“… ir pieļāvuši naidīgus pretpadomju izteikumus, draudus dažu partijas vadītāju un Padomju valdības adresē…” KGB

(Nu jau maz būs tādu, kas šādu dokumentu uzskatīs par iespējamu, tomēr tieši tā ir bijis. Lai apjaustu mūsu tagadnes “bekgraundu” tādi ir jālasa un nepajokam jāpadomā. Tagad tik vienkārši psihenē neiebāzīs. Bet esam ambulatori saņēmuši pretlikumpaklausības poti postčekistu un Godmaņa izpildījumā, attautošanas poti komisāra Van der Stūla izpildījumā. Tagad pietiek, ka ir vērā ņemama daļa skolotāju, kam patriotismu ieaudzināt jau par vēlu, un galvenais, ģimenēs arī nav spoži. Bet kliedzošu pretrunu jau vēl ir vai cik. Iedomājieties trakomāju, kur trakie beidzot ir apjautuši savu demokrātisko vairākumu un par ārstiem ievēlējuši sevi. Iedomājieties Jēzus nāvi. Iedomājieties Atmodu, kur baiļu narkozē aizmeties degradācijas pumpurs uzplaukst alkatības narkozē. Iedomājieties tautu, kurai ir iestāstīts, ka tās bojāeja nodrošinās cilvēktiesību uzvaru. I.L.)

PSKP CK (Vispārējā npdaļa, 1.sektors)

Padomju Savienības Komunistiskā Partija. CENTRĀLĀ KOMITEJA

PILN. SLEPENI

ĪPAŠĀ MAPE

 

P151/HŠ

B.b.Brežņevam, Kosiginam, Suslovam, Andropovam,

Baibakovam, Petrovskim, Ščolokovam, Trapezņikovam,

Smirtjukovam.

Izraksts no PSKP CK Politbiroja 1970.gada 22.janvāra sēdes protokola № 151

{kreisajā malā vertikāls teksts: Biedrs, kas saņem konspiratīvus dokumentus, nedrīkst ne nodot tālāk, ne iepazīstināt ar tiem nevienu, lai kas tas būtu, ja par to nav īpašas CK atrunas.

Norādīto dokumentu kopēšana un izrakstu veikšana no tiem ir kategoriski aizliegta.

Iepazīstināšanas atzīmi un datumu uz katra dokumenta izdara personiski biedrs, kuram dokuments adresēts, un ar tā personisku parakstu.}

Drošības komitejas jautājums

Uzdot PSRS Veselības aizsardzības ministrijai, PSRS Valsts drošības komitejai un MVD, piedaloties Gosplan SSSR un savienības republiku Sovmin, iesniegt 1970.gada 1.pusgadā PSKP CK izskatīšanai priekšlikumus par psihiski slimo atpazīšanu, uzskaiti un ārstēšanas organizāciju un noteiktos gadījumos arī izolāciju valstī.

CK SEKRETĀRS

14-am

vd

{rokrakstā: Izpilde skat. St-31/19s

no 22.II.72g.}

{spiedogā: Prot.P.B.I p.XIII} {rokrakstā: U,}

Izsūtīts PSKP CK locekļiem uz balsošanu

Slepeni

P S K P  C K

Iesniedzam Krasnodaras novada UKGB pie PSRS Ministru padomes ziņojumu par ievērojama skaita psihiski slimo esamību novadā, kas nēsā teroristiskus un citus sabiedriski bīstamus nodomus. Analoģisks stāvoklis ir arī citos valsts rajonos.

Šajā sakarā Drošības komiteja uzskata par mērķtiecīgu uzdot PSRS Veselības aizsardzības ministrijai, KGB pie PSRS Ministru padomes un Iekšlietu ministrijai iesniegt 1970.gada 1.pusgadā PSKP CK izskatīšanai priekšlikumus par psihiski slimo atpazīšanu, uzskaiti un ārstēšanas organizāciju un noteiktos gadījumos arī izolāciju visā PSR Savienībā.

PSKP CK lēmuma projekts pielikumā.

Lūdzam izskatīt.

Valsts drošības komitejas pie PSRS Ministru Padomes

priekšsēdētājs J.Andropovs

1970.g. 19.janvārī

141-A

17-zv

20.1.70.g.

151-54

 {rokrakstā: CK-01700}

Slepeni

VALSTS DROŠĪBAS KOMITEJAS

PIE PSR SAVIENĪBAS MINISTRU PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAM

biedram Andropovam J.V.

Maskava

Krasnodaras novada UKGB pie SM SSSR rīcībā ir materiāli, kuri liecina par to, ka novadā ievērojams psihiski slimo skaits izdara sabiedriski bīstamas un naidīgas izpausmes, iznēsā noziedzīgus, politiski kaitīgus nodomus, padomju ļaužu dzīvē ienes demoralizējošus faktorus. Pēdējo divu gadu laikā valsts drošības orgānu redzeslokā ir nokļuvušas vairāk kā 180 tādas personas. Vairākas no tām izsaka teroristiskus draudus, nodomus nosist aktīva pārstāvjus vai izdarīt citus noziegumus. Tā, Bičkovs G.A. Un Mikovs G.E ir pieļāvuši naidīgus pretpadomju izteikumus, draudus dažu partijas vadītāju un Padomju valdības adresē; Vorona A.P. arī ir izteicis teroristiskus draudus, sastādījis “iznīcinamā” Krimas rajona aktīva sarakstu, mēģinājis izveidot pretpadomju grupu; Soins S.A. izsaka naidīgus murgainus nodomus apmeklēt Ļeņina mauzoleju un ar kinokameras palīdzību atdzīvināt revolūcijas vadoni un pēc tam no jauna tam likt nomirt; Vatincevs G.V. ir apmeklējis mauzoleju, kur izdarījis nekaunīgu cinisku aktu;

Dmitrijevs mežā pie Sočiem izdarījis uzbrukumu valdības apsardzes seržantam un to ievainojis; Pikalovs V.M. 1969.gada septembrī izteicis fiziskas izrēķināšanās draudus kādam partijas Anapas pilsētas komitejas vadošam darbiniekam, fototehnikā izgatavo apmelojošus dokumentus un tos izplata.

Virkne psihiski slimo veic bīstamus noziegumus uz valsts robežas, mēģina nokļūt uz ārzemju {tālbraucēju} kuģiem ar mērķi tikt pāri robežai. 1969.gadā 32. robežapsardzes nodaļas sektorā starp 50 valsts robežas pārkāpējiem vai tiem, kas mēģinājuši tikt uz tālbraucēju kuģiem, 19 cilvēki izrādījušies psihiski nepilnvērtīgi. Bīstamākos noziegumus izdarījuši: Skriļevs P.A., kurš sagrābis lidmašīnu AN-2, izlidojis Turcijas virzienā un notriekts virs neitrālajiem ūdeņiem ar pretgaisa aizsardzības līdzekļiem; Korotenko N.A. no Kropotkinas pilsētas dienestā iesaukšanas punkta aizbēdzis uz Novorosijsku un mēģinājis nokļūt uz itāļu kuģa; Pavlovs V.I. laivā ar piekaramo motoru Soču rajonā 1968.gadā gatavojies nodot Dzimteni, agrāk par tādiem pat centieniem aizturēts Batumi; Grekalovs V.A. neatlaidīgi meklējis iespēju bēgt aiz robežām.

Daži slimie izbrauc uz Maskavu, ar fanātisku neatlaidību mēģina satikt ārzemniekus, iekļūst kapitālistisko valstu vēstniecībās ar murgainiem nodomiem vai lūgumiem sniegt tiem politisku patvērumu. Ribka V.L. šā gada novembrī apmeklējis franču vēstniecību; Čereps A.I. vairākas reizes centies un 1968.gadā apmeklējis ASV vēstniecību; Rezaks S.V. centies iekļūt ASV vēstniecībā; Ļeļabskis N.I. ticies ar angļiem izstādē “Inprodmaš” un lūdzis tiem politisku patvērumu, mēģinājis nodot kaut kādus dokumentus.

Daudzi, kas cieš no psihiskām slimībām, mēģina izveidot jaunas “partijas”, dažādas organizācijas, padomes, gatavo un izplata statūtu projektus, programmu dokumentus un likumus. Tā Ševņins N.S. iznēsā un uztiepj citiem murgainu “PSKP CK Politbiroja un vietējo partijas orgānu darbības kontroles padomes” izveidošanas ideju, ar šādu mērķi meklējis un apstrādājis domubiedrus, izbraucis uz Maskavu, lai tiktos ar Komunistisko un strādnieku partiju funkcionāriem šā jautājuma “apspriešanai”, šantažē personas, kas nevēlas viņu atbalstīt, ir vēstulē izteicis draudus PSKP Rostovas apgabala Novočerkaskas pilsētas komitejas sekretāram sakarā ar zināmajiem 1962.gada notikumiem {PSRS raķetes Kubā – I.L.}; Behs A.I. izdarījis mēģinājumu veidot nelegālu “partiju”; Paks V.A. sistemātiski izgatavo un izplata dokumentus ar politiski kaitīgu saturu, pieprasa izveidot tā saucamu pasaules valdību.

Daudzi slimie raksta vēstuļu masas uz dažādām novada un centrālām organizācijām ar apmelojošiem, pretpadomju izdomājumiem un draudiem. No tiem Mihaļčuks D.I., panācis izbraukumu aiz robežām, 1969.gada 5.aprīļa vēstulē PSRS Augstākās Padomes Prezidijam rakstījis: “Vēlaties, lai mani darbi būtu tādi kā pie Borovicka vārtiem?..” {Brežņeva nošaušanas mēģinājums 29.01.1969 pie iebrauktuves Kremlī – I.L.} Pārrunās ar Belorečenskas pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāju Mihaļčuks paziņojis, ka negalvo par sevi un var izdarīt noziegumu.

Starp psihiski slimajiem ir ne mazums tādu, kas nosliecas uz uzbrukumu izdarīšanu, uz izvarošanām, slepkavībām, bet daži mēģina un tādus noziegumus izdara. Piemēram, slimības saasinājuma periodā Buzņickis A.G. nocirtis galvu savam desmitgadīgajam dēlam, Oveļjana E.M. nositusi vīru, Ponomarenko A.M. nositis savu māsu.

Novadā pēc psihdispansera datiem no psihiski slimo kopskaita 55,8 tūkstoši daudzi ir agresīvi, nikni, bet apmēram 700 cilvēki ir sabiedriski bīstami. Lielais to vairums dzīvo Krasnodarā, Sočos, Novorosijskā, Maikopā, Gelendžikā, Jeiskā, Krimas rajonā.

Ar mērķi novērst bīstamas sekas no norādītās kategorijas puses, novada valsts drošības orgāni spiesti veikt nepieciešamos pasākumus, tam novirzot lielus spēkus un līdzekļus.

Pašlaik pēc novada veselības nodaļas datiem hospitalizācija nepieciešama 11-12 tūkstošiem cilvēku, bet attiecīgā profila ārstniecības iestāžu rīcībā ir tikai 3785 gultas.

Ar mērķi novērst bīstamas izpausmes no personu, kas cieš no psihiskām slimībām, puses, mūsuprāt – un tam piekrīt arī novada veselības aizsardzības orgānu vadītāji, ir nepieciešama to atpazīšanas, uzskaites, hospitalizācijas un ārstēšanas, kā arī to uzvedības kontroles ārpus ārstniecības iestādēm pasākumu sistēmas tālāka uzlabošana.

Par izklāstītā jautājuma būtību ir informēta partijas novada komiteja un novada izpildkomiteja.

http://bukovsky-archives.net/pdfs/sovter75/sovter75-r.html

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s