Pandoras lāde. Holokausts nav bijis. Pierādīts Kanādas tiesā. 11.11.2015

(Žīdu finanšu ietekme pasaulē diez vai kādam ir noslēpums. Tāds dīvains klusums iestājas, kad kāds ierunājas par žīdiem – taisni kā kādreiz, ierunājoties par Staļinu, vēlāk par Ungārijas sacelšanos, par krievu iebrukumu Prāgā, vēlāk par tukšajiem veikaliem, vēlāk par Afganistānu, vēlāk par krieviem (nevis “krievu tautības pārstāvjiem”), tagad jeb vienmēr par žīdiem. Autoru nezinu, skaidrs, ka krievu nacionālists; būtu labprāt zinājis, ko viņš saka par Krimu, par Ukrainu. Tomēr visai baisais “žīdu diskursa” deficīts un acīmredzamā Latvijas administrācijas diskriminatīvā (tūpstīgā) attieksme pret žīdu organizāciju īpašumiem (un arvien miglainākās pasaules distresa sērijas ar “neatrodamiem” geju, migrantu viļņu utml. finansētājiem) lika man šo rakstu pārtulkot. Labi būtu, ja kāds tiesu prakses guru pavērtētu pēdējo grāmatas ‘Did Six Million Really Die?’ tiesu Kanādā. I.L.)

Jāatgādina visai interesants bet maz zināms fakts. Ņujorkas “Žīdu avīzē” ir publicēts raksts par Pasaules karā bojā gājušiem sešiem miljoniem žīdu, un šis raksts ir publicēts 1919.gada 19.oktobrī! Tā nav drukas kļūda – pēc Pirmā

Pasaules kara beigām, kuru organizēja tieši žīdi! Un nav nejaušība, ka tas raksts publicēts ASV un tieši Ņujorkā. Ņujorka kļuvusi par pasaules žīdu finanšu oligarhijas galvaspilsētu, tieši Ņujorkā ir izvietojusies pasaules lielākā birža, kas atrodas uz tāpēc pasaulslavenā Volstrīta. Kad tas negāja cauri, viņi visu uzkarināja Hitleram, bet jau Otrajā Pasaules karā….

Mītu par žīdu upuriem un tautu – “mocekli” sākšu ar Toras vārdiem. Tajā ir teikts, ka Dievs Jahve nolicis levītu pēctecību pāri visām citām žīdu pēctecībām, un jebkura žīda atteikšanās pildīt Dieva nodomu caur viņa starpniekiem – levītiem Torā ir uzskatīta par vienu no lielākajiem noziegumiem pret Dievu:

8. Tajā laikā Dievs nodalīja Levi pēctecību, lai nes Dieva derības šķirstu, lai stāv Dieva priekšā, lai kalpo viņam un svētī viņa vārdā līdz šai dienai.

9. Tāpēc Levi pēctecībai netika dota viņa daļa un dalīšanās ar viņa brāļiem: VIŅA TIESA ir DIEVS, kā solījis Tavs (Israēlas) Dievs, Visspēcīgais.

10. Bet es paliku kalnā, tāpat kā agrākās dienās, četrdesmit dienas un četrdesmit naktis, un sadzirdēja mani Dievs: “Celies, dodies ceļā tautas priekšā, un atnāks viņi, un sagrābs zemi, kuru es zvērēju dot viņu tēviem”.

[“Пятикнижие и гафтарот”. “Дварим”, Экев X, 8-10, 1136-1137 lpp.]

Sods katram žīdam, kurš tāda vai citāda iemesla dēļ atteicies pildīt Dieva nodomu, atbilstoši Torai bija nāve. Torā gari tiek uzskaitīti visi iespējamie sodu veidi un Dieva Jahves lāsti katram žīdam, kurš viņu vai viņa nodomu noraida:

16. Sargieties, lai neļaujas kārdinājumam Jūsu sirds un lai Jūs nenoejat no ceļa un lai nekalpojat svešiem Dieviem un tos nepielūdzat, —

17. Lai neiedegtos Dieva dusmas uz Jums, un aizslēgs viņš tad debesis, un nebūs vairs lietus, un nedos savus augļus zeme, un izzudīsit Jūs ātri no labās zemes, kuru Jums dod Dievs.

18. Lieciet taču šos manus vārdus savā sirdī un savā dvēselē, un apsieniet tos kā zīmi ap savu roku, un lai tie ir zīmes starp jūsu acīm.

[“Пятикнижие и гафтарот”. “Дварим”, Экев XI, 16 -18, 1143 lpp.]

Bet tas vēl nav viss:

10. Tas no jums, kurš bīstas Dieva un sadzird pravieša, viņa verga, balsi, — pat ja viņš staigā tumsā un nav viņam gaismas, lai viņš paļaujas uz Dieva vārdu un atbalstās uz sava Visspēcīgā Dieva.

11. Lūk, jūs visi, kuri uzpūš Dieva dusmu uguni, kuri met dzirksteles uz Dievu, — ejiet savas uguns liesmās un dzirkstelēs, kuras esat iekvēlinājuši! “Tas jums būs sods no manas rokas, ciešanās mirsit un gulēsit kapā!

[“Пятикнижие и гафтарот”. “Дварим”, Йешаягу L, 10-11, 1150 lpp.]

Turklāt Kungs Dievs aicina katru žīdu nosist katru, kurš mēģina novest viņu no “patiesā” ceļa – aizvest viņu no Dieva Jahves “gaismas”:

7. Ja sāks tevi pierunāt brālis, tavas mātes dēls vai tavs dēls, vai tava meita, vai tava sieva, vai tuvs draugs, slepus sakot: “Iesim un kalposim citiem dieviem, kādus nepazini ne tu, ne tavi tēvi”,

8. No apkārtējām tautām, tev tuvām vai tālām, no zemes vienas malas līdz otrai,

9. Tad nepiekrīti viņam un neklausies viņā, un nesargā viņu, un nežēlo viņu, un neslēp viņu,

10. Bet nosit viņu; lai tava roka pirmā panāk viņu, lai nogalinātu, bet tavas tautas roka – pēc tam.

11. Un nosit viņu ar akmeņiem, lai viņš mirst, jo gribēja atraut Tevi no Dieva, tava Visspēcīgā, kurš Tevi ir izvedis no Ēģiptes zemes, no verdzības zemes.

12. Un visa Israēla par to dzirdēs un šausmināsies, un vairs nedarīs tādu ļaunumu savā vidū.

[“Пятикнижие и гафтарот”. “Дварим”, Ръэ XIII, 7-12, 1165-1167 lpp.]

Interesanti sanāk, Dievs Jahve no katra žīda prasa nekavējoties nosist katru, kurš tikai mēģinās sašūpot ticību viņam, neatkarīgi no tā, kurš to dara – brālis, māsa, māte vai tēvs, dēls, vai meita, vai draugs. Īstam žīdam tāds žīds ir jānosit bez kavēšanās – sava Dieva Jahves slavai! … Katram žīdam ir jābūt uzticīgam nevis savai ģimenei, ne draudzībai, bet tikai Dievam Jahvem, kam vienīgajam jābūt uzticīgam katram žīdam. Un tāds sods pienākas vien par mēģinājumu pavedināt žīdu uz citu ticību. Bet tādā gadījumā – kas pienākas žīdiem, kuri tomēr ļāvušies pavedināt un tāda vai citāda iemesla dēļ atteikušies pakļauties Dieva Jahves likumiem, par kuru sargātājiem un aizgādņiem viņš nolicis Levija pēctecību?! Par to žīdu svētās grāmatās teikts lūk, kas:

13. Ja Tu padzirdēsi, ka vienā no Tavām pilsētām, kuras Tev dod Tavs Dievs, Visspēcīgākais, lai Tu tur dzīvotu

14. Ir uzstājušies nederīgi cilvēki no Tava vidus un noveduši no ceļa savas pilsētas ļaudis, teikdami: “Ejam un kalposim citiem Dieviem, kurus neesat pazinuši”, —

15. Bet Tu esi noskaidrojusi (Israēla) un izpētījusi un labi iztaujājusi, un izrādījies, ka tā ir patiesība, tavā vidū ir nodarīta nelietība, —

16. Tad noslaktē tās pilsētas iedzīvotājus ar šķēpa smaili, iznīcini visu un visus, kas tajā ir, arī tās lopus ar šķēpa smaili.

17. Bet visus tās ieguvumus savāc tās laukuma vidū un nodedzini ar uguni pilsētu un visus tās labumus pilnīgi, — Tā labpatīk Dievam, tavam Visspēcīgajam, — un lai uz mūžiem tā ir drupu kaudze, no jauna to neuzcels.

18. Un lai tavām rokām nepielīp nekas no iznīcināmā, lai Dievs novērš savas dusmas un izrāda tev žēlastību, un piedod tev, un vairo tevi kā zvērējis taviem tēviem.

19. Ja vien esi klausījis Dievu, tavu Visspēcīgo, un turējies pie viņa baušļiem un esi darījis pa prātam Dievam, tavam Visspēcīgākajam.

[“Пятикнижие и гафтарот”. “Дварим”, Ръэ XIII, 13-19, 1167-1168 lpp.]

Pat pašiem žīdiem – saviem izredzētajiem – Dievs dod tikai divas iespējas: vai nu akli sekot viņa nodomiem, kurus pauž levīti, vai nāve par atteikšanos tiem sekot! Nu gan “labs” Dievs! Tāpēc Hitleram bija plāns iznīcināt daļu “melno” žīdu, lai parādītu visas pasaules žīdiem, “kas ir saimnieks mājās”.

{Hitlers bijis britu aģents no paša sākuma, ar pilnīgi manipulētu psīhi (skat. mind control) un 1921-1922.g. Tavistock’as (pilsēta West Devon’ā, Anglijā) institūtā pilnībā sagatavots viņa dēmoniskajai lomai vēsturē (5). (https://tencinusarunas.wordpress.com/2015/10/14/11-septembris-un-israelas-aparteids-naves-buca-pasaules-cionismam-preston-james-ph-d-31-05-2014/ )}

Pie tam kopš 1939.gada septembra līdz 1945.gada maijam fašistu iznīcināto žīdu skaits bija mazāks par 300 000 cilvēkiem, kas, pats par sevi, arī ir liela traģēdija.

Bet sākot ar 1947. gadu pasaules žīdu prese sāka no jauna burtiski gaudot par atkal tiem pašiem 6 000 000 iznīcināto žīdu, par kuriem klaigāja jau pēc Pirmā Pasaules kara. Un ja toreiz pasaules sabiedrības uz šo viltojumu neuzķērās, tad pēc Otrā Pasaules kara žīdi bija gudrāki, un viņiem piederēja lielākā daļa masu informācijas līdzekļu, gan Eiropā, gan ASV. Un tieši tāpēc viņiem izdevās uztiept visai pasaulei mītu par žīdu upuriem un par tautu – “mocekli”, kas vairāk par visiem cietusi no vācu fašistiem, kurus pilnībā finansēja žīdu finansisti no ASV, bet pašas nacionālsociālistu partijas virsotnē bija daudz gan tīru žīdu, gan pusžīdu! Nerunājot nemaz par to, ka pats Ādolfs Šiklgrūbers (Hitlers) bija žīds no mātes puses! Bet tas nav viss! Vācu armijā bija 150 000 žīdu, kuri dienēja pakāpēs no zaldāta līdz pilnam ģenerālim! Un daudziem no viņiem par nevainojamu dienestu Trešajam Reiham bija augstākie valdības apbalvojumi!

Daudziem 150 000 neskan kaut cik nozīmīgi. Bet nesasteigsim secinājumus. Lieta tāda, ka šie 150 000 veselo žīdu vīriešu bija iesaukuma vecumā. Viņiem ir vecāki, brāļi un māsas, vectēvi un vecās mātes, un ne visi Vācijas žīdu vīrieši bija iesaukuma vecumā, un ne visi, kas tādā vecumā bija, derēja dienestam armijā un flotē veselības dēļ! Tad sanāk, ka 150 000 žīdu izcelsmes zaldātu un virsnieku pārstāv vairāk kā 1 000 000 Vācijas žīdu.

Bet tas nozīmē, ka praktiski katrā žīdu ģimenē Vācijā bija vīrietis, kurš karoja fašistu pusē, un viņi ne mazākā mērā kā paši vācieši ir atbildīgi par daudzu miljonu cilvēku iznīcināšanu! Un, pirmkārt, 28 000 000 PSRS cilvēku, vairums no kuriem bija slāvi! Tad par kādu Holokaustu tik uzstājīgi klaigā masu informācijas līdzekļi (kas galvenokārt ir žīdu īpašumā), ja vienīgo īsto genocīdu pret slāviem, galvenokārt krieviem, sarīkoja tieši “krievu” žīdi pēc 1917.gada revolūcijas un turpināja fašisti par to pašu žīdu finansistu naudu no Savienotajām Valstīm?! Tieši Krievija bija pakļauta žīdu izraisītam genocīdam, zaudējot aptuveni 70 000 000 līdz 100 000 000 cilvēku! Un šie cipari ir īsti, ne no gaisa grābti. Bet par to “nez kāpēc” pasaules prese klusē, un ko tur gan trokšņot – tie tikai goji! Goji, kurus iznīcināt ir vērts, ja viņi nepakļaujas un negrib būt vergi, un par to katram žīdam runā svētā grāmata Tora!

То, ka nekāds holokausts nav bijis, pierādīja Ričards Harvuds (Richard E. Harwood), kurš uzrakstījis grāmatu ‘Did Six Million Really Die?’ (http://vho.org/aaargh/fran/livres5/harwoodeng.pdf ), kurā viņš, pamatojoties uz faktiem un tikai faktiem pierāda, ka nebija sešu miljonu iznīcinātu žīdu, bet gan tikai 256 000 bojā gājušo!

Pēc astoņiem tiesāšanās gadiem Kanādā Harvudam ir izdevies pierādīt, ka visa informācija viņa grāmatā ir dibināta uz īstiem dokumentiem un ir absolūti precīza! Astoņus gadus visas pasaules žīdu organizācijas, viņu labākie advokāti nespēja apstrīdēt nevienu faktu šajā grāmatā, bet vai kāds zin par šo tiesas procesu un tā iznākumu?

Gandrīz neviens! Pa pasauli joprojām “pastaigājas” mīts par holokaustu, kas nekad nav bijis! Nav bijis ne gāzes kameru, ne krematoriju, kurās dedzināti žīdu līķi! Precīzāk, krematorijas ir bijušas, bet tajās dedzināti nevis žīdi, bet no tīfa miruši cilvēki, lai izvairītos no epidēmijām. Starp citu, no tīfa un citām bīstamām infekcijas slimībām mirušie ir dedzināti ne tikai koncentrācijas nometnēs, bet visur visā pasaulē visos laikos. Pie tam, no tīfa utml. mirušo vidū žīdu nav bijis daudz! Interesanti ir arī tas, kuri no žīdiem nokļuva koncentrācijas nometnēs. Nepavisam ne visi, bet tikai tie, kuri cīnījās pret okupācijas režīmu pagrīdē, kuru vadīja galvenokārt komunisti Josifa Džugašvili (Staļina) grupējuma pārraudzībā. Citiem vārdiem, pretestības spēkos bija iekļāvušies žīdi-dumpinieki pret levītu varu, ko viņiem Torā piešķīris pats Dievs Jahve. “Melno” žīdu sacelšanās pret levītiem atbilstoši Torai ir dumpis pret pašu Dievu Jahvi un viņa likumiem. Bet to atbilstoši Torai soda ar nāvi. Katram žīdam jāturas pie Toras likumiem, citādi viņam draud nāve un lāsti, ko uzsūta pats Dievs Jahve. Tātad, pēc žīdu likumiem visus žīdus, kas pieslējušies dumpiniekiem, ir paredzēts fiziski iznīcināt visu pārējo biedinājumam. Un tas, ka vācu armijā ir karojuši 150 000 žīdu, runā pats par sevi. Nav bijis nekāds žīdu genocīds, bet ir bijusi Toru un Dieva Jahves baušļus noraidījušo iznīcināšana. Vienkārši, ir bijis karš starp diviem žīdu grupējumiem, starp “baltajiem” žīdiem un dumpīgajiem “melnajiem” Staļina grupējuma žīdiem.

Gribētos minēt vēl kādu faktu, ko “nez kāpēc” sīksti nepamana žīdu prese. Kad sākās karš starp Savienotajām Valstīm un Japānu, ASV valdība iemeta koncentrācijas nometnēs 250 000 amerikāņu ar japāņu izcelsmi! Visa viņu vaina bija japāņu saknes. Vara ne vien sadzina šos cilvēkus nometnēs, bet arī konfiscēja visus viņu īpašumus. Pēc kara visi izdzīvojušie tika atbrīvoti, bet konfiscēto neviens un nekad neatdeva. Tā lūk. Par to neko nerunā neviens Štatos un pat Japānā! Tāpēc brīnīties, ka daļa žīdu, kas piedalījušies pretošanās kustībā, nonākuši koncentrācijas nometnēs, ir vienkārši aplam. Tas bija viņu sods par dumpinieku atbalstīšanu. To pašu “melno” žīdu grupējumu, kurš bija sācis savu patstāvīgu spēli pret Šiffu un Rotšildu žīdu grupējumu. Tad – no Toras redzes punkta tas ir vienkārši nāves sods par atkrišanu no Dieva Jahves baušļiem, nekas vairāk. Bet tā jau cita saruna…

Izgudrotā holokausta kampaņa žīdu masu informācijas līdzekļos tika klasiskā veidā iegriezta kā spara rats, lai izveidotu no žīdiem tautu-fašisma upuri, novirzītu pasaules sabiedrības uzmanību no īstiem žīdu politikas upuriem un radītu visā pasaulē stāvokli, kādā jebkāda cionisma, tā paņēmienu un mērķu kritika izraisa momentānu masu informācijas līdzekļu uzbrukumu un apsūdzību antisemītismā. Pasaules karu leļļu raustītāji un organizatori tika padarīti par “upuriem”, kas var darīt jebko pēc vēlēšanās, un nevienam nav tiesību ne vien pretoties viņu pasaules varas iegūšanas plāniem, bet pat kritizēt jebkādas viņu darbības, pamazām ierijot pasaules pīrāgu! Haizivis rij savus upurus, bet tie nedrīkst saredzēt tajās haizivis – tikai nevainīgas aitiņas! Bet tas, kas šīs “aitiņas” zāles vietā kramšķina vienu valsti pēc otras, apzogot šo valstu tautas, tā ir tikai “mirāža”! Kas “nez kāpēc” ik reizes izrādās īstenība.

Bet Šiffu un Rotšildu rezerves plāns, lai gan nostrādāja, tomēr ne gluži tā, kā viņi gaidīja. Hitlera karaspēks Padomju Savienību neiznīcināja, notika tieši pretēji. Padomju Savienība uzvarēja karā pret fašistisko Vāciju, uz kuru tā cerēja tās izveidotāji Šiffi un Rotšildi.

Dumpinieki pret Dieva Jahves baušļiem iznīcināti netika, pretēji, pēc Otrā Pasaules kara beigām daudzās Austrumeiropas valstīs varu sagrāba staļinistiski žīdi-komunisti. Bez tam komunistiska kļuva Ķīna, Vjetnama, Ziemeļkoreja. Iznākumā pēc Otrā Pasaules kara beigām pasaule atguvās sadalīta starp diviem žīdu grupējumiem. Starp “baltajiem” žīdiem un “melnajiem” žīdiem. Un tieši tas kalpoja Aukstā kara sākumam – šo divu žīdu grupējumu opozīcijai, kuriem visas pārējās tautas pārvērtās par sīknaudu viņu mērķu sasniegšanai tieksmē sasniegt pasaules kundzību, uz kādu šie grupējumi gāja pa dažādiem ceļiem, bet mērķis bija viens – žīdu vara pār pasauli! Un nekas cits – iznīcinot tautu labākos spēkus un ģenētiku, lai pārējos padarītu par vergiem, kā teikts Torā: “lai nes Tev tautu bagātības, bet to valdnieki tiks atvesti kā vergi”.…”.

Pēc Otrā Pasaules kara beigām žīdi ieguva pārsvara stāvokli galvenajās ekonomiski attīstītajās valstīs. Galvenokārt viņi panāca finansiālu kundzību pasaulē, un viņu parazītiskā sistēma sasniedza savu maksimumu. Bet līdz pilnīgam īstenojumam Dieva Jahves baušļus viņiem novest neizdevās, lai gan panāca ļoti daudz šajā laukā. Viņi nepaspēja pilnībā iznīcināt visus, kas varēja pasaules kundzības sasniegšanā – viņu parazitārajai sociālajai sistēmai – traucēt. Ne velti Dievs Jahve viņiem noteica: “Jo tā tauta un tā valsts, kas Tev neklausīs, ies bojā, un šīs tautas tiks iznīcinātas…”…

https://cont.ws/post/145337

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.