Skats no malas jeb ‘Gogs un Magogs Korānā’. Imran Nazar Hosein

(Nesteidziet nobrāķēt šo rakstu kā “svētulīgu” vai nepamatotu. Ne lasītājam, ne man nav jākļūst par islāmticīgo. Ir vērts likt aiz auss katras tautas un reliģijas neikdienišķo gudrību, kas nepavisam nav “gaisā parauta”. Arī vidusmēra žīdam vajadzētu mācīties kaut vai no savas reliģijas un vēstures. Vai tad neesat brīnījušies par to naudasdieva supersviestu, kas apkārt notiek? I.L.)

Pašlaik visu pasauli, tās politiku, ekonomiku, kultūru, ziņas, sportu, izklaidi, manieres, ceļošanu utt. kontrolē un visur kundzībā pārņem viena tauta. Tai pieder absolūta vara, ko tagad neviena iespējama sāncenšu kombinācija nevar izkonkurēt. Vēl vairāk, nav nekādu pasaulīgu liecību, kas liktu domāt, ka tās spēcīgo tvērienu pār visu pasauli varētu sekmīgi izkonkurēt jebkad.

Viņi dara daudz vairāk kā pasaules pārvaldīšanu. Viņi pārģērbjas, atklājas un rodas no jauna un tad līdztekus pārmaina pasauli, līdz tā kļūs par viņu oglekļa kopiju. Viņi ir salauzuši visas barjeras, kas cauri laikmetiem nodalījušas tautas, un pirmo reizi cilvēces vēsturē ir parādījusies viena globāla sabiedrība ar vienu – angļu – valodu. Tā ir žīdu-kristiešu Eiropasaule (tas ir, mūsdienu sekulārā rietumu civilizācija), un tā ir absolūti unikāla parādība vēsturē.

Tā ir ļaunu vēstoša “pasaules kārtība”, ļaunu vēstoša īpaši arābiem un musulmaņiem un neeiropiešiem vispār. Bet pasargātas nav pat tās Eiropas tautas, kuras vēlētos dzīvot savas dzīves godbijībā, ticībā un krietnumā. Šī “pasaules kārtība” veic nerimstošu karu pret reliģisku dzīves veidu kopumā un islāmu īpaši. Savu absolūto varu viņi izmanto, lai samaitātu, apspiestu un iedarbinātu netaisnības un ļaundarības pasaulē vēl neredzētā mērogā.

Pašlaik arābu musulmaņu Irākai uztieptie žīdu-kristiešu “baltā” kara noziegumi tomēr nav melnajai kristīgajai Āfrikai uztieptā “baltā” aparteīda turpinājums. Viņu alkatība ir neaprakstāma. Viņi nozīž visas cilvēces labumus, legalizējot zādzību, un atņem pat nabagiem viņu mazumiņu. Galu galā viņi iesloga visu cilvēci jaunā ekonomiskā verdzībā. Viņi ir būtiski bezdievīgi un pārsteidzoši pagrimuši, un viņiem piemīt tādas krāpšanas spējas, ka ‘šķitums’ un ‘īstenība’ ir pretstatā visā, ko viņi dara.

Beidzot, viņi ir pasaules kārtība, kas ir savādi un mistiski apsēsta ar Svētās Zemes atbrīvošanu. Eiropa kļuva kristīga un tad karoja tūkstoš gadus ilgus “baltos” Svētos Karus, ko sauca par “krusta kariem”, līdz beidzot guva panākumus, kad ģenerāļa Allenby britu armija 1917.gadā sakāva otomaņu islāma impērijas armiju un triumfējot iegāja Jeruzalemē. Allenby toreiz pasludināja, ka “šodien krusta kari ir beigušies”. Īstenībā krusta kari nebeidzas, kamēr musulmaņi Svētajā Zemē pretojas apspiešanai.

Arī Eiropa ir kļuvusi žīdiska un izveidojusi “balto” cionisma kustību, kas fanātiski cīnījās par žīdu atgriešanos Svētajā Zemē un Israēlas valsts restaurāciju. Eiropas žīdi bija cēlušies no judaismam pievērstas hazāru cilts Austrumeiropā. Viņi nebija israēlieši. Tomēr Eiropas žīdi sekmīgi gāja savu ceļu, lietojot līdzekļus, kas ir vairāk blēdīgi kā taisni, restaurējot Israēlas valsti Svētajā Zemē. Tos pašus līdzekļus viņi lietoja, lai piespiestu israelītu žīdus, ilgi mitušus musulmaņu pasaulē, migrēt uz šo sekulāro Israēlas valsti.

Šo Israēlu sargāja un spēcināja žīdu-kristiešu Eiropas-pasaules-kārtība – tādā mērā, ka tā tagad ir kļuvusi par ‘vadošu valsti pasaulē’.

Vai tā var būt vēstures nejaušība? Vai tas var būt kaut kas nenozīmīgs un neizskaidrojams?

Ir zinātnieki un rakstnieki, kuri var raustīt plecus un visu minēto noraidīt kā vien nejaušību. Un ir citi, kuri būtu pārliecināti par liecību, kas uzrādīta Svētajā Korānā, ka mūsdienu dīvainā pasaules kārtība ir Goga un Magoga kārtība. ‘Dajjal’ (Antikrists) iemānījis žīdus jebkādu morālu un reliģisku likumu noliegumā, pieliekot nežēlīgas pūles, lai padarītu Israēlu par pasaules “vadošo valsti”. Bet viņi šos pūliņus veic, jājot “Goga un Magoga pasauled kārtības” mugurā. Beigās viņi sastapsies ar Mesiju, kuru noraidījuši, un kura krustā sišanu pieprasījuši. Visaugstais Dievs, Kurš radījis Gogu un Magogu, un Kurš devis viņiem nesagraujamu varu, tagad Pats Gogu un Magogu iznīcinās. Tad musulmaņu armija uzbruks un iznīcinās Eiropas žīdu valsti, un Svētās Zemes žīdi tad sastapsies ar šo musulmaņu armiju, lielāko no sodiem. Apspiedējs tiktu sodīts, un šī vēsture tad beigtos ar Patiesības uzvaru pār meliem.

Tālāk – Korāna liecību apkopojums, kas pamato Goga un Magoga pielīdzinājumu tagadējai pasaules kārtībai.

Korāna ‘Surah al-Kahf’ (18. nodaļa ar nosaukumu ‘Ala’), kā arī Pravietiskajos komentāros (Ahadith), Gogs un Magogs ir aprakstīti kā divi cilvēki, kas cēlušies no tēva Ādama (lai pār viņu ir Visaugstā Dieva miers un svētība), un kurus radījis Visaugstais Dievs un apveltījis ar lielu spēku. “Viņus var iznīcināt neviens cits kā Es”, teicis Dievs (Sahih Muslim). ‘Surah al-Kahf’ ir aprakstījusi kā viņi turēti aiz dzelzs barjeras, jo savu spēku lietojuši ‘Fasad’ (krāpšana, apspiešana, samaitāšana) nodarījumu veikšanai. Šī Sura ir arī norādījusi, ka viņi var karot ar tiem, kas dzīvo ticībā un krietnumā, un ka viņi var rīkoties ļaunprātīgi pret tiem, kuri dzīvo vienkāršu dzīvi vai kuri tik tikko savelk kopā savu kailo iztiku (kā Haiti). Tā ir absolūti bezdievīgu un nežēlīgu cilvēku aina, kuriem ir nezvēru sirdis.

Šī Sura vēstī, ka sākoties Pēdējam Laikam, “Dievs noņems barjeru” un Gogs un Magogs (kuri ir galvenā Pēdējā Laika zīme) tiks izlaisti pasaulē. ‘Surah al-Anbiyah’ tad atklāj, ka viņi galu galā “izplatīsies uz visām pusēm” – norādot, ka tad viņu neuzvaramais spēks pārņems kontroli pār visu pasauli un ka pirmo rteizi vēsturē pār visu pasauli valdīs viena tauta:

“Viņš teica: “Šī (siena) ir mana Kunga žēlastība: bet kad nāks mana Kunga brīdinājums, Viņš to pārvērtīs putekļos (un Gogs un Magogs tādējādi tiks palaisti pasaulē); un mana Kunga solījumi ir patiesi.” (Qur’an, al-Kahf, 18:98)

“Bet uz pilsētu, ko Mēs esam sagrāvuši, ir aizliegums: viņiem (pilsētas ļaudīm) nevajag atgriezties (lai prasītu šo pilsētu sev); kamēr Gogs un Magogs ir izlaisti cauri (barjerai) un strauji izplatās visos virzienos (sevi kopējot starp visas pasaules tautām).” (Qur’an, al-Anbiyah, 21:95-96)

Bet tā kā šī pasaules kārtība apstiprina reliģijas apspiešanu un apkarošanu, tā ir totālā konfliktā ar augšējo debesu kārtību. Tādas pasaules ‘konformistiskajā pasaulē’ neviens dievbijīgais nevar justies ērti.

Minētajā ‘Surah al-Anbiyah’ Korāns vēlreiz norāda uz Gogu un Magogu, pieminot ‘pilsētu’, ko Dievs sagrāvis, un kuras tautu izraidījis un tad aizliedzis atgriezties šajā ‘pilsētā’, lai to atprasītu kā savu, līdz Gogs un Magogs tiek izlaisti un izkaisās uz visām pusēm. Tie, kuru garīgā redze ir Visaugstā Dieva ‘gaismas’ apgaismota, var šo ‘pilsētu’ un Goga un Magoga pasaules kārtību atpazīt. Šī gaisma dod viņiem spējas izprast lietu ‘iekšējo īstenību’.

Šī pilsēta ir Jeruzaleme. Visaugstais Dievs ir šo ‘pilsētu’ sagrāvis un žīdus no tās izraidījis. Viņiem ir aizliegts atgriezties un prasīt to sev. Tagad viņi to ir izdarījuši. Bet to viņi ir izdarījuši, jājot uz būtiski bezdievīgu cilvēku mugurām, kuri spēj sagrābt kontroli pār visu pasauli, un viņi šo spēju nežēlīgi izmanto, lai apspiestu cilvēci un karotu pret islāmu vispār un arābiem īpaši.

Kopš viduslaiku Eiro-kristietības laikiem līdz sekulārās rietumu civilizācijas laikam Eiropa ir arvien vairāk uzrādījusi Goga un Magoga pasaules kārtību un arī piepildījusi savu pamata misiju. Pašlaik eiropieši Eiropā, Ziemeļamerikā, Austrālijā un Svētajā Zemē ir uzkundzējušies visai pasaulei. Viņi spēku lieto apspiešanai un samaitāšanai.

Viņi ir atbrīvojuši Svēto Zemi un atveduši žīdus atpakaļ, lai tie prasa to kā savu zemi. Viņi ir radījuši sekulāru bezdievīgu Israēlas Eirovalsti un rādījuši to ne-Eiropas žīdiem kā Dāvida Svēto Israēlu. Tas, ka ne-Eiropas žīdi ir ļāvuši sevi apkrāpt, norāda uz pilnīgu garīgu aklumu un ved viņus ceļā uz Goga un Magoga veiktu sagrāvi.

Pravietis Muhameds, lai miers viņam, ir sniedzis vēl papildus vēsti par Gogu un Magogu. Piemēram, viņš ir teicis, “Neviens no viņiem nemirs, neatstājot aiz sevis tūkstošus”. Un tā tagad var izprast mūsdienu globalizācijas īstenību, kas samaitā un paverdzina.

http://imranhosein.org/articles/signs-of-the-last-day/69-gog-and-magog-in-the-quran.html

==============================================================

No Meyers Konversations-Lexikon. Fünfte gänzlich neubearbeitete Auflage. Siebzehnter Band. 1897.

1047.lpp.

Ziona – saskaņā ar tradīciju, augstākais uzkalns (777m) Jeruzalemes dienvidrietumos, tomēr īstenībā 743m augsts uzkalns austrumu pusē, uz kura bijis templis; vēlāk Jeruzaleme; beidzot tēlaini baznīcas komūna, baznīca ar pareizas ticības blakusnozīmi. No tā atvasināti Cionas sargi, kā arī zelotu priesteri.

Cionisti – sektas nosaukums, kuru dibinājis Elberfeldas lentu fabrikants Eliass Ellers, dz. 1690.g. Ronsdorfā, kopā ar reformētu sludinātāju Danielu Šleiermaheru, kas bijis slavena teologa vectēvs un Annu fon Buhel. Pēdējai, kāda maiznieka meitai un vēlāk Ellera sievai bijušas atklāsmes, kurās tā sevi pasludinājusi par Cionas māti un Elleru par Cionas tēvu. 1741.gadā abi dibinājuši Ronsdorfā savu īpašu kopienu (sauktu arī par Ronsdorfas sektu), kas par savu dvēseļu sargu pieņēmusi sludinātāju Šleiermaheru; bet tas no sektas atkāpies, jo Eilers arvien vairāk nodevies savam jutekliskumam; Š. ticis no sektas padzīts. Pēc Ellera nāves (1750), kurš apzināti visas apsūdzības bija laikus uzņēmis ar uzpirkšanu, Cionas tēva darbību vēl līdz 1765.gadam turpināja viņa padēls Boldhauss, bet tajā gadā kopiena likvidēta. Salīdz. Krug, Geshichte der Schwärmerei im Großherzogtum Berg (Elberf. 1851)

(Politiskā cionisma programmu grāmatā ‘Der Judenstaat‘ (1896, Vīne) iedibināja Teodors Hercls (Binjamin Zeev Hercl). Ideoloģijas pamatā ir cīņa pret antisemītismu un žīdu asimilāciju, kuras metode galēji izpaužas 1905.gadā iespiestā tekstā ‘Cionas gudro protokoli’ http://holywar.org/Cianas_gudro_protokoli.htm; lai kas to būtu uzrakstījis, vēsture rāda, ka šī žīdu (ne jau visu) virskundzības programma sekmīgi un draudoši darbojas.)

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; }a:link { }

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.