Gaisma un sāls. Mācītāja Gunta Kalmes uzruna pie Brīvības pieminekļa komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā 2012.g.25. martā

„Jūs esat zemes sāls; bet, ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama .. . Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā.” (Mt 5, 13-5)

Moto: „Komunistu vara ir nogalinājusi, apcietinājusi vai izsūtījusi uz Sibīriju aptuveni 190 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju”. 1

Iemesli

Kādēļ esam šeit atnākuši? Vismaz trīs iemeslu dēļ:
1) pieminēt un godināt,
2) saprast – kāpēc tas notika?
3) mācīties no savas vēstures.

Pašapziņa un atmiņa

Mēs noliecam galvas to priekšā, kas neatgriezās un noliekam ziedus viņu piemiņai. Mēs lūdzam runāt un liecināt tos, kas atgriezās – stāstiet, vēstījiet! – kas notika, kas jums tika nodarīts, ja ne sevis, tad tur palikušo dēļ. Tas ir svarīgi, jo esam tas, ko atceramies. Mūsu pašapziņa, identitāte veidojas no mūsu atmiņas. Tāpēc runājiet, stāstiet, rakstiet, lieciniet!

Jaunākai paaudzei – pierakstiet un ierakstiet to, klausieties, uzsūciet, saprotiet, un galvenais – mācieties, izdariet secinājumus!

Vārdu „vēsture” J. Alunāns savulaik darināja no vārda „vēsts”. Tāpēc varētu spriest, ka tās uzdevums ir ne tikai apkopot faktus un datus, bet vēstīt, paust. Skaitļi saka, ka tajā naktī izveda 13 248 ģimenes, kas kopā sastāda 42 125 cilvēkus, trešdaļa no tiem – bērni. Vienā brīdī novaidēja Latvija; arī Igaunija, Lietuva, jo tur notika tas pats. Tas joprojām atbalsojas mūsu ģimenēs, visā tautā.

Ļaunuma sakne

No kurienes šis 2 ļaunums? Daudzi no mums padomju laikā bijām spiesti lasīt Ļeņina darbus. Darījām to negribīgi, šķebināja. Svarīgāko diemžēl neizlasījām. Tāpēc klausāmies tagad: „Jo lielāku skaitu reakcionāro garīdznieku un reakcionārās buržuāzijas mums izdosies nošaut, jo labāk. Tieši tagad mums vajag dot mācību šai publikai, lai viņi dažus gadu desmitus neuzdrīkstētos pat domāt par pretošanos.” 1918.gada 11. augustā revolūcijas vadonis raksta Penzas boļševikiem: „Biedri! Piecu kulaku pagastu sacelšanās ir nežēlīgi jāapspiež. Vajag rādīt priekšzīmi. Pakārt. Noteikti pakārt, lai tauta redz. Publicēt viņu vārdus. Atņemt viņiem visu labību. Noteikt ķīlniekus. Izdarīt tā, lai simtiem verstu apkārtnē tauta redzētu, drebētu, zinātu, kliegtu …” 4

Pie mums šis ļaunums ieradās kā atstrādāta sistēma, iekārta. 1949.g. 25. marts nebija nejaušība. Tas bija 1941.gada sovjetizācijas turpinājums, ko pārtrauca Otrais pasaules karš. Latviešiem vajadzēja iepazīties ar padomju tautas lozungu: „серп и молот – смерть и голод!” („sirpis un āmurs – nāve un bads!”).

Pārmaiņa pašapziņā

Bet starp 1941. un 1949. gadu bija noticis kas būtisks tautas pašapziņā. Šajā laikā Latvija bija \piedzīvojusi Leģionu un nacionālos partizānus. Ģenerālis R. Bangerskis sacīja, ka leģionāri: „ar ieročiem rokās ir devuši skaidru un nepārprotamu atbildi uz boļševiku neatlaidīgiem apgalvojumiem, it kā latviešu tauta būtu brīvprātīgi iekļāvusies Padomju Savienībā un arī tagad ar atplēstām rokām gaidot boļševiku atgriešanos mūsu zemē.” 5 Partizānu cīņas no 1944.-1956.g. izkala principu: „kamēr pretojos, tikmēr esmu!” Jo, kā sacīja profesors Ā.Šilde, “valsts neaiziet bojā, kamēr tās pilsoņi turpina izrādīt pretestību aneksijai.” 6 Profesors H. Strods šādai novērtēja partizānu pretestību: „Partizānu cīņa pret austrumu boļševismu bija Eiropas tautu cīņa par Eiropas civilizāciju tās austrumu pierobežā” 7. Dažu gadu laikā tauta bija spērusi milzu soli no K. Ulmaņa: „palieciet savās vietās!” līdz ģen. R. Bangerska sacītajam: “Tiesība un pienākums aizstāvēt sevi pret uzbrucēju ir ikvienai dzīvai radībai; vēl vairāk šī tiesība ir tautai, kuru apdraud tāds ienaidnieks kā boļševisms, kas gribētu mūs pakļaut ne tikai savai politiskai varai, bet arī mūs garīgi un fiziski iznīcināt.” 8 No upuriem kļuvām par cīnītājiem. Tāpēc 1949. gada 29. janvārī tika pieņemts pilnīgi slepens PSRS Ministru padomes lēmums, kurā bija noteiktas Baltijas valstu izsūtāmo kategorijas: 1) kulaki [lasi – zemnieku] un viņu ģimenes, 2) bandītu [lasi – partizānu] un nelegālistu ģimenes, kā arī notiesāto un nošauto bandītu ģimenes locekļi, 3) legalizējušies bandīti un viņu ģimenes locekļi, kuri turpina nodarboties ar pretpadomju darbību, 4) bandītu atbalstītāju ģimenes locekļi. Lēmumā bija norādīts, ka nepilngadīgie un darba nespējīgie ģimenes locekļi netiks pakļauti izsūtīšanai, bet viņi var brīvprātīgi doties līdzi savām ģimenēm, taču praksē tā nenotika – tika izsūtīti visi ģimenes locekļi, kas izsūtīšanas brīdī bija mājās. Rezultātā 28,6 % no izsūtītajiem bija bērni līdz 16 gadu vecumam. 9

Sekas

Ja esam skaidrībā par traģisko notikumu, palūkosimies uz tā sekām. Piecdesmit okupācijas gadi nozīmēja bailes, šausmas, drausmas, briesmu apziņu, pakļaušanos, mazvērtību, nospiestību, „mēs vienmēr tādi” domāšanu, upura mentalitāti. Šodien toreizējais izdzīvošanas nosacītais kolaboracionisms ir transformējies par, E.Levita vārdiem runājot, „kaunīgo gļēvlatvismu”, – politisko mīkstčaulību, principu bezmugurkaulainību. Tas nemitīgi atskatās, ko sacīs Brisele, Vašingtona un Maskava, aizmirstot, ka pirmais atbildības kritērijs ir pašu tauta.

Jāatceras arī, ka tie bija pretošanās, brīvības alku, „zobu griešanas” pret režīmu gadi. No latviešiem tikai 5% bija LKP biedri. Totalitārisma seku dokumentēšanas centra vadītājs Indulis Zālīte atzīmēja, ka katru gadu (!) LPSR tika likvidētas 5 līdz 12 pretpadomju vai nacionālistiskas grupas 10. Pēc bruņotās pretestības apspiešanas tauta brīvības alkas pauda nevardarbīgajā un kultūras rezistencē. Iemācījāmies saprasties zemtekstos un pusvārdos, kāri tvērām katru brīvības nojausmu un mājienu. Tā bija tautas spīts: „Nevardarbīgai pretestībai Latvijā oficiāli nebija kopīga plāna, bet neoficiāli ilgtermiņā tā tika plānota nācijas apziņā un zemapziņā kā vēlēšanās atbrīvoties no okupantu varas un atjaunot demokrātiskas valsts neatkarību.” 11 Mums ir brīvības cīnītāji, kas patiesības gaismu un drosmes sāli prata ne tikai saglabāt, bet arī tālāk sniegt. Citādi mēs šeit šodien neatrastos.

Šodien

Bet šī atcere nav tikai par vēsturi vien. Tā ir arī par šodienu, – par tiem vairāk kā 309 000 mūsu ekonomisko bēgļu, no kuriem daļa būtu gribējusi būt šodien un šeit. Ja 1941. un 1949.g. mūsējos izveda, tad tagad tie bēg paši. Ja deportētie vēlējās atgriezties dzimtenē, tad ekonomiskie bēgļi saka: „šo zemi es mīlu, bet valsti ne.”

Tas nu reiz ir par mūsu tautas spēju pašorganizēties. Mēs to spējām 1991.g., jāvar arī tagad. Mums ir jāatgūst patiesības gaisma un drosmes sāls. Kā tauta to vēlamies redzēt iedegtu Prezidenta pilī un ienestu Saeimas telpās.

Mācība

Ko iemācīsimies?
1) ar pakļaušanos sevi neglābsim, tāpēc: „kamēr cīnos, tikmēr esmu!”
2) aizvien atcerēsimies A. Solžeņicina vārdus: „Жить не по лжи” („Nedzīvot melos”). 12 Runāsim patiesību, – skaļi.
3) Darīsim patiesību. Šodien tas nozīmē veikt pašsaprotamus pamatnācijas aizsardzības pasākumus, – pārtraukt dot pilsonību nelojālajiem, izraidīt agresīvi nelojālos, pārtraukt Latvijas zemes izpārdošanu utt., utjpr.

Vēsturiski esam tapuši no upuriem par cīnītājiem. Upuris ir tas, ar kuru dara, cīnītājs pats ir savas darbības noteicējs. Viņš karo par savu lietu ne tikai tad, kad ir sagaidāma uzvara, bet arī un īpaši tad, kad tā vēl nav saredzama. Principa pēc. Nebīsimies, ka šādu cīnītāju sākumā nebūs daudz. Sālij un gaismai ir nevis kvantitatīva, bet kvalitatīva daba un ietekme. Tai ir tikai jābūt īstai. Tā saka Kristus.

_________________________________________________

1 D.Bleiere, I. Butulis, I. Feldmanis u.c., Latvijas vēsture: 20. gadsimts (R: Jumava, 2005), 317.
2 Plaša revolucionāra teroristiska darbība Krievijas vēsturē pirmoreiz pamatota S.Ņečajeva (1847–1882), M.Bakuņina (1814-1878), P.Tkačeva (1844 – 1886) darbā „Revolucionāra katehisms” (1869). „Dienu un nakti viņam jābūt tikai vienai domai, vienam mērķim – nežēlīgs izpostījums. Tiecoties aukstasinīgi un nenogurdināmi uz šo mērķi, viņam jābūt gatavam arī pašam iet bojā un sagraut ar savām rokām visu, kas traucē tā sasniegšanu.” 6.§. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/nechaev.htm
Ļeņins Vladimirs, Kopoti raksti, 54.sēj., 198, krievu val., citēts pēc Sērviss, Roberts, Ļeņins: patiesā biogrāfija (R: Atēna, 2004), 422., Ļeņina paša izcēlumi tekstā.
4 Sērviss, Roberts, Turpat, 352. Grāmatu autors noslēdz šādi: „Nākotne nepieder ļeņiniskajam komunismam. Ļeņinu neviens nebija gaidījis. Viņa neparastā dzīve un karjera pierāda vismaz to, ka visiem ir jābūt modriem.” 468.
5 Freivalds, O red., Latviešu karavīrs Otra pasaules kara laikā. 4.sēj., Vasteras, Daugavas Vanagu Centrālās Valdes izdevums, Apgāds Ziemeļblāzma, 1976, 5.
6 Šilde, Ā Pretestības kustība Latvijā; Krājumā: Kalvāns, A, red., Uz ežiņas galvu liku… Traģiskās partizānu cīņas Latvijas mežos pēckara gados, Nacionālo Daugavas Vanagu Latvijas Apvienība sadarbībā ar Apgādu “Daugava”, Rīga, 1993., 14.
H. Strods, Latvijas Nacionālo Partizānu Karš. Dokumenti un Materiāli 1944-1956. (R: Preses Nams, 1999), 559.
Uzruna Universitātes aulā, 1943.g. 15. novembrī, Freivalds, O red., Latviešu karavīrs Otrā pasaules kara laikā, 3. sēj., Vasteras, Daugavas Vanagu Centrālās Valdes izdevums, Apgāds Ziemeļblāzma, 1974, 5.
9 Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Antonijs Zunda, Aivars Stranga, Inesis Feldmanis. Latvijas vēsture: 20. gadsimts (Rīga: Jumava. 2005), 308.
10 Sk.: Zālīte, I. Galvenās nevardarbīgās pretošanās formas un slēptais nacionālisms kā iekšējā nepakļaušanās padomju režīmam Latvijā (70. un 80. gadi). Latvijas Vēsture, Nr. 4., 1997, 81.
11 Strods, Nevardarbīgā .., 73.
12 1974.g. 12. februārī A.Solžeņicins uzrakstīja eseju ar pilsonisku lozungu: „Nedzīvot melos” („Жить не по лжи”). Tā kļuva par vienu no viņa izraidīšanas no PSRS (1974) iemesliem. Viņš aicināja katru rīkoties tā, lai no viņa rakstāmspalvas nenāktu neviens patiesību kropļojošs vārds, neizteikt tādus arī mutiski, necitēt nevienu domu, kurai patiesi nepiekrīti, nepiedalīties politiskās akcijās, kuras neatbilst tavām vēlmēm, nebalsot par necienīgajiem. A.Solžeņicins piedāvāja katram iespējamu cīņas veidu ar režīmu: „vispieejamākā atslēga mūsu atbrīvošanai ir personiska nepiedalīšanās melos! Lai arī meli pārklātu visu, bet pašā mazākajā ietiepsimies: lai valda, bet ne caur mani!” Daily Express, Londona, 1974.g. 18. februārī. Līdz perestroikai eseja tika izplatīta samizdata veidā.

http://www.visulatvijai.lv/news.php?readmore=1156320193

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.