Vajātas tautas mātes lūgsna.

(Lemki ir vajāta mazskaitlīga kalniešu tauta valstu robežu sadalītajā Galīcijā, kas pārcietusi deportācijas un joprojām cer atdzimt. Lemki ar boikiem, sauktiem arī par baltajiem serbiem un baltajiem horvātiem, pagāniem, ir radniecīgi rusīniem (nejaukt ar krieviem). Īpatni ar samērā lielo (11,3%) I mitohondriālās (māšu) haplogrupas procentu salīdzinājumā ar apm. 8,5% Kurzemē, kas arī Eiropā ir relatīvi augsts. I haplogrupa ceļojusi caur Kaukāzu un Balkāniem pa vienu ceļu ar W haplogrupu (kurdiem, svāniem).)

Dievs! Dod man spēku nodzīvot šo dienu un palīdzi man izdzīvot šajā svešajā zemē, kur atvesta es un mani bērni.

Kungs! Skandēju Tev lūgsnu un gauži izlūdzos, ļauj man neizzust, nedz manai ģimenei, nedz manai tautai, kas vēlu sējusi svēto sēklu; jo labībai jāzied vasarā, un tā nezin, kad un kā to ievāks.

Labvēlīgais Dievs! Liec saulei aust un rietēt tās ceļā ik dienas, lai tā nes gaismu visiem cilvēkiem un man šeit, tāpat kā tā rietēja ik vakarus tālajos Beskidu kalnos, manos dzimtajos kalnos un lejās, un lai mums izaug rudzu un visa cita augāja stiebri, tā ka uz ziemu mums ir dienišķā maize un siens, un pietiek graudu cilvēku, putnu un lopiņu barībai.

Visvarenais Dievs! Ļauj mums neaizmirst – ne šodien, ne rīt, nekad – un palīdzi mums paturēt atmiņā dzīvu visu to lauku un kalnu un mūsu upju Bistras, Popranas un Sjanas bagāto, dziedinošo un skaidro ūdeņu jaukumu; un ļauj mums atcerēties arī augstkalnu ganību jaukās un burvīgas ainavas, un mežu takas caur klintīm; un bagātās mežu vietas, kur lasījām sēnes un smaržīgās zemenes, kazenes, mellenes, un aveņu lauces un meža klajumus, kur ganījās lopiņi.

Neļauj, Dievs, mums aizmirst mūsu tautas paražas, mūsu dziedošo dzimto valodu, mūsu nostāstus un dainas, mūsu dejas, mūsu priekus un vakarēšanas ne svētajās, ne darba dienās.

Kungs! Dod maniem bērniem viedību rast atpakaļceļu uz vectēvu un vecvectēvu dzimto zemi, lai cienītu un godātu to kapus, to baznīcas un to ticību.

Dievs! Sniedz maniem bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem visas svētā gara dāvanas: Viedību, Apjēgu, Saprātu, Dūšu, Zināšanas, Dievizjūtu, un sniedz viņiem visnozīmīgākos no visiem cilvēcisku būtņu tikumiem – Ticību, Cerību un Mīlestību.

Kungs! Dāvā maniem bērniem un man sajēgu atšķirt labu no ļauna un laimi no likstas, un dod man viedību augsti vērtēt labo, un būt pateicīgai par manu labklājību!

Dāvā man spēju ietekmēt pretinieku, dod man sirsnību palīdzēt nabagam, un dod man arī neatlaidību pārliecināt ļaundari par viņa neceļu ļaunumu, un pamācīt neprašu.

Amen!

Kateryna Rusyn

http://lemko.org/religion/prayer/

http://www.lemko.org/books/DzLem/DzLem2011_2_077.pdf

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s