Instinkti. Šrī Šrī Ravi Šankars un ‘Śrīmad Bhāgavatam’

No Šrī Šrī Ravi Šankara citātiemcilvēkos ir divi pamatinstinkti, viens ir ēšana, otrs ir dzimumdziņa. Tie tevī ir bijuši visās dzīves reizēs, kad biji dzīvnieks un kad esi tagad cilvēks. Tu esi dzimis no šiem diviem – barības un seksa. Ir ļoti jauki, ka Indijā abi instinkti ir Dievišķoti. Ēdiens ir saistīts ar Dievu. Upanišadās ir teikts “Ēdiens ir Dievs”. Kad tu ēdienu uzskati par Dievišķu, tu nepārēdīsies. Tu nespēj vienkārši stūķēt iekšā ēdienu, tu ēd ar ļoti lielu godbijību.

Nevieni svētki Indijā nepaiet bez ēdiena. Un, kad tu dodies uz templi, pirmais, ko tu sniedz, ir kāda Prasāda. Tā ir vien nedaudz ēdiena, kas tiek ziedots. Bez Prasādas nav neviena svētceļojuma vai svētku. Ēdiens tiek saistīts ar Dievu. Līdzīgi ar Dievu ir saistīts arī dzimumsakars. Pretējā gadījumā tu dzimumdziņu nodali, domā, ka tā ir tava materiālistiskā dzīve, un domā par Dievu kā kaut ko citādu. Bet Indijā senie ļaudis dzimumsakaru saistīja ar Dievu; tātad tevī nav neviena aspekta, kas paliktu nodalīts no Dieva. Pamatinstinkti nav nodalīti no Dieva. Tādējādi, godājot dzimumsakaru un uzskatot par daļu no Dievišķā, zūd tava apsēstība, zūd iekāre un uzaust svētuma sajūta. Un šis pamatinstinkts no uzbrūkošas iekāres pārvēršas pakļāvīgā mīlestībā. Tāda ir senā doma. Bet ir cilvēki, kuri jogu kļūdaini izmanto miesīgo instinktu izbaudīšanai, tas ir nepareizi. Tā ir rupja kļūda. Būtu jābūt otrādi. Vienmēr, kad uzviļņo miesīgi instinkti, pārvērt tos Dievišķā iekšējā pieredzējumā. Sanskritā ir brīnišķīgs vārds ‘ātmarati, vienība ar patību, ar sevi; līksme sevī.
Ir divas lietas, daba (Prākriti) un apziņa (Puruša). Daba un apziņa pastāvīgi mijiedarbojas. Tavs ķermenis un dvēsele – tavs ķermenis ir sievišķs, un tava dvēsele ir vīrišķa. To kopošanās notiek pastāvīgi, un šīs vienības saskatīšana sevī ir Samādhi.
T
āpēc Samādhi tiek uzskatīta par tūkstoškārt līksmāku kā miesīgie instinkti. Lai kādu prieku dod sekss, Samādhi ir tūkstoš reizes līksmāka, jo tajā nav piepūles, nav nekādas darbības. Ir viena vienīga Esamība un tikai Esamība. Vienkārši cilvēks apjēdz, cilvēks pieredz Esamības apziņu, apziņas spēli un izpausmi. Tas ir ļoti brīnišķīgi.
Nesargā no Dievišķā nevienu savas esamības kaktiņu. Dievišķajam jābūt ieaustam katrā tavas dzīves aspektā, un to sauc par ‘Brahmacarya‘ , kas nozīmē virzību uz bezgalību, vienību ar bezgalību.
Vai tas nav brīnišķīgi?! Tā ir ļoti dziļa un ļoti augsta apjēga. Ja tu to negūsti uzreiz, nekas, turpini ieklausīties un turpini izprast, un kādu dienu tu teiksi, “Āre! Tas ir tas, par ko runāja Gurudži.”
Tādējādi, kad tu Indijā ieej jebkurā templī jebkur, tu atradīsi abus aspektus – Šivu un Parvatī, kas simbolizē Purušu un Prākriti, apziņu un matēriju. Vispirms ir jāapjēdz šī divdabība, un tad jāierauga vienība. Tie nav divi, tie nav dažādi; tie ir vienas monētas abas puses. Tu esi pilnīgs.
Ko tas nozīmē? Tu esi gan vīrišķs, gan sievišķs. Iziešana no šīm birkām, “Esmu vīrietis”, “Esmu sieviete” – iziešana no savas identitātes – tā ir Vedanta, Visuma augstākā filosofija.
Mēs pastāvīgi sevi identificējam – “Esmu vīrietis”, “Esmu sieviete”, “Esmu vecs”, “Esmu jauns”, “Esmu izglītots”, “Esmu neizglītots. Atmet šīs birkas. Tas kas paliek, ir tīra apziņa. Nesaki patEsmu apziņa.” Vien zini, ka esi apziņa un pat nerunā par to. Nestaigā apkārt, klāstīdams “esmu nekas”.
Ādi Šankars reiz ir teicis, “Cilvēks, kurš sev uzliek birku ‘kaut kas’, ir muļķis, un cilvēks, kurš sev uzliek birku ‘nekas’, ir vēl lielāks muļķis.Cilvēks kurš ir nekas, nerunā, tā ka tādā gadījumā ciet klusu. Kā tu vari teikt, “Esmu nekas”, ja kaut ko saki?! Nav iespējams kāds, kurš saka “Esmu nekas.” Tā ka ciet klusu.
Tādējādi, kad tu ēšanas un seksa pamatinstinktus turēsi par svētiem, agresivitāte tevī zudīs un paļāvība uzausīs. Tevī aust pateicīgums un mīlestība.
T
as ir tas, ko mēdz saukt par dievbijīgā un Dievišķā kļūšanu par Vienu. Tie ir saplūduši Vienā!

http://celebrating-silence-of-life.blogspot.com/2013_01_01_archive.html Šrī Šrī Ravi Šankars- ir četras jugas; laiki tiek dalīti četros aspektos. (Katrā Jugā nemitīgi izvirst cilvēciskās vērtības, un sliktākā ir (patreizējā) Kali Juga. Kali ir Kali Jugas Valdnieks un tiek uzskatīts par Valdnieka Višnu negatīvu iemiesojumu. Darbojas, lai sagrautu šo pasauli, ir dēmons un viltīgs Višnu ienaidnieks)

1. Satja Juga, kurā ir daudz pozitivitātes.
2. Treta Juga, kurā pozitivitāte nedaudz krītas.

3. Dvapara Juga, kurā pozitivitāte krītas vairāk.
4. Kali Yuga, kurā pozitivitāte krītas vēl vairāk.

Tā ir teikts par Kali Jugu. Bet es saku, Kali Jugā ir (arī) Satja Juga. Dienās, kad jūties laimīgs, zini, ka ir Satja Juga. Un kad esi galīgās bēdās, tu esi Kali Jugā. Šādā ziņā arī lielajā Kali Jugā ir piemēroti laiki.

http://www.indiadivine.org/content/topic/978183-progress-of-kali-yuga-establishing-homosexuality-as-a-bona-fide-practice/

Śrīmad Bhāgavatam‘ 3.20.23
“Tad Valdnieks Brahma no sava tūpļa dzemdēja dēmonus, un tiem ļoti patika kopoties. Tā kā viņi bija pārmērīgi miesaskāri, viņi tam tuvojās, lai kopotos.”
Skaidrojums – dzimumdzīve ir materiālās esamības pamats. Arī šeit tiek atkārtots, ka dēmoni bija ļoti miesaskāri. Jo brīvāks cilvēks no dzimumiekāres, jo tuvāk viņš ir pusdievību līmenim; jo lielāka cilvēkam iekāre uz dzimumbaudu, jo viņš pagrimst uz dēmoniskas dzīves līmeni.

SB 3.20.24
“Godbijīgais Brahma sākumā smējās par viņu stulbumu, bet redzēdams bezkaunīgos asuras pavisam tuvu, saniknojās un lielās bailēs steidzās projām.”
Skaidrojums – miesaskārajiem dēmoniem nebija cieņas pat pret savu tēvu, un viņu svētajam tēvam tālredzīgāk bija tik dēmoniskus dēlus pamest.

SB 3.20.26
“Valdnieks Brahma, tuvojoties tam Kungam, viņu uzrunāja šādi- “Mans Kungs, lūdzu pasargā mani no šiem grēkpilnajiem dēmoniem, kurus radīju pēc tava rīkojuma. Tie ir traki miesaskāri un ir nākuši man uzbrukt.”
Skaidrojums – šķiet, ka šajā Brahmas veiktajā dēmonu radīšanas epizodē ir radies vīriešu homoseksuālisms. Citiem vārdiem, vīriešu homoseksualitāte ir dēmoniska un nepiederas nevienam veselīgam vīrietim viņa normālajā dzīves gaitā.

Vai ir vajadzība šo komentēt? Tas ir (vaišnavu purānu) Bhagavatam spriedums un vispāratzītā Skolotāja Srila Prabhupadas skaidrojums. Tā ir īstā Vedu kultūra, un katra pretenzija uz garīgu dzīvi, propagandējot tam pretējus secinājumus, kā rakstījis T. Bhaktivinoda, norāda uz Kali jugas mācekli (Kali-chela). (Dēmona Kali laikmets hinduismā ir pašreizējā un pēdējā no jugām (laikmetiem), kas veido vienu radīšanas ciklu) .

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.