PSRS valdības nota, kas iesniegta Polijas vēstniekam Maskavā 1939.gada 17.septembra rītā

(Krievija ir un būs visu nožēlota impērija, kamēr neatlaidīs visas savas pakļautās tautas. I.L,)
Polijas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam Gžibovska kgam
Polijas vēstniecība, Maskava
Vēstnieka kungs,
Polijas-Vācijas karš ir atklājis Polijas valsts iekšējo nepamatotību. Desmit kara operāciju dienās Polija ir zaudējusi visus savus rūpniecības rajonus un kultūras centrus. Varšava vairs nepastāv kā Polijas galvaspilsēta. Polijas valdība ir sairusi un neuzrāda dzīvības pazīmes. Tas nozīmē, ka Polijas valsts un tās valdība faktiski ir beigusi pastāvēt. Tādējādi ir beiguši darboties līgumi, kas noslēgti starp PSRS un Poliju. Atstāta savā vaļā un palikusi bez vadības, Polija ir pārvērtusies par ērtu lauku dažādām nejaušībām un pārsteigumiem, kas var radīt draudus PSRS. Tāpēc, līdz šim bijusi neitrāla, padomju valdība vairs nevar neitrāli attiekties pret šiem faktiem.
Padomju valdība nevar arī vienaldzīgi attiekties pret to, ka ar mums vienotas tautības ukraiņi un baltkrievi, kas dzīvo Polijas teritorijā pamesti likteņa varā, paliktu neaizsargāti. Ņemot vērā tādus apstākļus, padomju valdība ir devusi rīkojumu Sarkanās Armijas Virspavēlniecībai pavēlēt karaspēkam pāriet robežu un pārņemt savā aizsardzībā Rietumukrainas un Rietumbaltkrievijas iedzīvotāju dzīvības un īpašumu.
Vienlaikus padomju valdība ir apņēmusies veikt visus pasākumus, lai izglābtu poļu tautu no kļūmīgā kara, kurā to iegrūduši tās neapdomīgie vadītāji, un dotu tai iespēju sākt dzīvot mierīgu dzīvi.
Pieņemiet, vēstnieka kungs, pilnīgas cieņas pret Jums apliecinājumus.PSRS Ārlietu tautas komisārs
V.Molotovs
Нота правительства СССР, врученная польскому послу в Москве утром 17 сентября 1939 годаЧрезвычайному и полномочному послу Польши г. Гжибовскому
Польское посольство, МоскваГосподин посол,
Польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность Польского государства. В течение десяти дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры. Варшава как столица Польши не существует больше. Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это значит, что Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили свое действие договора, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, советское правительство не может более нейтрально относиться к этим фактам.
Советское правительство не может также безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, остались беззащитными. Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии.
Одновременно советское правительство намерено принять все меры к тому, чтобы вызволить польский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут его неразумными руководителями, и дать ему возможность зажить мирной жизнью.
Примите, господин посол, уверения в совершенном к Вам почтении.Народный комиссар иностранных дел СССР
В. Молотов

http://deruluft.livejournal.com/61492.html?title=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0,%20%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%20%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%2017%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%201939%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&hashtags=1930%D1%8B%D0%B5,%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0,%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&text=%20%20%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0,%20%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%20%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%2017%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%201939%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%20%20%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%20%D0%B3.%20%D0%93%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB,%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8E%D1%8E%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%E2%80%A6

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s