nekavējoties uzsākt kriminālprocesu, noskaidrot patiesību un saukt vainīgo (N.Ušakovu) pie likumā paredzētās atbildības. Kristas Milbergas iesniegums

(Mācīsimies no autores pastāvēt par tautas tiesībām!)

LATVIJAS REPUBLIKAS

ĢENERĀLPROKURORAM ĒRIKAM KALNMEIERA KUNGAM personīgi

Kalpaka bulvārī 6, Rīgā,

e-prokuratura@lrp.gov.lv

Latvijas Republikas pilsones

KRISTAS MILBERGAS

P/K__________-_______

Dzīvojošas Valmierā,

Leona Paegles ielā 3-3,

LV-4221

E-pasts: krista.milberga@inbox.lv

IESNIEGUMS

par iespējamu noziedzīgu nodarījumu

un gatavota noziedzīga nodarījuma novēršanu

2016.gada 22.aprīlī plkst.12:17 publiskā saziņas vietnē http://www.twitter.com Rīgas pašvaldības priekšsēdis amatpersona ar twitter kontu @nilsusakovs publiski ir ievietojis ierakstu, ar kuru attaisnoja Latvijas Republikas okupāciju un noliedza pret latviešu tautu īstenoto genocīdu, noziegumus pret cilvēci un noziegumus pret mieru. Šī Rīgas pašvaldības amatpersona kopā ar citām amatpersonām un personām jau ilgstoši aicina svinēt Latviju okupējušās PSRS, kuras tiesību pārņēmēja ir Krievija, svētku dienu 9.maiju, kas vienlaicīgi ir Latvijas okupācijas diena pēc Otrā pasaules kara, kura beigas bija 1945.gada 8.maijs. Vienlaicīgi Rīgas pašvaldības priekšsēdis izsmēja speciāli izveidotās komisijas okupācijas varas nodarīto Latvijai zaudējumu aprēķināšanai secinājumus, tā aktīvi publiski slavinot PSRS pastrādātos kara noziegumus pret Latviju.

Rīgas pašvaldības amatpersonas nodarījums patīk 106 personām, bet 111 personas ir nodarījumu atbalstījušas, pievienojoties tam un izdarot to pašu. Šāda veida noziedzīga darbība ir pārtraucama nekavējoties.

Uzskatu, ka tādējādi augstākminētā persona viena vai/un kopā ar kādu, iespējams, ir pastrādājusi noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 74.1 pantā.

Ņemot vērā, ka ikvienam ir pienākums reaģēt un ziņot par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu likumsargiem, vēršos pie Jums ar šo iesniegumu, cerībā, ka Latvijas Republikas ģenerālprokurors nenodos patiesību un aktīvi aizstāvēs Latviju no noziedzniekiem, kuri attaisno pret Latvijas Republiku pastrādātos noziegumus.

Ņemot vērā to, ka konkrētā iespējamā noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir vismaz 111 aktīvu noziedzīgā nodarījuma līdzdalībnieku, kā arī to, ka Rīgas pašvaldībā ir pieteikti ikgadējie 9.maija jeb Krievijā, kas ir PSRS (Padomju Sociālistisko Republiku savienības, kas organizēja, realizēja un ilgstoši okupēja Latvijas Republiku, pastrādājot kara noziegumus un genocīdu pret Latvijas Republikas tautu) tiesību pārņēmēja, svinētās “Uzvaras dienas” pasākumi, kas vērsti pret Latvijas Republikas neatkarību un apdraud drošību Latvijas Republikā, ik gadus pulcējot arvien kuplāku Latvijas Republikai un tās neatkarībai naidīgu personu, kuras vienuviet attaisnot Latvijas Republikas okupāciju un pret Latvijas valsti un tās tautu izdarītos kara noziegumus, uzskatu, ka minētie pasākumi nebūtu pieļaujami. Neatkarīgās Latvijas Republikas ģenerālprokurors noteikti ar savu aktīvu rīcību aizstāvētu Latvijas Republiku, tās neatkarību, bet jo īpaši vēsturisko patiesību, un pārtrauktu kara noziegumu pret Latviju attaisnošanu un svinēšanu. Ceru, ka ģenerālprokuroram ir zināms, ka 1945.gada 9.maijā Latvijas Republikā sākās gandrīz piecdesmit gadu ilga, milzīgu cilvēkresursu un materiālo zaudējumu nesoša padomju okupācija, kas ir vispārzināms fakts.

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 6.pantu un vadoties no tā, ka Latvijas Republika ir demokrātiska un tiesiska valsts, kā arī Prokuratūras likuma 17. un 20.pantiem:

lūdzu Jūs

1) nekavējoties uzsākt kriminālprocesu, noskaidrot patiesību un saukt vainīgo pie likumā paredzētās atbildības, vienlaicīgi izbeidzot publisku ņirgāšanos par Latvijas Republiku un Latvijas tautas ciešanām PSRS īstenotās okupācijas laikā;

2) ar prokurora iesniegumu uzlikt par pienākumu Rīgas pašvaldībai atcelt Krievijas, kas ir PSRS tiesību un pienākumu mantiniece, 9.maija svinības, kas ir Latvijas drošības apdraudējums, Latvijā un nodrošināt kārtību Latvijas Republikas galvaspilsētā.

Lūdzu sniegt man motivētu atbildi rakstveidā likumā paredzētajā termiņā un kārtībā.

2016.gada 2.maijā

Ar cieņu, Krista Milberga

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu

Vērsos pie ģenerālprokurora

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.