esi pietiekami zinošs, lai pamatotu savus uzskatus.

Padomi un brīdinājumi.

Apmeklē politiskos notikumus.
Vēro politiskās debates.
Vēro politiskās joku izrādes.
Neuzbrūc nevienam personiski.
Uzturi savus rakstus kā personiskus, tomēr profesionālus.

http://www.ehow.com/how_2109969_write-political-blog.html#ixzz0sDpnJH8J

KĀ FOTOGRAFĒT POLITISKU VAI PUBLISKU NOTIKUMU?

Ja tu esi savas organizācijas vai kampaņas vadītājs vai sabiedrisko attiecību cilvēks, tevi var palūgt uzņemt politiskās pārrunas vai mītiņu kā pirmajam norises fotogrāfam. Tādā gadījumā var noderēt daži padomi, kā gūt lielāko labumu no lomas aiz objektīva.

1. solis. Izpēti norises grafiku no sākuma līdz beigām.
Esot norises fotogrāfam, tev vajadzēs būt klāt un gatavam katrā būtiskā brīdī no sākuma līdz beigām. Zinot grafiku jau iepriekš, tu varēsi plānot loģiskas un apgaismojuma grūtības, kādas var gadīties.
2. solis. Iepazīsti savu aprīkojumu.
Jebkurš, sākot no iesācēja līdz rūdītam profesionālam vislabāk notikuma uzņemšanu paveic ar aprīkojumu, kas ir ērts un iepriekš lietots. Ja tu lieto nomātu aparatūru pirmo reizi vai pats savu pēc ilgāka laika, izmēģini to pirms svarīgā notikuma. Veiksmīgas pārbaudes izdrukas ļaus tev izdarīt vajadzīgos kameras iestādījumus pirms īstā foto uzņemšanas.
3. solis. Izplāno savu atrašanās vietu.
Vairumā politisku notikumu nāk priekšā galvenie ziņotāji un dalībnieki ar dažādām attieksmēm un stiliem. Daži stāv aiz podesta un runā mierīgi. Citi staigā pa paaugstinājumu kā lauvas krātiņā un nekad neapstājas, kamēr vēl citi nekad neskatās tieši uz klausītājiem – visu vakaru skatoties lejup uz sagatavotajām piezīmēm. Katrs no šiem stiliem nes fotogrāfam dažādus izaicinājumus, mēģinot izdarīt labāko katra dalībnieka uzņēmumu. Ja zināsi, cik daudz vietas tev vajadzēs, lai dabūtu piemērotus skata leņķus visiem vajadzīgajiem uzņēmumiem, tev būs vieglāk izvairīties no mētāšanās un garām palaistiem momentiem.
4. solis. Atceries par klausītājiem.
Publiski notikumi tiek noturēti pūļa priekšā, dažreiz liela, dažreiz maza. Jebkāda apjoma pūlis var izraisīt fotogrāfam galvassāpes (īpaši nepieredzējuša, kura galvenā atbildība ir vēl citas lietas), mēģinot uzņemt ātri mainīgu norisi. Mēģini atpazīt drošas pūļa novietojuma likumsakarības un brīvus pieejas ceļus pirms notikuma sākuma, un atbilstoši plāno savu fotogrāfa stratēģiju.
5. solis. Esi cik vien iespējams nemanāms kā fotogrāfs.
Kaut gan cilvēki, kurus jāfotografē, var tevi pazīt vai vismaz atpazīt no citām tavām profesionālajām darbībām (varbūt tu esi labi palīdzējis ielūgtajam runātājam veikt savu runu pirms desmit minūtēm un esi palīdzējis norises vadītājam ar mikrofonu), viņiem tomēr ir jāuzskata tevi par fotogrāfu. Tev savukārt ir jādara, ko spēj, un jārīkojas kā profesionālim un nemanāmi. Jo vairāk tu spēj sakust ar fonu un jo vairāk tu kļūsi tikai par kādu galvu aiz kameras, jo vieglāk tev būs uzņemt savus objektus iespējami dabiskākajā un īstākajā veidā.
http://www.ehow.com/how_2166739_shoot-photos-politicalpublic-event.html#ixzz0sL4fWMH2

KĀ POLITISKU NOTIKUMU DARĪT ZINĀMU ATKLĀTĪBAI?

Tiklīdz kāds politisks notikums ir ieplānots un grafiks sastādīts, ir jāpieliek visas pūles, lai radītu iespējami lielāku vietējo atklātību, lai palielinātu sabiedrības vērību un interesi. To var sasniegt dažādi.

1. Sagatavo drukas materiālus.
Lai jebkuru notikumu darītu zināmu atklātībai, ir jāuzraksta un jāizdala vietējiem plašsaziņas līdzekļiem paziņojumus presei, kas apkopo notikuma galvenos uzsvarus un veidu, kā tam vajadzētu notikt. Vienmēr atceries pievienot notikuma organizācijas sabiedriskā pārstāvja vārdu un kontaktinformāciju.
2. solis. Izvēlies notikuma oficiālo ziņotāju.
Kad jūsu pirmsnotikuma preses paziņojums ir sasniedzis ielas, tu sakarā ar gaidāmo notikumu saņemsi zvanus, e-pastus, faksus un vēstules. Lai novērstu sajukumu un turētu savus cilvēkus lietas kursā, izvēlies oficiālo ziņotāju, lai pats būtu brīvs tikt galā ar plašsaziņas līdzekļu un cilvēku jautājumiem.
3. solis. Nekad par atbildi nesniedz minējumus.
Ja tu vai tavs pārstāvis (kas visbiežāk ir viens un tas pats) nav drošs par īpašu atbildi uz sabiedrības vai preses jautājumu, nekad nesniedz par atbildi pieklājīgu minējumu vai vērtējumu. Ja neesi drošs par atbildi, paziņo, ka vēlreiz pārbaudīsi informāciju un, tiklīdz zini, atgriezies pie tiem. Kļūdaina informācija izplatās ātri, īpaši vietējā presē. Nepareizas adreses vai sākuma laika sniegšana vienam reportierim vai TV producentam var novest pie plaša aptvēruma zaudējuma.
4. solis. Izplati sabiedrisko reklāmu.
Sabiedriskās reklāmas paziņojumi ir cits tuvojošamies notikuma publicējuma veids par maziem izdevumiem vai par brīvu. Radio stacijas izlaiž ēterā šādus paziņojumus bez maksas kā daļu no savas sabiedrību vadošās darbības. Raidstacijas negarantēs, ka paziņojums izies gaisā, tomēr bezmaksas ir bezmaksas.
5. solis. Nodrošinies, lai viss tiktu nofotografēts.
Tas, ka esi uzaicinājis un personiski runājis ar plašsaziņas līdzekļiem, nenozīmē, ka tie visi būs paši fotogrāfi vai norīkos fotogrāfu. Lai būtu drošs, ka tavs notikums būs labi dokumentēts, norīko vienu vai divus fotoamatierus, lai fotografē. Bildes var izmantot, lai izdalītu vietējiem laikrakstiem un publikācijām, kas nav ieradušies, un vēlākiem informācijas biļeteniem un ziedojumu vākšanas materiāliem.
6. solis. Pārliecinies, ka tev pietiks laika, lai uzrakstītu paziņojumu.
Vai ātri piezvanītu vietējo plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un ierēdņiem, kuri ir bijuši klāt vai darījuši jūsu notikumu zināmu. Pateicies tiem par viņu atbalstu un par nozīmīgo dalību jūsu notikuma veiksmē. Šis mazais žests var turpmāk lieliski atmaksāties.

http://www.ehow.com/how_2166761_publicity-political-event.html#ixzz0sLLaMQEL

KĀ IESAISTĪTIES VIETĒJĀ PĀRVALDĒ?

Piedalīšanās pārvaldē ir visu demokrātiskas valsts pilsoņu pienākums. Vairumam nav ne laika, ne pieredzes kandidēt valsts vēlēšanās, bet mēs visi varam piedalīties savā vietējā pašpārvaldē.
Kas ir nepieciešams:
Publiska informācija par apspriedēm, mītiņiem.
Gatavība atrauties no televizora un datortērgātavām, lai dažas stundas nedēļā nodotos sabiedriskai darbībai.
Kā iesaistīties
1. solis. Apmeklē lēmēju apspriedes.
Apmeklējot tās, tu atradīsi jomas, kas interesē tevi, un kuras tu pārzini pietiekami, lai piedalītos. Tev var būt idejas par bibliotēkas darbību, kaimiņkopienu attīstību, vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, norisēm skolā, mācību plānu vai finanšu instrumentiem, lielākai daļai cilvēku ir kāda joma, kurā tie var nest labumu.
2. solis. Seko un piedalies apspriedēs par vietējās sabiedrības – kopienas interesēm.
Tava līdzdalība bagātinās jūsu kopienu. Tur ir arī viegli sastapt kaimiņus.
3. solis Piedalies kopienas darbos.
Vairumam kopienu ir vietēji svētki un pakalpojumu grupiņas, kā reliģisku draudžu, uzņēmēju un citu profesiju pašaizliedzīgas palīdzības organizācijas, kopīgas izglītošanās grupas. Piedalīšanās ir pacilājoša un auglīga gan tev, gan ģimenei. Arī tas ir vienkāršs veids tikties ar kaimiņiem.
4. solis. Esi brīvprātīgs dalībnieks izziņotās apspriedēs un komisijās.
Runājies ar savu vēlēto pārstāvi vai raksti pašvaldības vadītājam īsas informējošas vēstules, uzskaitot savus pieredzējumus. Atsaucies uz telefona zvaniem.
http://www.ehow.com/how_2142354_involved-local-government.html#ixzz0r22DuYrF

KAS IR PETĪCIJAS?

Pieprasījums, petīcija ir noteiktā formā rakstīts dokuments, ko pilsonis vai pilsoņu grupa iesniedz valsts vai pašvaldības pārvaldes amatpersonai. Tas ir veids, kā cilvēks vai cilvēku grupa panāk kaut ko nozīmīgu vai nepieciešamu no ierēdņiem, vai dara tiem zināmu kaut ko par noteiktu lietu.
Petīcijas ir radušās angļu pārvaldības sistēmā, un daudzas valstis tās ir piemērojušas sev kā veidu, kas ļauj parastiem pilsoņiem piedalīties savas sabiedrības un valsts veidošanā, pieliekot savus spēkus ar savas nostājas izteikšanu.
Veidi
1.Petīcijas lieto dažādos nolūkos, un tām ir dažādi veidi. Dažās vakstīs tās lieto, lai izliktu uz balsošanu kādas iniciatīvas. Ir arī peticijas, ko lieto ar nolūku izraisīt esošā politiskā stāvokļa izmaiņas, piemēram, lai atsauktu publisku ierēdni, vai atceltu likumu.
Uz sabiedrību vērstas petīcijas vairāk pievēršas uz ikdienišķām dzīves problēmām. Nesen Konektikutas pavalsts valsts vidusskolā nobažījušos vecāku grupa radīja petīciju, prasot garāku starpbrīdi saviem piektās pakāpes bērniem. Sabiedrības iesaistes dziļuma dēļ skola pārbaudīja problēmu un pagarināja starpbrīža laiku, saīsinot katru mācībstundu par vienu minūti.
Ar interneta parādīšanos tagad par parastām ir kļuvušas elektroniskas petīcijas. Ieinteresētie var savā problēmā gūt atbalstu, izsūtot petīciju pa e-pastu visam iespējamo atbalstītāju sarakstam, kuri var to izlasīt un izšķirties, atbalstīt vai ne.
Nosacījumi
2.Ir jāatceras, ka visām petīcijām ir jāatbilst attiecīgās pašvaldības vai valsts noteikumiem. Daudz vēlāku nepatikšanu var novērst, nolīgstot pilnvarotu personu. Izšķiroši ir arī atcerēties, ka daudzos gadījumos ir noteikts minimālais parakstu skaits, lai petīcija tiktu pieņemta un uzskatīta par derīgu.
Nozīmīgums
3.Petīciju kā sabiedrības uzskatu izteikšanas un parastu pilsoņu balss vērā ņemšanas rīka nozīmi nevajag novērtēt par zemu. Tas ir viens no veidiem, kā jebkurš jebkurā brīdī var izteikties par problēmu, ko viņš uzskata par izpētes vērtu, vai tas būtu skolas autobusa maršruts, “Stop” zīme tuvējā krustojumā, skolas starpbrīdis vai ilgāks parka atvēršanas laiks. Lai kāda būtu problēma, ar pareizā formā un juridiski pareizi sastādītu dokumentu katram cilvēkam vai grupai ir iespēja izraisīt pārmaiņas savā kopienā un valstī. Tas ir spēcīgs pārvaldības aspekts un lieta, kas dod iespējas cilvēkiem visā pasaulē.
Priekšrocības
4.Petīciju priekšrocība ir tā, ka tās var iedegt interesi par lietu, kas citādi kopienas locekļiem nav zināma. Kaut daudzi cilvēki jūtas zinoši par kopienā notiekošo, bieži, lūdzot petīciju parakstīt, šie cilvēki tiek īsti iepazīstināti ar īpašo problēmu. Pilsonības labāka iesaistīšanās var pilsoņu dzīvju kvalitāti krietni uzlabot, gan tūlīt, gan nākotnē. Petīcijas vēl arī saved cilvēkus kopā un sekmē kopienas izjūtu.
http://www.ehow.com/about_5383173_petition.html#ixzz0r24TnpgR

KĀ IEROSINĀT LIKUMU AR PIEPRASĪJUMU?

26 ASV pavalstīs pilsoņiem ir iespēja ierosināt likumus, vai nu iesniedzot priekšliktā likuma pieprasījumu valsts likumdevēja iestādē, vai aizpildot balsošanas biļetenu vēlētāju atbalsta gūšanai. Šīs norises sauc par likumdošanas iniciatīvu un referendumu. Iniciatīvas gadījumā pavalsts pilsonis cenšas izdot likumu, bet referenduma gadījumā – cenšas grozīt vai atcelt likumu … (Latvijā ir citādi, noteikti prasās tā vai citādi uzlabot, arī attiecībā uz pašvaldību noteikumiem. Vispirms, šķiet, ir jāsarīko un jāuzvar referendumā par referendumiem un likumdošanas iniciatīvām. Šo tekstu var izmantot kā pieredzes avotu un ideju rosināšanai.)
Kas ir nepieciešams:
Iesniegšanas maksa;
Brīvprātīgie;
Atbalstoša organizācija.
1. solis. Pārbaudīt, kādas ir likumdošanas iniciatīvas iespējas.
2. solis. Atrast atbalstošu organizāciju, kas palīdzētu prasīto parakstu savākšanā.
Šis noteikti ir visgrūtākais iniciatīvas norises posms. Atbalstošu organizāciju varat atrast, pētot ziņas par attiecīgo lietu un meklējot, kuras organizācijas ir izteikušās par līdzīgiem jautājumiem. Atbalstošā organizācija var palīdzēt arī ar naudas sagādāšanu iniciatīvas publicēšanā un pieprasījuma sagatavošanā.
3. solis. Sapulcējiet draugus un radus, pierunājiet tos kļūt par brīvprātīgajiem parakstu savākšanā un naudas ziedojumu savākšanā, lai segtu kampaņas izmaksas. Mudiniet tos iesaistīt viņu draugus un radus.
4. solis. Sagatavojiet pieprasījumu un prasītajam parakstu daudzumam vajadzīgo kopiju skaitu.
5. solis. Savāciet prasītos parakstus.
6. solis. Iesniedziet pieprasījumu atbilstošā birojā. (ASV ir jāsamaksā iesnieguma nodeva).
7. solis. Publicējiet, ievietojiet paziņojumu un pamatojiet savas iniciatīvas nepieciešamību, tiklīdz tā ir apstiprināta balsojumam. Nāksies izdarīt visas lietas, kādas darītu, kandidējot vēlēšanās.
http://www.ehow.com/how_6457643_law-passed-petition.html#ixzz0r22XDSgK

IV Politiskais briedums

KĀ IESAISTĪTIES POLITIKĀ?
Viena no mūsu pilsoņa atbildībām ir dzīvot, iesaistoties mūsu demokrātijas politiskajā dzīvē. Skatīsimies lietām sejā – bez mūsu līdzdalības tā pārstās būt demokrātija. Bet demokrātija virza visas lietas – cilvēka tiesības, brīvību nosodīt vai uzlabot valdību. Lai uzturētu demokrātiju, nav jau katram jātraucas kandidēt vēlēšanās, bet ir lietas, kas mums katram jādara, lai uzturētu demokrātijas veselību.
Kas ir nepieciešams:
Plašsaziņas līdzekļi.
Nobriedis vērīgums.
Pacietība un nedaudz neatlaidības.

1. solis. Esi vērīgs.
Lasi, novēro, domā. Politiskiem notikumiem tiek pielipināts ļoti daudz tendenciozu iztulkojumu, ka ir grūti pateikt, kas īsti ir noticis – vai dažkārt, kas vispār ir noticis. Centies redzēt sarunas tiešā veidā, lasīt (partiju un) kandidātu rakstītus materiālus (Latvijas patreizējā politiskajā vidē ar to vien nepietiks, mums ir īpaši jāseko, vai tie nav meli vai bezatbildīgi solījumi – I.L.), nevis pretinieku materiālus par kandidātu. Tikai zinot, par ko īstenībā stāv kandidāts, tu vari izdarīt saprātīgu izvēli. Ja paredzi kandidēt vēlēšanās, piedalies sapulcēs un politiskajā dzīvē piedalies jau, pirms esi iesniedzis dokumentus, ne tikai pēc tam.
2. solis. Sadarbojies.
Nepietiek ar klausīšanos. Ja rodas jautājumi, jautā. Un nemet mieru, kamēr saņem atbildi uz savu jautājumu, nevis tikai stāstu par partijas, kandidāta vai kandidāta pārstāvja vēlmēm. Ej uz mītiņiem, apmeklē kandidātu tikšanās ar vēlētājiem, visu, kas ir pieejams, un piedalies. Tās nav tikai tavas tiesības, tā ir arī tava atbildība.
3. solis. Izdari izvēli.
Salīdzini partiju, kandidātu īstos uzskatus ar saviem uzskatiem. Izspried, kādas personiskās rakstura īpašības ir vajadzīgas, lai iedarbīgi darbotos amatā, kādā tiek vēlēts. (Pirmkārt, izvēlies pieņemamāko sarakstu, ņemot vērā, ka saraksta “Tieši Tev” nebūs nekad. Tad ar “+” palielini tev pieņemamo kandidātu izredzes un, izsvītrojot nevēlamos, samazini viņu izredzes tapt ievēlētiem. Nedomā, ka nepiedalīšanās vēlēšanās tiešām ir nepiedalīšanās – īstenībā tava neizteiktā balss tiks atdāvināta pa daļām visām partijām, arī tev galīgi nepieņemamām. Ja tu ceri ar visu kandidātu izsvītrošanu samazināt nevēlamas partijas izredzes, tu tieši pretēji būsi tai atdevis savu balsi vien ar to, ka iemetīsi to sarakstu vēlēšanu urnā.) Dažkārt viengabalainība, lokanums un lemtspēja ir daudz nozīmīgāka par lielu uzņēmējdarbības, tieslietu vai sabiedriskā darba pieredzi, kāda kādam var būt. Ja pats spēj darīt labāk, tad nekurni, bet kandidē pats!
4. solis. Vietējā politika ir daudz pieejamāka un vieglāk ietekmējama kā visas valsts politika.
Labāk pazīstot savu vietējo politisko skatuvi, viss, kas vajadzīgs, ir izvēlēties gudri, tā ka tava politiskā darbība nenoēdīs visu brīvo laiku.
5. solis. Uzņemies atbildību.
Balso ar prātu un bieži. Uzzini, kad un kur ir jābalso, negaidi, kad “kāds” pateiks. Piedalies gan vietējās vēlēšanās, gan arī valsts vēlēšanās, kas ir ļoti reklamētas. Vietējie deputāti varbūt vairāk ietekmē tavu ikdienas dzīvi kā galvaspilsētas cilvēki. Palīdzi kaimiņam tikt uz vēlēšanām, atgādini viņam balsot.
http://www.ehow.com/how_2180387_involved-politics.html#ixzz0r221prrg

KĀ PĀRLŪKOT POLITISKĀS ZIŅAS?

Politiskajās kampaņās labprāt izmanto populāru politiķu un slavenību ieteikumus. Bet kā tu vari noteikt, ko ieteikums nozīmē pa īstam, un vai tev tajā ir jāklausās?

Kā sekot politikas ziņām?

Vietējās un valsts vēlēšanas piedāvā daudz iespēju redzēt kandidātus, kuri vicina kulakus ap problēmām, tev sēdot sava mīkstā krēsla ērtībā. Ik 4 gadus mācītie vīri iet gaisā, lai sniegtu mums TV reportāžas, komentārus un novēlējušo aptaujas, lai informētu mūs par vēlēšanām. Katram komentētājam ir savi uzskati, un arī katrai ziņu organizācijas vadībai un katrai raidstacijai ir sava politiskā nosliece. Ir labi turēt prātā dažus vienkāršus padomus, kā vērot politiskās ziņas televīzijā vai internetā.

1. solis. Mēģini redzēt pēc iespējas vairāk debašu.
Šīs sarunas vai jautājumu – atbilžu seansi ar kandidātiem var sniegt tev labu ideju par to, kas šie cilvēki ir, un ko tie uzskata par svarīgu. Mēģini šīs programmas redzēt no sākuma līdz galam un pie dažādiem vidutājiem kampaņas laikā.
2. solis. Politiskās anekdotes ir lieliska lieta, bet vairums no mums zin par maz, lai “tas pielektu”. Iznākumā politiskie “izklaidējoši informējošie raidījumi” pārāk bieži savās rozīnītēs paļaujas uz cinismu un stereotipiem. Iepazīsties ar programmām un kandidātiem, pirms paļaujies uz šiem (bieži tiešām nelāgajiem) telekomentātoriem.
3. solis. Atceries, ka televīzijas un interneta ziņu organizācijas ir atkarīgas no reitingiem.
Lai varētu ieinteresēt reklāmdevējus, kas maksā par apdāvinātiem cilvēkiem un aprīkojumu, kāds ir nepieciešams pārraidēm vai interneta ziņām (webcast). Programmu vai veb vietņu veids tev daudz pasaka par auditoriju, uz kuru tās spēlē. Ja tu mēdz skatīties padsmitniekiem-biboperiem vai videospēļu spēlmaņiem domātas ziņu programmas vai lasīt līdzīgus politiskos blogus, ir laiks sameklēt kādas programmas pieaugušajiem.
4. solis. Centies gūt ziņas no dažādiem avotiem.
Ne tika no viena, tavu domubiedru, kabeļkanāla. Skatoties dažādas programmas, tu gūsi daudz līdzvarotāku ainu. Pievērsies noturīgām ziņu organizācijām un ņem vērā galējās grupas – tās bieži uzrāda politiskās domas robežas un sniedz tev pareizāku skatu par to, kur stāv kandidāts attiecībā pret vienveidīgajām liberālajām un konservatīvajām grupām.
5. solis. Nedēļas nogales iztirzāšanas un interviju programas.
Tās vienmēr ir interesantas. Daudzas ir atkārtojumi no nakts un iepriekšējās nedēļas ziņām. Vairums cenšas pārstāvēt uzskatu līdzsvaru un ir vērtīgākas par joku ziņām.
6. solis. Ja tu lieto internetu, pārlūko pašu kandidātu vietnes.
Dari to, pirms lasi, ko par tiem saka pretinieki. Pirmavots vienmēr izteic savu pozīciju precīzāk nekā otrās pakāpes avoti (tie, kas stāsta par kandidātu). (Latvijā pašlaik, kad politiķi mēdz melot, ir jāuzmanās arī ar pirmavotu – I.L.).

http://www.ehow.com/how_2235795_watch-political-news.html#ixzz0rVTzXa4u

Kā skatīties pirmsvēlēšanu debates?

1. solis. Lasi vai skaties vēlēšanu debašu priekšskatus.
Parasti laikraksts izlaiž rakstu ar kādiem kandidāta uzskatiem jau dienu iepriekš. Arī televīzijas tīklos bieži ir priekšskati pusstundu vai stundu pirms garās televīzijas debates.
2. solis. Klausies, kā katrs kandidāts atbild uz jautājumiem.
Dažkārt kandidāti uz jautājumu pat neatbild; tie vienkārši izmanto laiku, lai stāstītu savus ieskatus par saistītām lietām. Atzīmē, ja kandidāts izvairās no kādām noteiktām problēmām, ko satur jautājums.
3. solis. Vēro, vai kandidāts savās atbildēs nelieto īpašus trikus.
Politiķi bieži sarunās ar publiku lieto kādu formātu: stāsta, ko gatavojas stāstīt, stāsta un stāsta, ko jau ir teikuši. Šāds formāts pamatā trīs reizes atkārto vienu un to pašu, lai būtu drošs, ka publika saprot vēstījumu.
4. solis. Novēro ķermeņa valodu.
Dažkārt politiķi, nejuzdamies ērti sakarā ar jautājumu, atbild ar noteiktām kustībām. Īpaši pavēro, kā viņa acis pievēršas kamerai un kā viņš kustina žokli, kad nerunā.
5. solis. Komercraidījumu laikā seko politiskajiem blogiem.
Vairuma lielāko ziņu izlaidēju interneta vietnēs ir politiski blogi, kas piedāvā tiešus debašu iztirzājumus. Pārtraukuma laikā pārlūko dažus blogus, lai redzētu, kā žurnālisti reaģē uz kandidātiem.
6. solis. Ieklausies debašu nosliecē.
Dažkārt debašu rīkotājiem ir politiskas noslieces, kas atspoguļojas jautājumos, kādus tie uzdod katram kandidātam. Atzīmē, ja kāds kandidāts saņem grūtākus jautājumus kā citi.
7. solis. Runā nākošajā dienā ar draugiem, ģimenes locekļiem un darba biedriem, lai redzētu, ko citi domā par debatēm.
Var gadīties, ka kādi cilvēki ir pamanījuši lietas, kuras pagājušas tev garām, vai tev ir citāds viedoklis par kandidātu rīcību. Vairāk informācijas palīdzēs tev attīstīt savus politiskos uzskatus.

Padomi un brīdinājumi.
Ja debates risinās vairākus vakarus pēc kārtas, vēro, kā kandidāti ir strādājuši pie savām vājajām vietām tālākajās debatēs.
Atkarībā no ziņu tīkla, kurā skaties debates, tu vari pamanīt komentātoru noslieces attiecībā pret noteiktiem kandidātiem.
Daži kandidāti vēlēšanu debatēs pievēršas kamerai, kamēr citi mēģina vērsties pie klausītājiem.

http://www.ehow.com/how_2061790_watch-election-debate.html#ixzz0rVXUMRVX

KĀ ATPAZĪT POLITISKO PROPAGANDU?

Propaganda atšķirībā no mārketinga necenšas izskaidrot, bet pārliecināt ar iespējami mazu informācijas apjomu. Tā kā laiks un iespēja iedarboties ir ierobežota, vairums kampaņu propogandu iedarbina uz noteiktu brīdi. Vairums televīzijas reklāmu ir propaganda (kā gan varētu dabūt gatavu jēdzīgu sarunu par politiķiem 30 sekundēs?), kas tēmēta uz kandidātu uzskatu ekstraktu vai viņa pretinieka uzskatu noniecināšanu.

1. solis. Piekabinājums.
Tas (transfer) ir kaut kā, ko vēlētāji uzskata par labu (piemēram, karogs, reliģija vai īpaša skola vai klubs), sasaistīšana ar kandidātu. Piemēram, dažos pēdējās kampaņu ciklos amatvīri ir sākuši parādīties, aprindoti ar duci vai vairāk valsts karogiem aiz sevis. Acīmredzams (piekabināts) vēstījums ir, ka runātājs nudien ir liels patriots, un ka katrs, kurš viņam nepiekrīt, nevar būt patriots.
2. solis. Ieteikumi.
Ieteikumus un atbalsta rakstus dod atpazīstami cilvēki, kas mēģina piekabināt nostādnei vai kandidātam pozitīvas sajūtas. Visnoderīgāko atbalstu sniedz cilvēki, kuri ir tiešām sagatavoti spriest par kandidāta piemērotību.
3. solis. Uzvarētāju tēlošana.
Tā mēģina pārliecināt vēlētājus, ka atbalsts kandidātiem pieaug. Tā vēršas pie vēlētājiem, lai tie pievienotos viņu kustībai, jo tā satrieks visus pretiniekus. Kandidāti zin, ka cilvēkiem patīk sekot uzvarētājiem. Katra kampaņa dara visu, ko varēdama, lai rādītu, cik daudz ziedotāju, atbalstītāju vai mītiņu dalībnieku tai ir. Runas par “kustības daudzumu” ir uzvarētāju tēlošanas propagandas veids.
4. solis. Savējie.
Demokrātijā ļaudis vēlas ievēlēt varas pārstāvjus, kas izprot viņu dzīves un pārstāv viņus precīzi – tādus, kuri ir tiešām Vienkārši Cilvēki. Vairums kandidātu vēlas parādīt, cik sūri viņi ir strādājuši, ka ir gaužām vienkāršas izcelsmes vai kalpojuši nesavtīgi. Šādā veidā balsotāji varētu “pielīdzināties” viņiem.
5. solis. Spožie vispārinājumi.
Spožie vispārinājumi (Glittering Generalities – emocionāli aicinoši vārdi, kas tik cieši saistīti ar augstu vērtētiem jēdzieniem un uzskatiem, ka tie pārliecina, nenododot patieso informāciju vai domu) skaidro vai sniedz informāciju tādā veidā, ka tas var sagrozīt patiesību un katrā ziņā ļauj kandidātam izkatīties nepārprotami pārākam. Ārpuskonteksta citāti un īsi piemeklēti reportāžu gabaliņi (sound bites) var kropļot komentāru nozīmi. Emocionālu jēdzienu, kā patriotisma vai reliģijas izmantošana, var novērst klausītājus no lietišķas apspriešanas un iekvēlināt aizspriedumus. Šī teorija ir tāda, ka, ja tu izsaki nelielus melus, pietiekami daudz cilvēku zina, ka patiesība tevi pieķers, bet, ja izsaki lielus melus, ko balsta pietiekami spēcīgs emocionāls konteksts un interpretācijas, neviens nespēs uzdot tev jēdzīgus jautājumus.
6. solis. Kāršu pārkrāmēšana.
(Card stacking – propagandas paņēmiens, kas mēģina manipulēt ar klausītāju problēmu uztveri, uzsverot vienu pusi un slēpjot pārējo). Mēdz pārkrāmēt vispārinājumus par labu kandidātam bez iespējas uzdot jautājumus. Tā nodarbojas tikai ar kandidāta “labajām” pusēm un samazina vai slēpj kļūmes, parādot kandidātu labāku par vienkāršiem mirstīgajiem pretiniekiem.
7. solis. Birku piekāršana.
(Name Calling – vārdisks apvainojums; rupja aizstājuma izmantošana par pamatojumu) Parasti tas ir neveiksmīgs pasākums, ja vien tas netiek lietots auditorijā ar stingriem aizspriedumiem. Lai pretinieku pieskaitītu ļaunajiem spēkiem vai pārvērstu politiskajā kapitālā klausītāju bailes vai aizspriedumus, tiek izmantotas birkas un tēli.
8. solis. Terminu, apgalvojumu vai ideju atkārtošana.
Tā palielina klausītāju draudzīgumu pret kandidātu. Ja kandidāts pietiekami bieži atkārto šos terminus, apgalvojumus un idejas, tas sāk izskatīties pēc patiesības.
Padomi un brīdinājumi.

Propaganda lielākoties uzsver emocijas un izmanto maz īstas informācijas.
Propagandā glābiņu bieži meklē kandidāti, kam pietrūkst spēju vai pieredzes.
Propagandā glābiņu bieži meklē kampaņas, kam daudz naudas un kampaņas, kas sāk zaudēt.
http://www.ehow.com/how_2235788_identify-political-propaganda.html#ixzz0rf3VKpjH

KĀ IZPRAST POLITISKOS BLOGUS?
Internetam gūstot ļoti plašu ietekmi mūsu sabiedrībā, mums nākas atzīt tās milzīgās iespējas, ko tas piedāvā kā informācijas avots un pasaules norišu liecinieks. Tomēr atbildība par šā informācijas viļņa apstrādi noteikti gulstas uz mums, pašiem “sērfotājiem”. Politiskie un ziņu blogi, tāpat kā citi blogi, ir lasītāju veidotas tīkla dienasgrāmatas (web logs), kurās ziņotāji un lasītāji plūsmas veidā “izliek” stāstus un komentārus. Politisko blogu rakstītāji savos uzskatos ir tikai nedaudz mazāk kaislīgi par aizrautīgākajiem sporta faniem, un izprast, kas blogā ir īsts un kas pārspīlējums, dažkārt ir mīkla.

1. solis. Sāc ar tādu vietņu sameklēšanu, kurās ir arī blogi.
Ziņu organizācijas bieži sponsorē blogus vai uzaicina cilvēkus komentēt savus rakstus. Internets ir kļuvis par mājvietu dažiem “tiešas piekļuves” periodiskiem izdevumiem, kas jauc ziņas ar uzskatiem.
2. solis. Vispirms izšķiries, cik laika vēlies atdot blogu lasīšanai.
Ja neuzliksi ierobežojumus, tu vari notērēt nozīmīgi daudz laika, lasot pilnīgus atkritumus. Atvēlot lasīšanai/ievietošanai ierobežotu laiku, tu attīsti to disciplīnu, kas vajadzīga, lai atrastu un atgrieztos pie vērtīgām vietnēm. Atlasi interneta vietnes, kas piedāvā saites uz daudzpusīgiem blogiem un pārlūko tos vienu pēc otra.
3. solis. Lasi dažādus blogus.
Tā kā daudzi blogi netiek cenzēti pret apmelošanu un gānīšanos, pastāv tāda funkcija kā tavs spamu filtrs – tas pārķer mēslus, kādus internets var piedāvāt. Pat lielas ziņu organizācijas, mēģinot atbalstīt brīvu domu apmaiņu, pieļauj bezatbildīgus izteicienus un personiskus apvainojumus. Sameklē blogus, kas turas pie valodas normām un pieklājīguma, un turas vairāk pie iztirzāšanas, nevis skaļām frāzēm.
4. solis. Aplūko blogu saturu.
Vai tie apspriež problēmas un idejas, jeb vai satur personiskus uzbrukumus un grēkāžu meklēšanu? Diemžēl, vienmēr ir sastopama kāda nenobriedusi bļaustīšanās. (Pierodi pie domas, ka, īpaši komentātori, Latvijā mēdz būt ļaundabīgi vai grupējumu uzpirkti.) Labākajos blogos tāds runas veids parasti tiek ierobežots ar vienu vai diviem nesavaldīgiem komentāriem, kas nobriedušu cilvēku sabiedrībā tiek iecietīgi atstāti bez atbildes. Meklē blogus, kuri ir pieklājīgi un pievēršas politiķu diskusijām, nevis to personībām. Nopietni blogeri citē īstenības pasaules avotus un godājamas ziņu organizācijas. Mēģini izvairīties no blogiem, kas izmanto vecos propagandistu paņēmienus labās slavas apmelošanai, publikas uzskatu ietekmēšanu un Lielos (neticamos) melus. Ja tu atrod blogu, kurā pārsvarā ir šādas noslieces, izlogojies un meklē citur.
5. solis. Atlasi dažādus uzticamus blogus un laiku pa laikam tos pārlūko pēc interesantiem rakstiem vai saitēm.
Turpini meklēt sev jaunas vietnes. Ja varbūt vēlies piedalīties, izsakies pieklājīgi un saprātīgi, un mēģini neatsaukties uz aizskarošu vajāšanu, kas notiek bieži.
6. solis. Var gadīties, ka blogošana nav tev piemērota.
Ja tu mēdz zaudēt pacietību, sastopoties ar “cik eņģeļi var dancot uz adatas smailes” veida argumentiem vai niknojies par necieņu, tev varbūt nav jāpūlas piedalīties. Bet blogu izpēte ir noderīga, jo tā sniedz mums idejas par to, kā domā noteikta augoša iedzīvotāju daļa, un kā tie sevi izpauž.

Padomi un brīdinājumi.
Internets ir neredzamā demokrātija. Tajā ir vieta visiem uzskatiem, vai tie būtu pieklājīgi, saprātīgi, vai nesavaldīgi. Ja tu nokļūsti blogā, kurā katrs vārds ir kliedzošs, kļūdains vai kūdošs, ja tas satur līdzīgas nesaskaņas, tad tu esi nokļuvis nenobriedušu cilvēku vai kareivīgu naida kurinātāju blogā. Tu būtu prātīgs, ja izglītotos citos blogos.
Nesen tādi virtuālo grāmatzīmju servisi (bookmarking services), kā digg.com un del.icio.us.com ir lasītājiem devuši iespēju “balsot” par saviem iecienītajiem rakstiem. Atceries par interneta anonīmo dabu, kad gatavojies pieņemt šos “ieteikumus”. Tos var būt veidojis gan Nobela prēmijas laureāts, gan slepkava ar cirvi. Tomēr galvenokārt tie ir tikai mārketinga rīki, kas palīdz viņu īpašniekiem/dibinātājiem pētīt reklamēšanas iespējas.
Tā kā rakstu ievietotājiiem nav oblihgāti jāpublicē savus īstos vārdus vai īsto politisko piederību, blogus nevar uzskatīt par uzticamu informācijas avotu. To vienīgais uzdevums ir nodrošināt vietu diskusijām un iespēju reklamētājiem.

http://www.ehow.com/how_2228028_interpret-political-blogs.html#ixzz0rlmvwsdY

KĀ VĒRTĒT POLITISKĀ ATBALSTA RAKSTUS?
Politiskām kampaņām patīk saņemt atbalstu no populāriem politiķiem un slavenībām. Bet kā saprast, ko atbalsts īsti nozīmē, un vai tev ir tajā jāklausās?
1. solis. Iepazīsti kandidātus un to nostāju.
Klausies, ko tie runā. Kamēr nezini, ko apbrīnojamu atbalstītājs kandidātā atrod, nevari spriest par atbalsta patiesumu.
2. solis. Apdomā par atbalstītāju.
Kāda pieredze dod viņam tiesības lūgt tavu balsi tāpēc, ka viņš tā saka. Kāda ir viņa paša labā slava un viņa raksturojums? Vai viņa uzskati ir atbilstoši? Vai tie ir uzticami?
3. solis. Vērīgi klausies atbalsta apgalvojumu.
Vai atbalstītājs runā vairāk par sevi vai par atbalstāmo? Kādas īpašības atbalstītājs atrod, lai ieteiktu atbalstāmo tavai apsvēršanai? Vislabāk, sameklē vēlreiz atbalsta apgalvojuma kopiju. Ja tas ir vērtīgs, tam ir jāsatur idejas par kandidātu, ko tu atrodi par lietderīgām.
4. solis. Uzturi perspektīvas izjūtu par to, cik reizes atbalstītājs reklamē kandidātu.
Plašsaziņas līdzekļi politiskajās kampaņās, šķiet, seko slavenībām. Ja atbalstītājs regulāri parādās kopā ar kandidātu, ko viņš pievieno tā nostādnei? Ja viņš ir tikai pievilkšanai, vai vēl sliktāk, ja tas ver muti un pasaka kaut ko bezjēdzīgu, tavas tiesības ir apšaubīt tā svarīgumu. Jeb, no otras puses, viņš iedarbīgi piedalās kampaņas norisēs, viņš patiešām varbūt zina to, kam aicina ticēt tevi.
5. solis. Aplūko, kāda veida atbalstu kandidāts saņem.
Ja viņš tiek uztverts kā pārāk konservatīvs, viņš var meklēt atbalstu savas partijas liberālajā pusē, un otrādi. Atmetot parasto slavenību atbalstītāju baru, skaties, cik daudzveidīgu atbalstu saņem kandidāts. Ja tas aptver visu viņa partijas spektru, viņu ciena liela daļa no viņa politiskā spēka.
Padomi un brīdinājumi.
Politikas pasaulē atbalsta raksti var kalpot gan kā glorificēšana, gan kā pieteikumi darbam, gan kā patiesa atbalsta izteikumi. Lai kāda būtu šā atbalsta motīvi, atceries, ka tu esi vienīgais spriedējs par to, vai kandidāts ir pelnījis tavu atbalstu tavas balss veidā.
Saproti, ka atbalsts tā sniedzējam nozīmē tikpat daudz, kā tā saņēmējam. Līderu atbalstītāji visbiežāk ir tikai uzvarētāju līdzskrējēji, kam rūp kāda reklāma sev pašam.

http://www.ehow.com/how_2198171_evaluate-political-endosements.html#ixzz0rq4Xnuy4

KĀ DARBOJAS POLITISKĀS APTAUJAS?
Valsts politiskās aptaujas veic dažādas privātas kompānijas, kas nodarbojas ar jautājumu formulēšanu, aptaujāšanu un iznākuma izsvēršanu atšķirīgi katrā aptaujā. Esi ļoti uzmanīgs, mēģinot salīdzināt valsts politiskās aptaujas, un pieņem šā pieredzējušā politiskā blogera (Bill Scher no LiberalOasis.com) padomu.

Kā darbojas politiskās aptaujas un apskati? Katra aptauju grupa ir privāta kompānija, kam ir sava aptauju metodika. Tādējādi neviena aptauja nelīdzinās citām, un tāpēc ir ļoti sarežģīti salīdzināt dažādu aptauju rezultātus. Dažādi ir jautājumu formulējumi. Atšķiras cilvēku aptaujāšana. Arī tas, kā tiek izsvērti rezultāti. Īstenībā daudzi cilvēki to nezin, bet gandrīz katra aptauju grupa pēc aptaujāšanas nosaka, vai šo aptaujas rezultātu demogrāfiskais apkopojums atspoguļo valsti, pilsētu vai pašvaldību kā kopumu, un ja ne, tad gandrīz visos gadījumos, tie pielāgo atbildes tā, lai tās atbilst noteiktiem apgabala aptaujas demogrāfiskiem kritērijiem. Tā kā katrs aptaujas veicējs to dara savādāk, lietojot dažādus izsvarošanas kritērijus, tas padara neiespējamu pienācīgu aptauju savstarpēju salīdzināšanu, un tāpēc katram ir jābūt skeptiskam attiecībā uz aptauju iznākumiem, jo tās daudz vairāk ir māksla, nevis zinātne.

http://www.ehow.com/video_4871895_how-national-political-polls-work.html#ixzz0rqft23IQ

KĀ IZVĒLĒTIES, PAR KO BALSOT?

Vēlēšanas var dot vēlētājiem svarīgu un bieži grūtu izvēli. Sākot no pašvaldības vēlēšanām līdz valsts vēlēšanām vēlēšanas nodrošina būtisku veidu, kā izteikt savas domas par tavas valdības rīcību un palīdz ievēlēt pārstāvjus, kam ir tev līdzīgi uzskati un pārliecība. (atceries, ka pašlaik Latvijā dažām partijām ir maz sakara ar viņu politiskajiem dokumentiem un retoriku.) Politiskās kampaņas var bombardēt tevi ar kandidātu un to pozīciju reklāmas rullīšiem, kas bieži rada neskaidrību, nevis informē. Tad kādā veidā vēlētājiem vērtēt un izvēlēties kandidātu?
1. solis. Atrodi laiku.
Ar mūsdienu dzīves straujo tempu bieži ir grūti atrast laiku ēšanai, darbam un miegam, vēl mazāk – mūsdienu politikas pētīšanai, bet atceries – demokrātijā nav nekā būtiskāka kā būt vēlēšanu tiesību īpašniekam. Ja tu ik nedēļas atlicināsi dažus brīžus patreizējām politiskajām ziņām, tu kļūsi par jautājumu īpašnieku, pirms to pamanīsi.
2. solis. Mācies no problēmām.
Pēdējos desmit gados laikraksti ir zaudējuši daudz pievilcības un lasītāju dēļ interneta un jaunu kabeļtelevīzijas ziņu avotu attīstības, bet vecais ziņu avots ir joprojām labākais, kad vajag kodolīgus, padziļinātus ziņojumus gan par vietējiem, gan valstiskiem notikumiem.
3. solis. Izlem, ko vēlies par kandidātu.
Tagad, kad zini kaut ko par to, kas notiek, tev ir jāizšķiras, kādas īpašības un sahgatavotību gribi no partijas vai kandidāta, un par ko tie iestājas jautājumos, kas tevi skar visvairāk. Kandidātus var vērtēt divos veidos – kāda ir bijusi tā nostāja reālos notikumos, un kādām rakstura īpašībām un vadītāja prasmēm tam tavuprāt būtu jāpiemīt.
4. solis. Pārlūko partijas, kandidāta interneta vietni.
Ja pašvaldību kandidātam var nebūt savas vietnes, vairumam valsts varas kandidātiem ir, un tas ir lielisks informācijas avots par katra kandidāta sagatavotību un patreizējo kampaņu. Tomēr tas ir vienpusīgs avots, tāpēc pārbaudi katru apgalvojumu, kas skan neskaidri – piemēram, vēlēšanu dokumentus – ar publiskajām atskaitēm un citiem avotiem.
5. solis. Kampaņas gaitā vēro kandidātus.
Kandidāti kampaņas laikā apmeklē daudz dažādu publisku notikumu. Vietējā politiskās partijas birojā tev var pateikt, kur un kad tās kandidātiem būs publiskās uzstāšanās un runas tavā apkaimē. Valsts kandidātiem kampaņas laikā ir uzstāšanās televīzijā daudzās kabeļkanālu ziņu programmās un televīzijā tiek plaši atspoguļotas debates. Jo vairāk tu kandidātu redzēsi un dzirdēsi, jo labāk būsi sagatavots spriest par tā stiprajām un vājajām pusēm.
6. solis. Rūpīgi pārlūko kandidāta publiskās atskaites.
Daži kandidāti ir iesācēji politikā, bet vairums ir politikas veterāni ar atskaitēm un darbiem, kas piesaista vai atgrūž. Katrā gadījumā to balsojumu vēstures un publiskie apgalvojumi ir pieejami Saeimas dokumentos, laikrakstos un interneta vietnēs. Vai viņu atskaites un darbi sakrīt ar viņu vēlēšanu solījumiem?
http://www.ehow.com/how_2166741_choose-political-candidate.html#ixzz0rr4B4Lo7

V Varas pārstāvniecība

KĀ KANDIDĒT VĒLĒŠANĀS?
1. solis. Veido draugu un kaimiņu komitejas, lai palīdzētu cilvēkiem sazināties.
Sniedz tiem savas idejas ar sabiedriski nozīmīgas vai skaidrojošas informācijas lapiņām, pieliekot savu kontaktinformāciju. Pārliecinies, ka vēlēšanu komisija atspoguļo tavu noturīgo viengabalainību.
2. solis. Esi lietas kursā par norisēm.
Savlaicīgi izplati iesniegumus un dokumentus. Kandidēšanas pieteikumi dažkārt prasa par tevi nodoto balsu skaitu pēdējās vēlēšanās. Cilvēkam, kurš izplata iesniegumus, pašam jāspēj personīgi galvot par katra paraksta derīgumu uz iesnieguma.
3. solis. Tiecies ar sabiedrību.
Iedarbīgākās ir kampaņas, kurās tu tiecies ar cilvēkiem aci pret aci. Turpini apmeklēt mītiņus, klauvē pie durvīm un esi lietas kursā. Esi, kāds tiešām esi un nepūlies teikt cilvēkiem lietas, ko tie grib dzirdēt. Cilvēki sabiedrībā apspriež un atkārto tevis teikto, tā ka paliec vienkāršs un konsekvents.
4. solis. Vēlēšanu dienā esi klāt.
Nobalso agri. Palīdzi cilvēkiem tikt uz vēlēšanām.
http://www.ehow.com/how_2142354_involved-local-government.html#ixzz0r22DuYrF

KĀ VEIDOT POLITISKO REKLĀMU

Tātad, esi izšķīries pirmoreiz balotēties vēlēšanās. Tas ir labi! Dabiski, cilvēkam šajā brīdī vēl nepietiek pieredzes un sagatavotības, lai startētu valsts vēlēšanās. Pašvaldību nozares pārvalda lietas, ko izmantojam ik dienas, kā ielas, ūdensapgāde, kanalizācija, pakalpojumi un publiskās drošības pakalpojumi. Vairums vietējo kampaņu – un ļoti daudzas valsts kampaņas – izšķir kandidāta veiktās reklāmas veids un iedarbīgums. Ja tu izšķiries kandidēt, aizmirsti netīrus trikus un plašsaziņas līdzekļu zibeņošanu. Sagatavo savu reklāmas kampaņu, pamatojoties uz to, kas gūs tavas sabiedrības lielāko atsaucību un lielāko balsu skaitu.

1. solis. Gatavo savu stratēģiju uz sava budžeta pamata.
Izpēti, kas nostrādāja iepriekšējās vēlēšanās. Tavā rīcībā ir daudz ierastu reklamēšanās veidu. Nozīmītes, pildspalvas un citus nieciņus vari nodot personiski. Vēlēšanu plakāti ir laba publiska parādīšanās. Laikrakstu sludinājumi, brošūras un drukātas reklāmlapiņas var būt ļoti iedarbīgi līdzekļi, īpaši tieši pirms vēlēšanām. Interneta vietnes nāk lietošanā kā taupīgs līdzeklis datorprasmīgo vēlētāju sasniegšanai.
2. solis. Izdali personiskos veicināšanas nieciņus, kā nozīmītes, piespraudītes, pildspalvas un zīmuļus.
Izvēlies lietiņas, ko cilvēki lieto, citiem redzot. Katrs reklāmnieciņu vai interneta komercpakalpojumu uzņēmums (izvēlies kādu, kas vērsts uz skolām un skolotājiem) var piemēroties izgatavot tev personalizētus veicināšanas nieciņus. Izmanto vēstījumu uz nieciņa, kas ir pietiekami vienkāršs un liels, lai būtu redzams kāda pusmetra – metra attālumā. Izmanto vienkāršu krāsu shēmu.
3. solis. Nodrukā un izdali vēlēšanu plakātus tik agri, cik iespējams.
Veido vienkāršus plakātus košās “patriotiskās” krāsās. Nerūpējies par maziem karodziņiem vai bildītēm. Visus politiskos paziņojumus atstāj brošūrai.
4. solis. Izveido un izdrukā brošūras.
Tās vislabāk izdalīt personiski. Sagatavo vēlētāju sarakstu. Izmanto to kā savu saziņas vai adresātu sarakstu. Pievieno visus kontaktus, ko gūsti, darbojoties.
5. solis. Drukātos sludinājumus paturi finālam.
Publikācijas datumu nosaki krietni iepriekš. Sludinājumam ir jādarbojas kā atgādinājumam, nevis kā ievadam.
6. solis. Izveido savu interneta vietni.
Tāpat kā laikraksti, tā sasniedz īpašu auditoriju. Tavu vietni apskatīs cilvēki, kuri ziņu un politiskās informācijas gūšanai lieto datoru. Pašvaldību vēlēšanās interneta vietnes izmanto, lai pasniegtu galvenās idejas, biogrāfisko informāciju un kandidātu attēlus – un lai uzaicinātu naudas ziedojumus, brīvprātīgos un balsis.
Padomi un brīdinājumi.

Pirms izdot naudi kādam no reklāmas veidiem, izpēti iepriekšējās kampaņas.
Veido to vienkāršu, un idejas pasludini saprotamā runas veidā.
Kampaņā soli tikai to, ko gatavojies padarīt.
Neaizmirsti uz reklāmlapiņām, plakātiem vai drukātiem sludinājumiem pievienot “Apmaksājis … (sponsorētājs cilvēks vai organizācija)”. Arī, ja sponsors esi pats vai tava kampaņas komiteja.

http://www.ehow.com/how_4443278_make-political-advertisements.html#ixzz0rsT4hQfc

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s