Ukrainas sabiedriski-politiskās situācijas destabilizācijas primāro pasākumu plāns. 24.10.2016

Ukrainas hakeru grupa uzlauzusi Krievijas prezidenta palīga Surkova pastu. 24.10.2016

Paziņojumā teikts: “Mēs, Ukrainas patrioti “Kiber-Hunta” šodien esam ieguvuši piekļuvi, un mūsu rīcībā pilnībā ir viena no Ukrainas pastniekiem V.Surkova sarakste”. (Skat. arī https://informnapalm.org/29239-surkovleaks-part2/)

http://bykvu.com/home/bukvy/47156.html

Aiz tulkotā teksta ir dokumenta attēli krieviski.

Ukrainas hakeru grupa uzlauzusi Krievijas prezidenta palīga Surkova pastu. 24.10.2016

 

Paziņojumā teikts: “Mēs, Ukrainas patrioti “Kiber-Hunta” šodien esam ieguvuši piekļuvi, un mūsu rīcībā pilnībā ir viena no Ukrainas pastniekiem V.Surkova sarakste”.

http://bykvu.com/home/bukvy/47156.html

—————–

1

Ukrainas sabiedriski-politiskās situācijas destabilizācijas primāro pasākumu plāns “Šatun” (Klaiņotājs jeb Klanis).

Ņemot vērā kritisko situāciju ar Donbasa īpašā statusa noregulēšanu Ukrainā, tam nepieciešamo likumu pieņemšanas novilcināšanu no Ukrainas vadības puses, Krievijas iniciatīvu bloķēšanu Normandijas un Minskas sarunu procesos, Luganskas un Doņeckas tautas republiku kontrolēto teritoriju reintegrācijas Ukrainā plāna īstenošana prasa nolemt neatliekamus papildus kompleksus pasākumus.

Nosaukto mērķu sasniegšana paredz visīsākajos termiņos nodrošināt Ukrainas politiskās dzīves destabilizācijas pasākumus, kam jāizraisa ārkārtas parlamentārās un prezidenta vēlēšanas.

Izdevīgākais laiks izstrādātā pasākumu kompleksa īstenošanai ir 2016.g.novembris – 2017.g. marts.

Ņemot vērā Ukrainas valsts iekārtas parlamentāri-prezidentālo formu, nepieciešams radīt labvēlīgus apstākļus vadāmu politisku spēku nonākšanai jaunajā parlamentā, kuru līderi pasludinātu miera sasniegumu Donbasā, kas ļaus turpmāk izveidot papildus ietekmes sviras uz Ukrainas politisko vadību.

Ukrainas politiskā izkārtojuma kardinālu pārmaiņu rezultātā ir iespējams Donbasa atgriešanas variants Ukrainas politiskajā laukā uz KF noteikumiem, kas nodrošinās nepieciešamo lojālu politiķu daudzumu Ukrainas parlamentā un vajadzīgu likumu pieņemšanu. Perspektīvā tas ļaus arī izdarīt būtiski ietekmi uz Ukrainas ārpolitisko dzīvi, tostarp, tās Eiroatlantiskās integrācijas un sadarbības ar NATO bloķēšanas kontekstā.

Ņemot vērā izklāstīto, ir nepieciešams nodrošināt šāda pasākumu kompleksa izpildi:

I. Veikt pārrunas ar Ukrainas opozīcijas līderiem (Opozīcijas bloks, Batkivščina, Ļaško Radikālā partija), kā arī ar atsevišķiem Augstākās Radas deputātiem. Apspriežamā tēma – protesta kustības aktivizācija, sākoties rudens politiskajam periodam un apkures sezonai.

Visas valsts protesta – “Tarifu Maidana” iedarbināšana – novembra otrajā pusē, kad iedzīvotāji saņēmuši dzīvokļu-komunālās saimniecības pakalpojumu maksāšanas dokumentus, kā arī iedzīvotāju lielākā daļa nav paspējusi noformēt pabalstus.

2

Ņemot vērā sazaroto partiju šūniņu tīklu pa visu Ukrainu, tautas atbalsta līmeni, nepieciešamās materiālās bāzes atrašanos reģionos, galveno triecienu izdarīt Timošenko partijai “Batkivščina”, ņemot vērā jau pārbaudīto esošās varas opozicionāru un cīnītāju pret tarifiem imidžu. Ņemot vērā iepriekšējo “budžeta un tarifu protestu” negatīvo pieredzi, kuru īstenošana aprobežojās tikai ar Kijevu, sagatavot materiālo un finanšu bāzi “maidanu” izvēršanas nodrošināšanai visos apgabalu centros un valsts dienvidaustrumu lielajās pilsētās. Tas radīs arī iespēju “sasiet” vietējos drošības spēkus uz vietām un novērst to izbraukšanu uz galvaspilsētu kā visas valsts protesta centru. Nepieciešams atbalstīt arī citus sociālos protestus, kādus Ukrainā iniciēs dažādi politiskie spēki (Opozīcijas bloks, Radikālā partija, Muravjova-Rabinoviča partija “Par dzīvību”, Ukrainas Arodbiedrību federācija u.c.).

Termiņš: 2016.gada novembris

Galvenie sabiedriskās domas sašūpušanas virzieni:

– esošās valdības un prezidenta, pašvaldību sociālekonomiskās politikas kritika, ņemot vērā reģionu prioritāras ekonomiskās un sociālās problēmas: dzīvokļu-komunālo pakalpojumu tarifi, dzīves līmeņa pazemināšanās, pabalstu sistēmas izgāšanās, medicīnas un izglītības stāvoklis, reformas uz papīra (neieviestas – tulk.), bezdarbs, masveida emigrācija, ekoloģija, nacionālo minoritāšu stāvoklis Aizkarpatos, Bukovinā, Ukrainas dienvidos utt.;

– ņemot vērā, ka nav iespējama kvalitatīva digitālo informācijas nesēju ekspertīze – “feiku” video-audiomateriālu, sarunu ierakstu, īsziņu sarunu, ekrānkopiju no mesendžeriem, sociālajiem tīkliem, pasta sarakstes utt. izgatavošana un izplatīšana, kuros atmaskot koruptīvus Porošenko un viņa aprindu sakarus, slepenas vienošanās, biznesa jautājumu lobēšanas utt.;

– vērienīga Porošenko komandas, tostarp, parlamenta frakcijas “P.Porošenko bloks (BPP)” vadības un tās ietekmīgāko deputātu koruptīvas darbības izmeklēšanas organizācija, arī reģionos, iedarbinot “pa tumšo” tā saukto “amerikāņu lobiju” – BPP frakcijas deputātus M. Najemu(?), S.Ļeščenko, S.Zaļiščuk, O.Červakovu; sabiedriskās

3

starptautiskās nevalstiskās organizācijas, žurnālistus, kas specializējas pretkorupcijas pētījumos (Šabuņin, Bigus, Gnap(?), Dubinskij, Šalaiskij u.c.). Informācijai, ko piegādāt norādītajiem cilvēkiem, jābūt ticamai, pilnīgai un jānāk no mūsu ārzemju avotiem Eiropā un ASV;

– vecu koruptīvu darījumu atgādinājumu iniciēšana plašsaziņas līdzekļos, kuru figuranti bijuši cilvēki no Porošenko aprindām, BPP frakcijas locekļi parlamentā, valdībā un reģionu varas orgānos;

– Konstitūcijas grozījumu nepieciešamība īpaša ekonomiskā statusa piešķiršanas ziņā reģioniem, gubernātoru vēlēšanu uz vietām, finanšu plūsmu sadales no Centra uz reģioniem, Kijevas ietekmes minimizācijas uz apgabalu ekonomisko un sabiedrisko dzīvi, tarifu autonomijas, brīvu ekonomisko zonu izveidošanas (Odesa, Dņepropetrovska, Ļvova, Zaporožje, Harkova) ziņā utt.;

– noziedzības uzliesmojums Kijevas un citu pilsētu ielās, tiesībsargāšanas un tiesu sistēmas bezdarbība, bruņotu noziedzīgu grupu veiktas reideriskas īpašuma atņemšanas, starpkonfesiju sadursmju organizācija ar obligātu tā saukto “brīvprātīgo bataljonu” pārstāvju piedalīšanos;

– ārzemju biznesa aprindu veikta likumprojekta par zemes tirgu lobēšana ar mērķi pārdot galveno valsts īpašumu un nolaupīt pilsoņiem pēdējo privātīpašumu;

– valdības iniciatīvu par pensionēšanas vecuma celšanu kritika, vidējais dzīves ilgums valstī 65 gadi (kad dzīvot pensijā?);

– kā manipulāciju iegansts – tēze: pēc Donbasa atdošanas uz Maskavas noteikumiem Ukrainā ir neizbēgams sociāli-politisks sprādziens – patrioti Porošenko-Groismanam nepiedos.

II. Veikt “vajadzīgu” personu iefiltrēšanos brīvprātīgo kustības vidē un Ukrainas Bruņotajos spēkos. Mērķi: iekšēja ietekme un informācijas izplatīšana par Ukrainas varas veiktu bruņoto spēku “nolaišanu klozetā (слив)”, nodrošinot ierēdņiem bezrūpīgu eksistēšanu Kijevā, kad karavīri salst ierakumos un blokpostos, iet bojā priekšējās līnijās, kad bojā gājušo un ievainoto ģimenes paliek bez pienācīga nodrošinājuma un sociālās aizsardzības. Galvenais motīvs: “kam tiek karš, bet kam dzimtā māte Ukraina”. Mērķis – iesēt “pamestības” un nevajadzības valstij un vadībai sajūtu,

4

aktivizēt protestus ar paramilitāru un nacionālistisku organizāciju piedalīšanos Kijevā un reģionos. Pie tam uzsvērt Porošenko solītās tā sauktās antiteroristiskās operācijas (АТО) drīzas izbeigšanas neiespējamību, kareivju un virsnieku bojā eju, korupciju armijā, kontrabandu uz robežlīnijas utt.

Termiņš 2016.gada oktobris-decembris.

III. Veikt pārrunas ar lojāliem politiķiem un lielā biznesa pārstāvjiem reģionos, kuriem ir ietekmes sviras uz Augstākās Radas deputātiem, pirmkārt, ar tiem, kuri pārstāv reģionus ar lielu ekonomisko potenciālu un ar strādājošām uz eksportu orientētām ražošanas jaudām. Sarunu tēma – ekonomiska un valstiska atbalsta garantija uzņēmumiem Krievijas Federācijas teritorijā; politiķiem savukārt – plašsaziņas atbalsts Krievijas un Ukrainas medijos, finanšu atbalsts ārkārtas vēlēšanu laikā.

Termiņš līdz 2016.gada novembra beigām.

IV. Sociālajos tīklos un caur pilnvarotām personām Ukrainas teritorijā organizēt reģionālas mobilas grupas izmantošanai masu pasākumu laikā un spēka akciju veikšanai pret mītiņu dalībniekiem, tēlojot varas un spēka struktūru piekritējus. Mērķis – varas un tiesībsargāšanas sistēmas diskreditācija. Organizācijas sistēma tiek veidota sportistu un noziedzīgu elementu rekrutēšanas veidā zem varas partiju un nacionālo spēku karoga. Cits sadursmju iniciēšanas veids var būt ticīgo krusta gājienu veikšana ar obligātu (cara – tulk.) Nikolaja II portreta, georgija lentīšu un citas “kairinošas” atribūtikas lietojumu.

Termiņš: līdz 2016.gada novembra beigām.

V. Aktivizēt Ukrainā nacionālo minoritāšu sabiedrisko organizāciju darbību, tostarp, krievu – brāļu tautu mierīgas līdzāspastāvēšanas, kopējas kultūras, vēstures un tradīciju utt. ideju sludināšanas un popularizācijas ziņā. Saukļi: “Valstij vajadzīgs miers”, “Pietiek karot, laiks radīt”, “Pietiek mirt oligarhu interesēs” u.c. Norādīto pasākumu īstenošanai uzskatām par iespējamu kreisas ievirzes partiju izmantošanu Ukrainā.

Termiņš: visa perioda laikā.

VI. Veikt sabiedriskas audiences, teletiltus, intervijas un reportāžas Ukrainas medijos (presē, radio, televīzijā) ar autoritāti guvušu ietekmīgu politiķu un sabiedrisku darbinieku piedalīšanos, kas būtu vērstas uz iedzīvotāju sabiedriskās domas veidošanu par Ukrainas varas nespēju risināt primārus iedzīvotāju ekonomiskās izaugsmes un labklājības uzdevumus (plāns). Aktivizēt darbu ar skrejlapiņu izlīmēšanām, uzrakstu krāsošanām un banneru ar varas kritiku izlikšanām publiskās vietās, kontrolējamu komunikācijas grupu soctīklos izmantošanu, sabiedrisku iniciatīvu veidošanu Feisbukā, VKontakte, lai sašūpotu protesta potenciālu jaunatnē un sabiedrības politiski aktīvos slāņos. Norādītās kampaņas organizācijā īpašu uzmanību veltīt kritiskiem Eiropas Savienības un ASV politiķu izteikumiem (piem., Mamikins, Ždanoka utml.? – tulk.) Vairumam materiālu ir jāsākas tieši ar viņu vārdiem un nav jāsatur Krievijas Federācijas pārstāvju izteikumi. Krievijas Federācijas ārēja informatīva spiediena uz Ukrainu un ES valstīm pastiprināšanai jāizmanto Jevgeņija Ļebeģeva medija resurss.

Termiņš: visa perioda laikā.

Informatīvās ietekmes un Porošenko un viņa tuvāko aprindu diskreditācijas plāns.

Daudzlīmeņu informācijas kampaņas virzieni:

Ukrainā:

– Vecā Eiropa vairs negrib atbalstīt Kijevu. Eiropa ir nogurusi un grib dzīvot “pa vecam”. Kijeva ignorē Minskas vienošanās. ANO pārstāvji un Eiropas līderi atzīst, ka problēmas militārs risinājums vairs nepastāv, tomēr netic, ka Porošenko režīms ir spējīgs spert īstus soļus vēlēšanu organizēšanai Donbasā. Kāpēc Porošenko nekādi nereaģē uz šiem brēcošajiem signāliem?

– Karot nav vairs kam. Ukrainas varas deklarācijas par atteikšanās no nākošā mobilizācijas viļņa – blefs. (6.pulkā(?); nesalasāms) mobilizētie karavīri turpina dienēt bez iespējas atgriezties mājās. Valsts dzīvo karastāvokļa pasludināšanas draudos. Mobilizācijas resurss jau izsmelts – palikuši tikai cietumnieki. Atbilstošus priekšlikumus Porošenko izskata. Vai Porošenko reputāciju glābs (tieši meli(?) – nesalasāms), ko laiž pret savu tautu Austrumos?

– Kijevas vara un prezidents Porošenko Donbasa paturēšanai Ukrainas sastāvā nav gatavi darīt neko, viņus viss apmierina, īpaši iespēja norakstīt savas kļūdas un tautas dzīves līmeņa kritumu uz kara rēķina;

– valsts deoligarhizācija ir beigusies nemaz nesākusies. Maidana saukļi par cīņu ar oligarhiem varā nekad netiks īstenoti, savējo rebes varā ir tā saplaukušas, kā nav bijis visos neatkarības gados;

– galopējošā Ukrainas krīze – līdz 2016.gada beigām dolārs maksās 35-40 grivnas, un nekādi SVF triki neglābs sagrauto ekonomiku no sabrukuma. Krīzē uzblīst tikai Porošenko un viņa vasaļi. Ir valūtas maiņas melnā tirgus perspektīva. Ir nacionālās bankas sistēmas sagatavošana nodošanai SVF pārvaldībā par parādiem;

– ir krass un bezprecedenta noziedzības pieraugums. Kijevu un lielās pilsētas turpina pātagot atklāta bandītisma un reketa atgriešanās ielās. Tas notiek tāpēc, ka Porošenko baidās nomainīt Avakovu, kurš turpina uzturēt un kontrolēt bataljonus, šantažējot ar koalīcijas sabrukumu parlamentā.

Prezidents Porošenko:

– žurnālists Anatolijs Šarijs turpina izmeklēt Kijevas varas darbības tās sliktākajās izpausmēs. Nepieciešams nodrošināt tālāku apspriežamo tēmu informatīvo atbalstu federālajā līmenī. Īpaša vērība jāpievērš tēmām: Porošenko nemitīgi melo, viņš ir cietpauris un (dzērājs(?)), viņam ir pastāvīgas nesaskaņas ģimenē ar sievu un bērniem, kuri mācās Anglijā. Oligarha Porošenko īpašumi nemitīgi pieaug uz valsts izputēšanas fona;

– Porošenko pastāvīgi caur Konoņenko(?), Ložkinu(?), Ļevočkinu(?), Boiku(?), Homutiņņiku(?) u.c. ved konsultācijas ar opozīcijas nometnes politiķiem un oligarhiem, tieši tie ir viņa režīma stabilitātes ķīla;

– prezidents ir galēji neapmierināts ar to, kā mediji apgaismo viņa darbību, tāpēc izmanto administratīvo resursu ar mērķi radīt jaunu holdingu. Pie tam Porošenko aprindas nav gatavas maksāt par mediju resursu pirkšanu, ir vien vēlēšanās piebalsot. (nesalasāms, 12). Izstrādāt detaļās

7

citu mediju vadītāju un īpašnieku (nesalasāms), kuri nokļuvuši zem varas spiediena (“Šuster”, “Vesti”, “Inter(?)” utt.);

– prezidenta biznesa partneru, pietuvināto(?) un citu “draugu” bez(…?) darbība varā: Turčinov(?), Steņ(?), Groisman, Gintarkin(?), Luščenko utt.;

– paredzēt atsevišķu finansēšanu un iniciēt tostarp caur iespējām ārzemēs pētījumu veikšanu, kas attiecas uz Porošenko un viņam pietuvināto biznesa impēriju. Jāņem vērā, ka lielāko rezonansi Ukrainā izraisa materiāli, par kuru sākotnējo avotu uzstājas ārzemju mediji;

– oligarhi, ar kuriem solījis cīnīties Porošenko, turpina šantažēt varu un tautu. Piemēram, Kolomoiskis ar to, ka var sagraut valsts finanšu sistēmu. Oligarhs personiski kontrolē, ko rādīs Ukrainā vispopulārākais telekanāls 1+1. Feika sižeti Kolomoiska emocionālo uzplūdu apmierināšanai, kas vērsti pret oligarha ienaidniekiem jebkurā jomā – tā ir pastāvīga prakse;

– neraugoties uz varas deklarācijām par demokrātiskumu, Ukraina turpina būt viena no pašām žurnālistiem bīstamākajām vietām uz zemes. Pie tam noziegumi pret žurnālistiem ne vien netiek izmeklēti, bet arī nesaņem politisku vērtējumu, kā, piemēram, telekompānijas Piter(?) (?). Papildus uzmanību prasa EDSO pārstāvja vārda brīvības jomā D.Mintoviča atbalstīšana un informatīvā uzturēšana.

1-fit-422x600 2-fit-421x600 3-fit-422x600 4-fit-421x600 5-fit-422x600 6-fit-422x600 7-fit-421x600

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.