PRASMĪGA E-DEMOKRĀTIJA. J. A. Munemann

Katram būs bijuši sirdsapziņas pārmetumi, redzot, ka ir pakļāvis savus vēlētos deputātus ātrai demoralizācijai tūlīt pēc vēlēšanām vai “obligātam” necienīgumam un tautas interešu aizvietošanai ar partijas interesēm partiju pašsaglabāšanās nolūkā.


Piekritīsit, ka starpniekus – deputātus mēs ievēlam, jo visi Saeimā klāt būt nevaram. Teikt, ka to kompetences dēļ, neuzdrošinos, lai nesmīdinātu tautu.
Piekritīsit, ka šiem starpniekiem būtu bijis jāpārzin tautas problēmas un tās savlaicīgi jāatrisina.
Piekritīsit arī tam, ka ir pienākuši laiki, kad tautai savas gribas tiešai izteikšanai uz Saeimu ar zirgu nemaz nav jābrauc.

Tālāk ir mans tulkojums no kāda alternatīvas tiešas un kompetentas vēlēšanu un pārvaldības sistēmas priekšlikuma. Precizēt varbūtējas tulkojuma neskaidrības varat, izmantojot saiti uz oriģinālu, kas sniegta beigās. Iesaku šo priekšlikumu smadzeņu šūniņu mudinašanai. Ir arī citi ierosinājumu un vērtējumu prasmīguma un iedarbīguma izsvēršanas veidi un e-rīki, par ko varbūt vēlāk. Ivars Līdaka.

PRASMĪGA E-DEMOKRĀTIJA. J. A. Munemann

(“Esmu tikko publicējusi savā interneta vietnē savu jauna pārvaldības veida deklarāciju un uzbūvi. Esmu to nosaukusi par PRASMĪGU E-DEMOKRĀTIJU “Merit E Democracy”. Tā ir meritokrātiska (merit, no latīņu mereō (“pelnīta”) + cracy, no sengrieķu κράτος (kratos), “vara”. Šo jaunvārdu ir darinājis Maikls Jangs (Michael Young) 1958.gadā savā grāmatā “Rise of the Meritocracy.” Vara, ko iegūst ar nopelniem un talantu, tas ir, ar spējām, prasmi. Paplašinātā nozīmē šis vārds tagad bieži tiek lietots, lai aprakstītu sabiedrību, kur bagātību, ienākumus un sabiedrisko stāvokli iegūst sacensības ceļā. http://en.wiktionary.org/wiki/meritocracy) ierēdniecība, kas darbojas kā uz referendumiem pamatota atbildīga un tieša e-demokrātija bez politiķu starpniecības.
Es patiešām ticu, ka tas ir praktisks alternatīvs jaunā gadsimta pārvaldības veids, un es mudinātu atvēlēt laiku, lai to izlasītu.”
J A Munemann, 14/07/2009. http://195.234.240.57/standard/article-23718873-our-500m-bill-for-29000-politicians-and-their-aides.do )

Priekšvārds

Daudzus gadus esmu domājusi, ka ir nepieciešams jauns pārvaldības veids. Ka ir jābūt labākam cilvēka brīvības līdzsvaram vairuma vajadzību un līdztiesiskāka varas sadalījuma ziņā. Es ticu, ka PRASMĪGA E-DEMOKRĀTIJA ir labākais mūsu patreizējās un nākotnes sabiedrības pārvaldības veids.
J A Munemann

Ievads

Tā būtu brīvā demokrātija, kurā cilvēki balsotu par likumiem un likumprojektiem tieši, saņēmuši piedāvātās problēmas vai likuma vērtēšanas anketu. Problēmu vai likumu var piedāvāt gan pilsoņi, gan ierēdņi.
Ir vēl ierēdniecība un ievēlēti ministri un premjerministrs, bet tie ir drīzāk pēc viņu nopelniem nozīmēti ierēdņi, nevis politiķi.
Tev nav jābalso vai jāpieņem anketa, ja tu to nevēlies. Tādējādi tava mijiedarbība paša dzīves pārvaldībā ir skaidri atkarīga no TEVIS.
Apvienotās Karalistes parlaments 2007-2008.gadā ir izlaidis 30 likumprojektus. Ja to pieņemtu par vidējo, tad, vēloties balsot par katru problēmu/likumu utt., tu tērētu apmēram divas stundas mēnesī dokumentiem un apmēram četrdesmit minūtes pašai anketai. Es pieņemu, ka vairums cilvēku balsotu ne par visām lietām, tā ka pašpārvaldei caurmērā patērētais laiks varētu būt pat mazāks, varbūt viena stunda katros divos mēnešos. Tādējādi, vai esi gatavs atvēlēt gadā pusotras dienas, gūstot iespēju ietekmēt pašam savu dzīvi?
Tā kā PRASMĪGA E-DEMOKRĀTIJA pārņem visus esošos likumus, nebūtu pretrunu ar konstitūciju – tā būtu mierīga pāreja no starpnieciskās demokrātijas uz PRASMĪGU E-DEMOKRĀTIJU.
Viens no galvenajiem vajadzības pēc deputātiem pamatojumiem ir tas, ka cilvēkiem ir vajadzīgs just, ka viņu balsis tiek sadzirdētas. PRASMĪGAS E-DEMOKRĀTIJAS gadījumā, kad tu pārvaldi pats sevi, tas vairs nav pamats vajadzībai pēc vietējās valdības. Tādējādi deputātu pienākumi var būt centralizēti un labāka iedarbīguma un ietaupījumu labad vienādoti; pašlaik pašvaldību deputāti var patērēt vairāk kā £250,000.
Nesen ir ziņots [The Evening Standard], ka 2008-2009.gadā patreizējā pārvaldības sistēma [politiķu, tas ir, politiķu un to palīgu, vietējo deputātu un lordu] Britānijā ir izmaksājusi pusmiljardu mārciņu.
Visi ietaupījumi no iztikšanas bez deputātiem un padomēm varētu nosegt anketu balsošanas sistēmas izveidi. Pienācīgi pārvaldīti, ieguvumi īstenībā varētu būt lielāki, ļaujot gan samazināt iedzīvotāju nodokļus, gan uzlabot skolas un slimnīcas.

Nolūka deklarācija

Kā jau vairums jaunu pārvaldības sistēmu, šī ir veidota uz agrākām idejām, kas ir ļoti nozīmīgi pielabotas.
PRASMĪGAS E-DEMOKRĀTIJAS gadījumā tās pamati ir būvēti uz manis lolotām tiešās pārvaldības, e-demokrātijas un meritokrātijas idejām, bet es saprotu cilvēku dabas grēcīgumu un to, ka, kā jau daudzi pārvaldības veidi ir izmēģinājuši, mūsu ideāli nespēj pretoties mūsu vājībām.
Es uzskatu, ka mēs esam vai mums jābūt atbildīgiem par savu valdību, un ka mūsu valdībai nav atbildība no mums jānoņem, tāpat kā domājošus atbildīgus pieaugušus cilvēkus mūsu valdībai nav jāpadara par bērniem.
PRASMĪGA E-DEMOKRĀTIJA ir meritokratiska atbildīga ierēdniecība, kas darbojas uz referendumiem balstītas atbildīgas e-demokrātijas veidā.
PRASMĪGAS E-DEMOKRĀTIJAS galvenais nolūks ir atbildība par sevi, – mūsu valdībai ir mums jāpalīdz, bet NE jāuzrauga mūs, kā arī tas, ka mēs esam paši sevis pārvaldītāji, UN TĀ KĀ MĒS VARAM SAVSTARPĒJI SADARBOTIES MŪSU PAŠU VALDĪBĀ, MUMS STARPNIECĪBA NAV VAJADZĪGA.
Tiklīdz esam panākuši, ka spējam saredzēt, kā varas struktūra atbilst tās uzdevumiem, mums ir jāizdomā, ko no valdības gribam.
Sabiedrībai izvēršoties apjomā un tehnoloģijās, tai ir jāpielāgo pārvaldības veids tā, lai tā vislabāk pilda savas sabiedrības vajadzības.
Mums ir jāuzņemas atbildība par savu valdību, citādi mūs pārvaldīs mums svešas intereses. Uzraudzības valsts veids ir jau ļoti tuvu, ja ne klāt, un, šādi turpinot, nākošajos gados mēs zaudēsim pilsoņu un varbūt pat cilvēka tiesības.
Uzņemoties atbildību, mēs atgūstam varu no centralizētas valdības [un svešām interesēm].
Tā kā mūsu personīgās brīvības ir zaudētas gados pirms tehnoloģiju ielaušanās, mums ir JĀATGŪST līdzsvars. Es uzskatu, ka labākā izvēle ir atbildīga tieša vēlēšanu sistēma, jo patreizējā tehnoloģiju laikā mums starpniecība nav vajadzīga..
Tas, kas mums no valdības ir vajadzīgs, ir labāka pārvaldība no indivīdu viedokļa, lietišķas valdības struktūras ietvaros.
Ar iespējami maziem nodokļiem, ierēdniecību un iejaukšanos personiskajās brīvībās, uzturot sakārtotu, bet lokanu meritokrātisku sabiedrību.
PRASMĪGA E-DEMOKRĀTIJA nav revolucionāra pārvaldības forma, tai ir jāpārņem visi patreizējie ierēdniecības iedibinājumi un likumi, kā arī jāpielāgo tie jaunām konstitucionālām prasībām.
Modernā demokrātija vairs nepārstāv tautas gribu, kā liecina otrais Irākas karš. Korupcija un citi vēlēšanu kropļojumi uzrāda, ka patreizējais varas modelis neatbilst tās nolūkam nobriedušā un izglītotā sabiedrībā.
Mums tagad ir tehnoloģija lietišķai tiešai demokrātijai, PRASMĪGA E-DEMOKRĀTIJA pretendē uz visatbildīgākās un visbrīvākās tiešās demokrātijas statusu.

PRASMĪGAS E-DEMOKRĀTIJAS izveidojums un darbība

1 cilvēks – 1 balss.
Nekāds balsošanas pilnvarojums.
Valsti darbina publiski ratificēta meritokrātiska ierēdniecība ar iespējami maz birokrātiskuma, cik nepieciešams lietišķai valdībai.
Ar pilsonību, kas balso par problēmām/likumiem – tikai pēc visaptverošas apzinātas anketēšanas par piedāvāto likumu pabeigšanas.
1 valsts e-pasta adrese uz katru pilsoni.
Anketas un dokumenti nāk ar dažādām prioritātēm, to izdod Valsts interneta vietne un visi citi plašsaziņas līdzekļi.
SARKANI – valdības ierosināti likumi, kas jānobalso trijos mēnešos.
ZILI – likumi un noteikumi ar vietēju ietekmi.
ZAĻI – pilsoņu ierosināti likumi, kas ir iepriekš jānobalso, lai tos virzītu valdības līmenī [tas ir, 5 miljoni balsu, lai tos izvirzītu uz valdības līmeni].
Visiem ierosinātajiem likumiem ir dzelteni pielikumi, kas satur galvenokārt uzziņas informāciju, ko neprasa anketa, bet kas ir saistīta ar ierosināto likumu. Tā ir informācija, kas var tikt pastāvīgi atjaunota.
PRASMĪGA E-DEMOKRĀTIJA ir likumu un uzbūves ziņā lokana pārvaldība, tajā ir iebūvēts izmaiņu mehanisms, tā ka tā var viegli pielāgoties tā brīža sabiedrības uzvedībai un jaunākajām tehnoloģijām.

Valdības uzbūve

Ierēdniecība
Katrs departamenta direktors (Under Minister), ministrs, premjerministra vietnieks, premjerministrs un departamentu direktori var tikt atstādināti no amata pēc tiem līdzīgo ierosinājuma [ierosinājumam ir jābūt izskaidrojošam un publicētam vairumā plašsaziņas līdzekļu] un ar 50% no balstiesīgo balsojuma, vai ar vēlētāju neuzticības izteikšanu ar 75% visu balsstiesīgo skaita [par pārstāvošajiem ierēdņiem [departamenta direktors, ministrs, premjerministra vietnieks un premjerministrs] var balsot, nesaņemot nekādu anketu].
Viens termiņš ir trīs gadi.
Jaunu ministriju vai departamentu vajadzības gadījumā var izveidot vai dibināt uz premjerministra, ministru vai departamenta vadītāju ierosinājuma, un to ir jāratificē ar 75% balsstiesīgo balsu.
Nāves, atstādināšanas vai citādas pienākumu izpildes nespējas gadījumā ierēdņu pieņemšana ir jāveic pēc standartprotokola, izņemot gadījumu ar premjerministru, kad jāpilda īpašs protokols.
Visiem ierēdņiem ir jāsaņem vienāda vai lielāka darba samaksa kā viņiem līdzīgajiem privātajā sektorā. Tādējādi publiskajos amatos ir jānodrošina iespēja veicināt labākos cilvēkus.

Premjerministrs
Premjerministrs ir valdības galva.
Tas ir vadītājs personība, negadījumu atrisinātājs, un pastāv, lai nodrošinātu, ka ierēdniecība darbojas lietderīgi un iedarbīgi.
Premjerministrs nevar kalpot ilgāk kā 2 termiņus [termiņš ir 3 gadi], un viņam ir jābūt kalpojušam vismaz 2 termiņus kā ministram.
Viņu nosauc un ievēl ministri un departamentu direktori. Ja premjerministra kandidātu ratificē vairākums vēlētāju – vairāk kā 50% no balsstiesīgajiem, tad tas ir premjerministrs. Vēlētāji tomēr var mainīt šo lēmumu, ja 75% no balsstiesīgajiem tā izlemj, un visi vienojas par savu jaunu kandidatūru.
Ja premjerministrs mirst, par viņa vietas izpildītāju kļūst viņa vietnieks, un premjerministra vietnieka aizvietotāju izvēlas ministri un departamentu vadītāji. Premjerministra vietas izpildītāju ir jāratificē 3 mēnešu laikā; ja ratificē, tad tas kļūst par premjerministru, un premjerministra vietnieka aizvietotājs par premjerministra vietnieku.
Arī vēlētāji var nominēt jebkuru ministru par premjerministru premjerministra vietnieka vietā, noraidot pārējo ministru ieteikumu, bet tam jāsaņem absolūts balsu vairākums [75%], nevis parasts balsu vairākums [50%].
Premjerministram ir jābūt valsts pastāvīgam iedzīvotājam vairāk kā 21 gadu vai dzimušam pilsonim.

Premjerministra vietnieks, vienlaicīgi darbojošs ministrs
Premjerministra vietnieks ir kāds no ministriem, ko ir ievēlējuši ministri un departamentu vadītāji par premjerministra vietas izpildītāju gadījumam, ja premjerministrs mirst. Līdz tam tas turpina pildīt savus parastos ministra pienākumus, un citu valsts pienākumu viņam nav.
Premjerministra vietniekam ir jābūt valsts pastāvīgam iedzīvotājam vairāk kā 21 gadu vai dzimušam pilsonim.

Ministri
Premjerministra pakļautībā ir ministri [tostarp premjerministra vietnieks], to uzdevums ir darboties kā departamentu vadītāju pārraugiem un nodrošināt, ka to ierēdņi darbojas iedarbīgi.
Ministriem ir jābūt ar tiešu pieredzi savā jomā un jābūt kalpojušiem vismaz vienu termiņu par departamenta vadītāju; tie nevar kalpot ilgāk kā 4 termiņus. Ministru var izvēlēties vai nu viņa departamentu direktori, vai vēlētāji.
Ja kandidātu ratificē ar balsu vairākumu pāri par 50% vēlētāju balsu, tas kļūst par ministru, tomēr arī vēlētāji var nominēt jebkuru departamenta vadītaju par ministru, un ja viens no pārējiem kandidātiem saņem absolūtu balsu vairākumu [75%], tas kļūst par ministru.
Ministriem ir jābūt valsts pastāvīgiem iedzīvotājiem vairāk kā 21 gadu vai dzimušiem pilsoņiem.

Departamentu direktori
Departamentu direktori pastāv, lai nodrošinātu, ka viņu departamenti darbojas iedarbīgi un taupīgi. Tiem ir jābūt ar tiešu pieredzi sava departamenta jomā, piemēram, vispārējās ārstniecības departamenta direktoram ir jābūt ar vispārējās ārstniecības pieredzi, un pilsētplānošanas departamenta direktoram ir jābūt ar pilsētplānošanas vai arhitekta pieredzi.
Departamentu direktori nevar kalpot ilgāk kā 6 termiņus, un tie tiek ratificēti uz katru no termiņiem, ja saņem vairāk kā 50% vēlētāju balsu.
Departamenta direktoru izvēlas no pieciem atlasītiem kandidātiem, kurus trīs neatkarīgas valsts augstas kvalifikācijas (talantu) profesionāļu atlases firmas ir akceptējušas kā vislabāk kvalificētus.
Vienu no tiem izvēlas aizejošais departamenta direktors kā labāko nomainītāju – ar rakstītu paskaidrojumu un kandidāta izvēles pamatojumu.
Ja kandidātu ratificē ar vairāk kā 50% balsu, tas kļūst par departamenta direktoru, tomēr vēlētāji var balsot par jebkuru no ieteiktajiem kandidātiem, un ja par kādu no tiem nobalso ar vairāk kā 75% balsīm, tad par departamenta direktoru kļūst šis kandidāts.
Departamentu direktoriem ir jābūt valsts pastāvīgiem iedzīvotājiem vairāk kā 15 gadu vai dzimušiem pilsoņiem.

Satversme

Mēs, tauta, uzņemamies atbildību par savu pārvaldību un valdību. To darot, mēs nodrošinām savas tiesības, kā noteikts Satversmē.
Valdība nevar būt pie varas, ja tā ir ļaunprātīgi izmantojusi tautas uzticību, tāpēc vienmēr ir jāpastāv valdības locekļu atstādināšanas mehānismam.
Visiem valsts iestāžu darbiniekiem ir jāzvēr godīgi un ar pienācīgu uzcītību pildīt savus pienākumus pret tautu.
Ja viņi savas pārāk lielas nesagatavotības vai korupcijas dēļ zvērestu pildīt nespēj, pret tiem tiek uzsākta tiesas izmeklēšana saskaņā ar valsts likumiem.
Visiem valsts iestāžu darbiniekiem ir jāsaņem atlīdzība, kas samērojama ar līdzīgu privātu nodarbināto atlīdzību.
Ir jānodrošina iespēja cilvēkiem uzticēties informācijai, ko tie saņem no savas valdības. Bīstamos stāvokļos valdība var lūgt atļauju neatklāt faktus pilnībā nacionālās drošības labad, bet tai ir jāsniedz datus, tiklīdz iestājas to pilna atklātība, un jebkad sniegtiem faktiem ir jābūt iespējami precīziem.
Katrs valsts ierēdnis, kas tīši un to zinot ir izplatījis nepareizus faktus, ir pakļauts tiesas izmeklēšanai par valsts nodevību.
Papildus komerciālai brīvībai un likumdošanas noteikumiem mūsu valstij ir jāstāv par ideāliem un ētiku. Mums ir jābūt ar kopēju mērķi un saliedētiem, lepniem par sevi un mūsu valsti.
Mūsu vadītājiem nav jāliek mūsu tautai cīnīties par komerciālu pārsvaru, paplašināt mūsu brīvības ideālus vai uztiept mūsu likumdošanas noteikumus citiem.
Tomēr mums ir jāaizsargā sevi un savu tautu no citu valstu agresijas pret mūsu brīvībām un likumiem.

Konstitucionālās tiesības un pienākumi
1] Brīvība no spīdzināšanas un nežēlības un pārspīlēta soda.
2] PIEKĻUVE INTERNETAM.
3] Skolas, tiesības uz izglītību līdz juridiskai pilngadībai.
4] Nekādas korupcijas vai kukuļņemšanas valdībā, tiesu sistēmā vai ierēdniecībā. Vēlēšanu procesa korupcija no grupējumu un atsevišķu cilvēku puses ir sodāma ar 50% īpašuma konfiskāciju un vismaz 10 gadu brīvības atņemšanu visiem iesaistītajiem. Jebkādu citu pārvaldes veidu korupcijas gadījumā vismaz 30% īpašuma konfiskācija un 5 gadi brīvības atņemšana visiem iesaistītajiem.
5] Tiesības uz dzīvību, brīvību un cilvēka drošību.
6] MAZĀKĀ IESPĒJAMĀ BIROKRĀTIJA.
7] Veselības aizsardzība visiem, bet juridiski saprātīgiem pilngadīgiem cilvēkiem prasīt iemaksu pastāvīgas bezatbildīgas savas veselības kropļošanas gadījumā.
8] Privātuma tiesības, ievērojot pienācīgu likumību.
9] Nevainīguma tiesiska prezumpcija, tomēr agrākus nodarījumus un arestus var ņemt vērā kā liecību par iespējamu uzvedības īpatnību un SLIKTU raksturu. [Cilvēku ir jāuzskata par pilnvērtīgu cilvēcisku būtni, un tiesnesim un zvērinātajiem nav viņš jāaplūko vienpusīgi. Aplūkojot cilvēku kā veselumu, var labāk izprast tā psīholoģisko uzbūvi un draudīgumu sabiedrībai, varbūtības ziņā nodarīt izskatāmo noziegumu].
10] Tiesības uz vienādu samaksu par vienādu darbu.
11] Tiesības uz precīzu informāciju no jebkādiem valdības avotiem.
12] Brīvība no patvaļīgas arestēšanas, aizturēšanas un izraidīšanas bez pienācīgas tiesiskas procedūras.
13] Tiesības uz pieklājīgu UN SAVLAICĪGU izmeklēšanu.
14] Brīvība uz fizisku NEVARDARBĪGU biedrošanos.
15] Brīvība uz fizisku NEVARDARBĪGU pulcēšanos.
16] Brīvība uz fizisku NEVARDARBĪGU viedokli un izteikšanos.
17] Domu, apziņas un fiziski NEVARDARBĪGU reliģiju brīvība.
18] Tiesības uz intelektuālo īpašumu.
19.] Tiesības uz īpašumu.
20.] Pārvietošanās brīvība.
21]. Nekāda VĒLĒŠANU PILNVAROJUMA (PROXY VOTING).
22.] BALSOŠANA ar pilnīgu identitātes noteikšanu, kā BIOMETRISKO SKENĒJUMU vai ar precīzāku pilnīgas personas identitātes noteikšanas tehnoloģiju, tomēr balsojums ir jāpatur konfidenciāls.
23.] Visu vecumu, dzimumu un etniskā vienlīdzība likuma priekšā.
24.] Tiesības uz spēkā esoša likuma piemērošanu, tiesības uz zvērināto tiesu un tiesības uz pārsūdzību.
25.] Atpakaļejoša likuma piemērojuma aizliegums.
26.] Tiesības uz brīvību no diskriminācijas pēc vecuma, dzimuma un etnosa.
27.] Tiesības piedalīties pārvaldē visiem vēlētājiem, kas nodod aptauju anketas.

28.] Tiesības uz skaidrām un viennozīmīgām aptauju anketām.
29.] Ja īpašuma konfiskācija nav sods par noziegumu, valdības veikts atsavinājums ir kompensējams atbilstoši patreizējai tirgus vērtībai.
30.] Pilsoņa pienākums ir nenodarīt noziegumu, un morāls pienākums ir novērst noziegumu un paziņot par noziegumu.
31.] Jebkura īpašuma konfiskācija par sodu ir proporcionāla minētajam īpašumam, nevis uzlikts soda apmērs.
32.] Cilvēkiem ir tiesības atteikties no ārstēšanas, ja vien tie nav tiesas novērtēti kā intelektuāli nespējīgi vai tiesiski nepilngadīgi.
33.] Katram pilsonim, ja tas saņem aptaujas anketu, ir tiesības vēlēt, neatkarīgi no viņa juridiskā stāvokļa, pat ja tas ir notiesāts noziedznieks vai nepilngadīgs.
34.] Tautai ir tiesības pieprasīt jaunu aptaujas anketes informācijas paketi, ja tā ir pierādīta kā nepamatoti tendencioza, un ja jauna aptaujas pakete ir pieprasīta vismaz 6 nedēļas pirms balsošanas.
35.] Aptaujas anketai ir jāuzrāda balsotāja pamatzināšanas un zināšanas par balsojamo lietu (Latvijā varbūt pastāvēs špikošanas vai ieinteresētas puses priekšāteikšanas problēma – I.L.). Tai ir jāuzrāda arī cilvēka rūpju ievirze un līdzdalība pārvaldībā. Tiek pieņemts, ja aptauja ir vairāk kā 70% pareiza, tad cilvēks ir pietiekami atvēlējis laiku lietas izprašanai.
36.] Aptaujas anketas informācijai un paskaidrojumiem ir jābūt publicētiem visos standarta plašsaziņas līdzekļu veidos, kā internetā, televīzijā, presē, radio un arī īpašos veidos kā braila rakstā vai citos nepieciešamos līdzekļos vismaz trīs mēnešus pirms balsošanas.
37.] Pašaizsardzības, ģimenes un piederīgo aizsardzības tiesības.
38.] Nekādi nāves sodi [Attiecībā uz spriedumu, dzīve turpinās. Ja tiek piestādītas jaunas liecības, tad lieta var tikt pārsūdzēta].
39.] Valdībai ir tiesības atņemt brīvību vai finansiāli sodīt, vai uzlikt spaidu darbus cilvēkiem, kas pienācīgā tiesiskā procesā notiesāti kā noziedznieki.
40.] Valdībai ir tiesības pielietot melu preparātus un detektoru par terorismu vai valsts drošības apdraudējumu aizdomās turētiem, kā arī pieprasīt to citos gadījumos atbilstoši pienācīgai procedūrai. Apsūdzētais var pieprasīt vai atteikties no melu detektora, bet izvairīšanās var samazināt tā izredzes tiesā, ja vien nav sniegts pamatots medicīnisks iemesls. Katrs melu preparātu, detektoru utt. lietojums ir jāveic neatkarīga ārsta, cilvēktiesību novērotāja un apsūdzētā pārstāvja klātbūtnē.
41.] Valdībai ir tiesības noteikt un ievākt nodokļus.
42.] Valdībai ir tiesības iesaukt militārā dienestā.
43.] Tautai ir tiesības pieprasīt papīra dokumentāru balsošanu konstitucionālos un strīdīgos balsojumos, ja to prasa 30% vēlētāju.
44.] Cilvēkiem ir tiesības piekļūt valsts budžeta detaļām, izņemot tiešus nacionālās drošības gadījumus. Nacionālās drošības gadījumos visas detaļas var publicēt pēc 10 gadiem, ja vien darbība neturpinās.
45.] Tiesības uz valdības atbalstītu vai bezmaksas juridisku pārstāvi krimināllietās pret valdības orgāniem.
46.] Valsts finansē tikai sekulārās skolas.
47.] Visu skolu, ieskaitot reliģisko, pienākums ir nodrošināt skolniekus ar korektu un līdzsvarotu informāciju par visām ticībām un reliģiskām lietām.
48.] Visiem pilsoņiem ir tiesības balsot par katru ierēdni pārstāvnieciskā resorā.

Gaidītais no valdības

Ko mēs vēlamies no valdības.
Individuālo viedokļu labāko pārstāvniecību darbīgā valdības struktūrā.
Mazākos nodokļus, mazāko birokrātiju un mazāko iejaukšanos personiskajās brīvībās.
Veselo saprātu.
Ceļus, lidostas, dzelzceļu un pārējo transporta sistēmu.
Likumus.
Policiju, sabiedrisko drošību, armiju.
Centralizētus plānošanas likumus.
Sabiedrisko kārtību.
Sabiedrisko atbildību.
Brīvību no korupcijas.
Veselības pakalpojumus.
Mierīgu dzīvi.

Gaidāmais no likumdošanas

Tiesiskā aizsardzība attiecas uz visiem neatkarīgi no vecuma, rases, reliģijas, dzimumizvēles vai stāvokļa sabiedrībā.
Likumi ir taisnīguma īstenošanai, un tieslietu sistēmai ir jāiedibina iespējami Taisnīgus un Skaidrus likumus.
Iedarbīgu, strādājošu, neuzpērkamu TAISNĪGU tieslietu sistēmu, kas ir atbildīga valdībai un/vai cilvēkiem.
Ļoti spēcīgu antimonopolu likumdošanu konkurējoša un skaidra tirgus nodrošināšanai.
Likumiem ir jāaizsargā no protekcionistiskas, ietekmju un visvairāk redzamās – monetārās korupcijas.
Tiem ir jāaizsargā tas vairākums, kam piemīt gaiša apziņa no tiem, kam tādas apziņas nav, un kuri var ļaunprātīgi izmantot pārējos un to sabiedrību. Jo likumpaklausīgais vairākums, tie, kuriem piemīt dabiska tikumība, ir vājāki par tiem, kuriem tikumības nav, jo tādiem cilvēkiem nav robežu.
Cilvēkiem ir jāizvēlas, vai likumi ir vajadzīgi novēršanai vai sodīšanai, viņiem ir arī jāvienojas, vai cietumi ir sabiedrības pasargāšanai no noziedzīgiem elementiem, vai tiem tos ir jāpārveido, vai abējādi, un kāda ir prioritāte.

Gaidāmais no policijas, armijas utt.

Iedarbīgs, darbojošs, taupīgs atbalsts, atbildīgs valdībai un cilvēkiem. Griba un spēja ievērot likumus un konstitūciju.

Gaidāmais no ierēdniecības

Iedarbīgs, darbojošs, taupīgs atbalsts, neuzpērkama atbildīga ierēdniecība, kas ievēro likumus un konstitūciju.

Aptaujas anketas

Mē esam ratificējuši ministrus un premjerministru, kam ir jālemj par balsojamām problēmām, jāveic ārkārtēji lēmumi un jādarbina ierēdniecība.
Mums ir aptaujas anketas, lai redzētu, vai balsotājiem ir pietiekamas zināšanas par lietu, par ko balsojam.
Balsošana un anketu aptauja aizņem trīs mēnešus. Anketas pielikuma dokumentus cilvēki saņem trīs mēnešus pirms balsošanas.Trīs nedēļu laikā pirms balsošanas var aizpildīt kompetences anketu. Cilvēks var iziet pārbaudi trīs reizes. Tie, kuri ir neveiksmīgi visas trīs reizes, par konkrēto likumu/problēmu balsot nevar. Lai balsotu, cilvēkam ir jāaizpilda anketu ar 70% precizitāti vai vairāk. Balsošanai tiek dota viena nedēļa.
Aptaujas anketas jautājums un dokumenti ir jāpublicē vismaz trīs mēnešus pirms balsošanas, izņemot ārkārtas gadījumus. Ārkārtas problēmas ir jābalso nekavējoties, lai ratificētu ieteiktos likumus.
Pirms Satversmes un konstitucionālu likumu izmaiņas ir nepieciešams absolūtais balsu vairākums ar 75% un vairāk balsīm, kā arī 75% vai lielāka balsstiesīgo dalība vēlēšanās.
Strīdīgu likumu gadījumos ir nepieciešama vismaz 50% balsstiesīgo dalība un vairāk kā 50% vairākums par labu likumam.
Likumu par strīdīgu nosaka premjerministra, ministru un departamentu direktoru balsojums vai 50% balsstiesīgo balsojums.

Ministru un departamentu direktoru iniciatīvas

Problēmas vai likumus, kas jāliek uz balsošanu, var noteikt ministri vai departamentu direktori tieši, virzot tos uz Vēlēšanu anketu un anketu papilddokumentu valsts departamentu (VAD) un Vēlēšanu Likuma departamentu, kas izstrādā iesniegtā likumprojekta galīgo versiju.
VAD departaments iestrādā problēmu/likumu anketas ietvaros. Tad VAD publicē valdības portālā informācijas paketi un nosūta pa e-pastu tiem vēlētājiem, kuri agrāk ir balsojuši par līdzīgām problēmām, un tiem, kuri ir reģistrējuši savu interesi par šādām lietām.
Saņēmis balsojamo problēmu/likumu, VAD ne vairāk kā četru mēnešu laikā publicē informāciju, uz kuru pamatojas anketa. Papildus informācija par problēmu, kas nepieciešama anketai, tiek pievienota anketas informācijai kā uzziņas dokumenti. Uzziņas dokumentus var pievienot līdz pat balsošanas nedēļas sākumam.Tos ir jānomaina valdības portālā un vēlētājiem nav jāizsūta.
Par anketu ir jābalso trīs mēnešus pēc aptaujas anketas paketes publikācijas – tikai tiem vēlētājiem, kuri ir saņēmuši anketas un akceptēti kā konkrētajā jomā kompetenti.

Vēlētāju iniciatīvas

Balsojamās problēmas/likumus var ierosināt arī vēlētāji, publicējot tos interneta valdības ierosinājumu vietnē. Cilvēki tad var balsot par ierosinājumiem; tie ierosinājumi, kas gūst pietiekamu atbalstu (5 miljonus balsu Apvienotajā Karalistē), nonāk VAD departamentā un Vēlēšanu likuma departamentā, kas izstrādā likumprojekta gala versiju.
VAD departaments iestrādā problēmu/likumu anketas ietvaros. Tad VAD publicē valdības portālā informācijas paketi un nosūta pa e-pastu tiem vēlētājiem, kuri agrāk ir balsojuši par līdzīgām problēmām, un tiem, kuri ir reģistrējuši savu interesi par šādām lietām.
Saņēmis balsojamo problēmu/likumu, VAD ne vairāk kā četru mēnešu laikā publicē informāciju, uz kuru pamatojas anketa. Papildus informācija par anketējamo problēmu tiek pievienota anketas paketei kā uzziņas dokumenti. Uzziņas dokumentus var pievienot līdz pat balsošanas nedēļas sākumam.Tos ir jāmaina valdības portālā un nav jāizsūta vēlētājiem.
Par problemu/likumu ir jābalso trīs mēnešus pēc aptaujas anketas paketes publikācijas – tikai tiem vēlētājiem, kuri ir saņēmuši anketas un akceptēti kā konkrētajā jomā kompetenti.

(Tālākais teksts ir vairāk vai mazāk īpašs Apvienotajai karalistei, tāpēc netulkoju – I.L.)

Suggested Ministries
Minister of Health [6]
Under Minister of Nursing
Under Minister of Surgery
Under Minister of GP’s
Under Minister of Hospital Administration
Under Minister of Preventative Medicine
Under Minister of Identification *
*Identification needed for health information and proof of identification for the voting questionnaire’s [to avoid to much power in public safety] .
Minister Of Culture[6]
Under Minister of Societal Cohesion
Under Minister of Performing Arts
Under Ministers of Educational Arts [ ie museums]
Under Minister of Technological Arts .
Under Minister of Social Services’ [ is put under culture to split the powers and as a lot of problems are because of confused social identity ]
Under Minister of Sport
Minister of Information/Education[7]
Under Minister of Under 13
Under Minister of Under 18
Under Minister of University’s
Under Minister of Voting Questionnaires and Questionnaire Information [ voting Questionnaires , voting technologies and voting fraud/safety are split to avoid too much power]
Under Minister of Library’s and General Public Information
Under Minister of Hard Copy Information and Post
Under Minister of Complaints and Appeals…will receive all complaints about the government ,and appeals for help in various situations. It will number and respond to the appeal in question and forward it on to the relevant Under Ministry ,or if required run an independent investigation into any Under Ministries or Ministry.
Minister of Technology[5]
Under Minister of Blue Sky Research
Under Minister of Applicable Technology
Under Minister of Computer Technology
Under Minister of Voting Technology [ the questionnaires will be appraised here via computer programs and on occasion manually if necessary]
Under Minister of Business Technology
Minister of the Environment[5]
Under Minister of Water
Under Minister of Forest’s
Under Minister of Farming and Food
Under Minister of Industrial Waste
Under Minister of Recycling and Resource Management.
Minister of Urban Planing and Transport[6]
Under Minister of Transport ie train’s and ports
Under Minister of Urban Planing
Under Minister of Roads
Under Minister of Airports
Under Minister of Public Transport
Under Minister of Architectural Development and Protection
Minister Of Foreign Affairs [ Ambassadors and Diplomats will lease with relevant Under Ministry for trade talks ext era, in theses departments there should be specialists in the relevant cultures.][12]
Under Minister of North America and Canada
Under Minister of South America
Under Minister of European Union and Europe
Under Minister of Russia
Under Minister of North Africa
Under Minister of Southern Africa
Under Minister of Arabia
Under Minister of India
Under Minister of China
Under Minister of Central Asia
Under Minister of the Far East
Under Minister of Australia and New Zealand
Minister of Public Safety[8]
Under Minister of Army [general]
Under Minister of Navy[ie admiral]
Under Minister of External Information [mi 5]
Under Minister of Air Force
Under Minister of Policing
Under Minister of Voting Security [corruption, bribery etc]
Under Minister of Internal Information [terrorists etc]
Minister Of Finance[8]
Under Minister of Small Business
Under Minister of Corporations
Under Minister of Utility’s [ energy / rubbish / telephone/water]
Under Minister of Tax’s and the Budget
Under Minister of International Trade Regulations
Head of the Bank of the Nation [money regulation]
Head of the Stock Exchange
Under Minister of Advertising Standards
Minister Of Justice [4]
Under Minister of Judiciary
Under Minister of Family Law
Under Minister of Corporate Law
Under Minister of Voting Law [ after receiving the information from the VQAQI this under minister phrases the law .]
Minister of Energy[3]
Under Minister of Renewable Energy
Under Minister of Standard Energy
Under Minister for Alternate Energy Research
In total there are 11 Ministers and 69 Under Ministers.

http://www.meritedemocracy.com/Society.html

Skat.arī

http://individualdemocracy.com/Manifesto.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Meritocracy

One comment on “PRASMĪGA E-DEMOKRĀTIJA. J. A. Munemann

  1. J.A Munemann saka:

    Thank you Ivars Līdaka, for appreciating the potential of Merit E-Democracy and taking the trouble to translate it to Latvian. The latest edition of Merit E-Democracy is on IndividualDemocracy.com, I changed the name as a few people found the “Merit” aspect of the name Merit E-Democracy harsh in English. On IndividualDemocracy.com there is a guest page and contact details.
    Best Regards, J.A. Munemann

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.