Jānis Kučinskis: Attopieties! – šis režīms metodiski iznīcina Latviju! 15. marts 2011

Vakar izlasīju kādu rakstu. Skaudru stāstu par kārtīgu, Latviju bezgalīgi mīlošu latviešu ģimeni ar trim maziem bērniem, kas miera laikā spiesti atstāt Dzimteni, lai dotos nezināmā svešumā. Un tādu ģimeņu ir tūkstošiem.

Kārkliņu ģimene aizbrauc kopā, cerot sevi saglabāt arī svešumā. Bet cik tūkstoši pēdējos 10 gados aizbraukuši, lai svešumā pelnītu savai Latvijā palikušajai ģimenei, bet ar laiku šīs ģimenes izjukušas, kļūstot par akli dreifējošiem cilvēcisko attiecību fragmentiem? Nav pat tādas statistikas, bet arī aiz šīs neesošās statistikas ir konkrēti cilvēcisko traģēdiju stāsti. Bet galvenais – aiz tā visa ir šā vietvalžu režīma mērķtiecīga politika – cilvēku eksports, mērķtiecīga dzīves iespēju likvidēšana Latvijā, lai ar lētu, viegli asimilējamu baltās rases darbaspēku apgādātu izmirstošās Rietumeiropas nācijas, kuras savu dzīvo spēku izšķiedušas imperiālistiskos karos, pakļaujot, paverdzinot un kolonizējot nācijas, kuras mūsdienās mēdz saukt par Trešās pasaules valstīm, kā arī nekontrolētās patēriņa orģijās. Konsekventi īstenojas jau 1990. gados sludinātais Latvijas politisko algotņu sauklis, kuru mēs izlikāmies nedzirdam: “Latvija pasaules apritē ieies ar savu lēto darbaspēku.” Ar ko šis Latvijas iedzīvotāju eksports pēc būtības un rezultātiem atšķiras no 1940. gadu deportācijām uz Sibīriju, padomājiet paši!

Globālā kazino shēmotāji un laupītāji

Katrs droši vien pazīst kādu cilvēku, kurš iedomājies kļūt bagāts, spēlējot kazino. Viņš ne tikai zaudējis savu naudu, bet arī izpostījis visu savu ģimeni, tuviniekus un draugus, nemitīgi aizņēmies un noslīcis neatmaksājamos parādos. Bet tagad iedomājieties, ka šis kazino spēlmanis ir visa valsts, kas savus resursus izmantojusi kā likmi globālajā kazino. Tas ir stāsts par mūsu Latvijas pagrimšanu šajā 20 gadus ilgušajā formālas pastāvēšanas periodā.

Ja XIX un XX gadsimtenī starptautisko imperiālismu raksturoja liellaivu diplomātija, soda ekspedīcijas, koncentrācijas nometnes, cilvēku deportācijas, pasaules kari, netaisnīgi tirdzniecības līgumi, tad pēdējās desmitgadēs šo uzkundzēšanās instrumentu klāstu papildina arī finanšu imperiālisms, ko raksturo veselu valstu ievilkšana krāpnieciskās, spekulatīvās shēmās, kuru iznākums jau iepriekš ieprogrammēts šīs spēles noteikumos. Tieši tāds finanšu imperiālisms pilnā apjomā un ar vietvalžu līdzdalību tika un arvien tiek izmantots arī pret jauno Latvijas valsti. Jau 1990. gados ar finanšu žņaugiem tika mērķtiecīgi likvidēta Latvijas ražošana un citas dzīvei nepieciešamās jomas. Emitējot normālai tautsaimnieciskai darbībai nepietiekamu nacionālās naudas apjomu un vienlaikus paverot durvis nekontrolētai ārvalstu kapitāla ieplūšanai, mūsu valsts resursi pakāpeniski nonāca ārzemnieku kontrolē.

“Treknos gadus” var salīdzināt ar gaļas lopu nobarošanu pirms vešanas uz lopkautuvi. Latvijā tika ielaistas “zviedru bankas”, kurām maz saistības ar zviedru tautu, bet kuras darbojās kā globālā kazino aģentūras. Tās mērķtiecīgi uzpūta Latvijas tirgu (mērķtiecīga naudas apjoma un nekustāmo īpašumu tirgus cenas uzpūšana, inflācija), lai radītu klasisku parādu piramīdu. Šāda krāpnieciska shēma ir izmantota daudzās valstīs, bet tieši Latvijā šādai shēmai tika radīti gandrīz ideāli priekšnoteikumi, nedalīts valdības un citu institūciju atbalsts. Nevis Latvijas valdība regulēja šīs globālā kazino aģentūras, bet otrādi – ārvalstu bankas regulēja Latvijas valdību.

Nākamais etaps ir laupījuma paņemšana. Tas saistīts ar Starptautisko Valūtas fondu un Eiropas Komisiju. Svarīgi saprast, ka SVF/EK aizdevums nav parasts aizdevums, ko valsts var pēc saviem labākajiem ieskatiem izmantot savas reālās ekonomikas glābšanai no sabrukuma un atdzīvināšanai. Šis aizdevums ir saistīts ar kompleksu nosacījumu paketi, kuras principi detalizēti izklāstīti slepenībā turētajā Latvijas valdības, Latvijas Bankas un SVF Memorandā, kā arī ES un Latvijas saprašanās memorandos. SVF/EK aizdevuma mērķis ir ārvalstu banku akcionāru glābšana un finanšu stabilitātes nodrošināšana laupīšanas periodā. Minētā aizdevuma nosacījumi nepārprotami izslēdz jebkādu tautsaimniecības attīstību vai pat noturēšanu esošā Status Quo stāvoklī. SVF noteikumi paredz tālāku reālās ekonomikas žņaugšanu ar finanšu svirām (t.s. budžeta konsolidācija), sociālās jomas noārdīšanu un palikušo Latvijas uzņēmumu, infrastruktūras, zemes un citu resursu lētu izpārdošanu noteiktām ārvalstu interešu grupām. SVF un zviedru bankām interesē ne tik daudz mūsu parāda maksājumi (tos eiro un dolāru papīrīšus viņi var pēc vajadzības sadrukāt paši), cik reālu resursu (mūsu zemes, mežu, zemes dzīļu, ūdeņu, infrastruktūras, energosistēmu, ūdensapgādes sistēmu, ostu u.c.) pilnīga pārņemšana. Šie anonīmie “viņi” grib pārņemt visu, kas mums vēl palicis! Un šo uzdevumu tiešā SVF un zviedru banku vadībā īsteno t.s. Dombrovska valdība.

Partiju uzpirksteņu spēle

Es nevēlos demonizēt vai kaut kā īpaši izcelt tieši Valdi Dombrovski. Viņa vietā var būt jebkurš cits politiskais algotnis. Jauno kolonizatoru mērķis ir šo laupīšanu noformēt tā, lai izskatītos, ka to brīvprātīgi veikuši pašu Latvijas iedzīvotāju ievēlēti pārstāvji, un vislabāk, ja šie pārstāvji būtu paši latvieši. Īstenie laupīšanas organizētāji un ieguvēji tikmēr paliek anonīmi. Piemēram, mēs taču nezinām, tieši kas ir t.s. zviedru banku īstenie akcionāri vai ārvalstu lielveikalu tīklu īstenie īpašnieki? Tāpat ir iecerēts, ka mēs nezināsim, tieši kuri cilvēki nopirks “Latvenergo” vai citu struktūru akcijas un pēc tam spiedīs maksimālu peļņu uz mūsu rēķina. Lai šāda miglaina spēle kļūtu iespējama, ir radīta tāda politisko partiju sistēma, kāda Latvijā izveidojusies.

Droši vien esat kaut reizi vērojuši uzpirksteņu spēli. Daži izmanīgi zēni kaut kur tirgus rajonā veikli manipulē dažus uzpirksteņus un melnu gumijas bumbiņu. Te pienāk kāds it kā nejaušs vīrs vai sieva un iesaistās spēlē. Visi ar skaudību noraugās, kā spēlmanis laimē apaļu un visai lielu summu. Un nu ziņkārīgo barā uzrodas jauni gribētāji, kuri arī vēlas kļūt stāvus bagāti. Viņi nezina vai nevēlas redzēt, ka it kā nejaušais laimētājs un spēles organizētāji patiesībā ir viena komanda. Tieši tā darbojas mūsu partiju sistēma – tā ir viena komanda, kas vēlētājus manipulē ar dažādiem brendiem un atšķirīgām mārketinga stratēģijām (atvainojos par rakstā lietotajiem svešvārdiem, bet tāds nu ir šo imperiālistu žargons, ko es nevēlos latviskot – J.K.).

Jā, šī partiju sistēma darbojas tieši tāpat kā biznesa korporācijas, kuru mērķis ir pamudināt patērētāju nopirkt to, kas tam patiesībā nemaz nav vajadzīgs. Katrai preču grupai ir dažādi, uz dažādām fokusa grupām orientēti brendi, kuri šķietami konkurē, taču patiesībā tas ir viens un tas pats produkts dažādos iepakojumos, kas jāiesmērē nedomājošai patērētāju masai.

Par mūsu daudzpartiju sistēmu jau esmu rakstījis materiālā “Par vēlēšanām ar atbildību un izvēli”, taču aplūkosim tuvāk 10. Saeimas konfigurāciju. “Vienotības” loma šai aplaupīšanas shēmā ir uzturēt ilūziju par rietumvalstu labvēlību, ka tās mums it kā palīdz un nepametīs nelaimē, kā arī mūs pasargās no austrumu pūķa nekrietnajiem tīkojumiem. Nacionālā apvienība VL/TB/LNNK neveselīgi uzbudina latviešu nacionālās jūtas un tracina krievus, kā arī novērš latviešu uzmanību no notiekošās laupīšanas. PCTVL un “Saskaņas centrs” absorbē un manipulē krieviski runājošo neapmierinātību, tracina latviešus, kā arī novērš krieviski runājošo uzmanību no notiekošās laupīšanas. “Par labu Latviju” it kā pārstāv vietējo uzņēmēju intereses, bet šīs apvienības līderi ir cilvēki, kas savu bagātību guvuši, izlaupot Latviju un iztirgojot Latvijas resursus ārzemniekiem. Zaļo zemnieku savienība ir kā bezsatura receklis, kas pielāgojas katrai tendencei un krāsai, ja vien tas nodrošina palikšanu pie siles. Lai kāda būtu šo partiju retorika un lozungi, patiesībā tā ir viena politisko algotņu komanda, kas veic vienu darbu: metodiski iznīcina Latviju ārvalstu lielbiznesa interesēs. Ja arī kādas partijas spicē vēl palicis kāds disidents, tad tas nemaina kopīgo krāpnieciskās shēmas būtību.

Bet ko mēs paši?

Bieži vien cilvēki savu dzīvi izvērtē tikai uz nāves gultas. Par šo pārdzīvojumu rakstījuši vairāki izcili domātāji, tai skaitā Ļevs Tolstojs darbā “Ivana Iļjiča nāve”. Taču šādu dzīves izvērtējumu iespējams veikt arī agrāk, negaidot nāves gultu. Tas nozīmē saprast, kas dzīvē ir patiesi svarīgs, bet kas – tikai savas dzīves izniekošana, negudra dzīšanās pēc mirāžām, kas nodarījusi neaprakstāmu ļaunumu gan pašam indivīdam, gan viņa tuvākajiem un tautai. Un šie domātāji nonākuši pie vienota slēdziena, ka svarīgas ir nevis egoistiskās apmātības un kaislības, bet tie labie darbi, kas mīlestībā veltīti citiem cilvēkiem. Tieši par tiem mirējs sava zemes mūža noslēgumā izjūt patiesu gandarījumu un svētlaimi.

Neesmu vairs tajā vecumā un garīgā brieduma stadijā, lai par visu vainotu tikai valdību. Gana esmu to lamājis jau tad, kad citi lielākoties klusēja. Valdība šādu politiku nespētu īstenot, ja mēs paši apzināti vai neapzināti, pasīvi vai aktīvi, to neatbalstītu vai vismaz ar to nesamierinātos, naivi ticot, ka “gan jau mani tas neskars”.

Aicinu kritiski paraudzīties pašiem uz sevi, izmeklēt savu sirdsapziņu! Vai arī mēs savā ikdienā pret saviem tuvākajiem neizturamies tikpat ļauni un nekrietni, kā šis režīms-pamāte pret visu tautu? Vai arī mēs bieži neesam gatavi savas alkatības dēļ pazudināt savu ģimeni un nodot valsti? Vai arī mēs akli netiecamies pēc iedomātas bagātības, varas, ērtībām un baudām, savā ceļā saminot un nododot to, kas svēts cilvēcībai un tautai? Vai arī mēs reizēm ļauni nepriecājamies par sava tuvākā pakrišanu un nenogrūžam grāvī vājākos? Vai arī mēs paši neesam kļuvuši par vergiem savām iekārēm, neierobežotas patērēšanas kultam, naudai, slavai, varai, iedomātam prestižam un “augstākajam stilam” sabiedrības sociālajā hierarhijā? Vai mēs, ja liktenis pavērtu iespēju “tikt pie siles”, nerīkotos vēl cūcīgāk par šiem politiskajiem algotņiem, kas, dzīdamies pēc savas laupījuma daļas (ko biznesā sauc par komisijas naudu vai privilēģijām), iztirgo un palīdz izlaupīt savu Dzimteni?

Nevēlos pārāk aizrauties ar moralizēšanu vai izslēgt arī sevi no šiem sirdsapziņas izmeklēšanas jautājumiem, taču vai nav tā, ka vispirms jāizņem baļķis no savām acīm, pirms rādīt uz skabargu sava brāļa acī?

Lai mēs kā tauta spētu mainīt savas valdības politiku, vispirms mums pašiem jākļūst morāli tīrākiem un labākiem par šo valdību, proti, mums kritiski jāizvērtē un jāmaina sava vērtību sistēma, tā jāpakārto augstākām cilvēciskām vērtībām. No negudras konkurences jāpāriet uz sava tuvākā mīlestību un sadarbību. No tautas uzticības izmantošanas savtīgam labumam uz nesavtīgu kalpošanu tautai. No individuāla egoisma – uz domāšanu ģimenes, visas sabiedrības, valsts un globālā mērogā. No peļņas kāres par katru cenu – uz sabiedriski derīgu ieguldījumu attīstībā un cilvēku pamatvajadzību nodrošināšanā. No spekulācijām un krāpšanas – uz reālu vērtību radīšanu un ekvivalentu apmaiņu ar citiem sabiedrības locekļiem. No slinkas nīkulības uz nemitīgu attīstību un pilnveidi. No degradācijas un vergošanas savām pārejošām iegribām – uz kalpošanu augstākām vērtībām, domājot par visas tautas tuvāku un tālāku nākotni. No aklas un pasīvas paļaušanās uz tirgus impulsiem – uz valsts attīstības īstermiņa un ilgtermiņa stratēģiju. No ignorances un negativitātes anonīmu interneta komentāru līmenī – uz patiesu gudrību, zināšanu alkām un izpratni. No vainīgo meklēšanas uz personīgas atbildības uzņemšanos par savu dzīvi. No mistiskie māņiem un ideoloģiskiem mītiem – uz realitāti. No ieslīgšanas aizvien jaunās atkarībās – uz brīvību un savas cilvēciskās misijas īstenošanu.

Pienācis laiks tautas kustībai

Latvijā izveidotā politiskās pārvaldes sistēma ir absolūti disfunkcionāla un bezjēdzīga. Presē ik dienas uzplaiksna skandāli, intrigas un kaislības ap politikas un biznesa personāžiem, taču netiek runāts par būtību. Piemēram, nesen daudz rakstīja par jaunā cilvēktiesību ombuda (tiesībsarga) apstiprināšanu, drīz rakstīs par Latvijas Valsts prezidenta vēlēšanām, taču ne vārda par šo posteņu funkcijām, misiju un mērķiem. Nu labi, jaunais ombuds izvēlēsies komandu, pārkārtos savu biroju un mājas lapu tīmeklī, uz valsts rēķina atjauninās datorsistēmu, iegādāsies jaunas mēbeles, veiks dārgu remontu, pieņems jaunu sekretāri, palīgus un padomniekus, iespiedīs jaunas vizītkartes, izdomās, kā sev “izsist” jaunas kompensācijas un citas privilēģijas, bet kas tālāk? Klusa veģetēšana, algu un prēmiju saņemšana piecu gadu garumā? Atrādīšanās svinīgos pasākumos un neko nepasakošas intervijas pakalpīgajai presei?

Patiesībā šis raksts būtu jāraksta nevis man, bet tieši cilvēktiesību ombudam.

Latvijā daudz tiek tukši muldēts par cilvēka tiesībām, taču kaut kā pārāk abstrakti un nenozīmīgos gadījumos. Atgādināšu, kas bez pilsoniskajām un politiskajām tiesībām pastāv arī ekonomiskās, sociālās un kultūras cilvēka tiesības, kas apkopotas ANO 1966. gadā pieņemtajā Starptautiskajā paktā ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām. Šā pakta 1.pantā nepārprotami rakstīts:

“Visām tautām ir tiesības uz pašnoteikšanos. Pamatojoties uz šīm tiesībām, tās brīvi nosaka savu politisko statusu un brīvi nodrošina savu ekonomisko, sociālo un kultūras attīstību.

Visas tautas savu mērķu sasniegšanai var brīvi rīkoties ar savām dabas bagātībām un resursiem, nepārkāpjot nekādas saistības, kas izriet no starptautiskās ekonomiskās sadarbības, kura balstās uz savstarpēja izdevīguma principa, un no starptautiskajām tiesībām. Nevienai tautai nekādā gadījumā nedrīkst atņemt tai piederošos eksistences līdzekļus.”

Vai jaunais ombuds kaut ko darīs šā pakta ievērošanai Latvijā?

Pēc maniem novērojumiem, kas ilguši daudzus gadus, es vairs neticu, ka kāda institūcijas kaut ko darīs Latvijas labā, ja vien to atbilstoši rīkoties nepiespiedīs pati tauta, izmantojot mērķtiecīgas un organizētas akcijas, kas pāraugs visas tautas kustībā un suverenās varas atgūšanā. Lai panāktu labvēlīgas pārmaiņas Latvijas politikā, nepieciešama ne mazāk kā nevardarbīga tautas revolūcija.

Neviens cits mūsu vietā šīs pārmaiņas nesāks, paļauties varam tikai paši uz sevi un Dieva žēlastību. Izcilais brīvības cīnītājs Mahatma Gandijs teica: “Ja vēlies labas pārmaiņas, pats kļūsti par šo pārmaiņu nesēju!”

Jānis Kučinskis

http://www.delfi.lv/aculiecinieks/news/sabiedriba/janis-kucinskis-attopieties-sis-rezims-metodiski-iznicina-latviju.d?id=37373723

Daži no komentāriem.

Jāni Kučinski Tu esi vientiesis !

15.03.2011 11:19

Tur jau tā nelaime , ka vientieši pasniedz lietas tā , kā tiem liekas izdevīgi .
Attiecīgi muļķiba rada nepareizus secinājumus un nepareizas darbības.

Jāni , vai neesi sev nekad uzdevis jautājumu :
KĀPĒC LATVĪJĀ , LIETUVĀ , IGAUNIJĀ , POLIJĀ , UNGĀRIJĀ , RUMĀNIJĀ , SLOVĀKIJĀ , ČEHIJĀ u.t.t. SITUĀCIJA AR AIZBRAUCĒJIEM IR KĀ DIVAS ŪDENS PILES ?

tad varu tev paskaidrot , ka tu vainīgos meklē nepareizā pusē !

Vinalga cik sliktas vai labas ir bijušas valdības un varas visās šajās valstīs ,viņas nav spējušas un nevar ietekmēt pasaules globalizācijas izraisīto postu.
bagātajām valstīm vajag un viņas vienkārši nopērk lēto darbaspēku.

Un kamēr vientieši dusmās ārdīsies un nesāks uz lietām skatīties pareizi , tikmēr pret to cīnīties būs bezjēdzīgi.

huks

15.03.2011 11:44

Šo sistēmu ir sagraut vienkārši, tikai to jādara kopīgiem spēkiem. Maksimāli jāpāriet uz naturālo saimniekošanu, lai bankām būtu mazāks naudas apgrozījums. Galvenā vaininiece ir naudas sistēma: PROCENTU LIKMES, VĒRTSPAPĪRI UN T.T, KAS NEDOT NEKĀDU LABUMU EKONOMIKAI JO TĀM nav seguma. Nav jāņem kredīti un tt. Jāvājina svešzemju banku sistāma. Ja mēs tā rīkosimies būsim neatkarīgi.

Koments

15.03.2011 12:14

100% piekrītu rakstītajam.Jāpiebilst ka bijusī prezidente VVF arī nav bez vainas, viņa mūs tajā ES ievilka un tas kas tagad notiek, jau gadus 10 atpakaļ bija sashēmots. Vislielākais paradadokss -tautas iznīcināšanas plāns notiek ar pašas tautas atbalstu un gavilēm.Tagad vēl ir pēdējais brīdis, kad vēl var ko darīt!
Kas attiecās uz Dombrovski, pēdējais ir tik stulbs, ka vispār neapjēdz, kādu postu viņš ar savu darbošanos nes!

hhh

15.03.2011 12:27

Ļoti labs raksts,kam noteikti jābūt par atskaites punktu esošajiem un jaunajiem politiķiem -ko darīt tālāk.Šī raksta autors nav viens, kas sauc lietas īstajos vārdos(Nekā personīgi,Latio Lapsa u.c.).Jā,šis ir globāls raksts,bet doma ir viena-Latvijas sāpe.Vai tiešām nevienam no šo komentāru autoriem viņa nesāp?1941.g.un 2004.g.atdevām LV bez neviena šāviena,laigan visas neatkarības tika iegūtas ,zinām kā.Varbūt ir vērts pamēģināt”izšaut”ar demokrātijas,nācijas pašsaglabāšanās, pašnoteikšanās ieročiem ????

15.03.2011 12:29

Visu pareizi pateica, bet……? Ar ko sāksim, vai kurš tad sāks un aicinās citus līdzi kaut kādā reālā, konkrētā darbībā? Kur ir šis idejiskais, bet konkrētais vadonis? Un cik gadus tad mums katram iedos atsēdēt valdošais režīms, ja kaut ko sāksim?
Ir vesela rinda neatbildētu jautājumu. Kā izdarīt to, ko mums ļauj darīt konstitūcija, bet tā, lai Civillikumā rakstītais pants uz ilgiem gadiem nepātrauktu šo mūsu darboties vēlmi.

Brīnumzeme Latvija

15.03.2011 12:33

Lai panāktu labvēlīgas pārmaiņas Latvijas politikā, nepieciešama ne mazāk kā nevardarbīga tautas revolūcija. Jo šī valsts un valdība ir savas tautas tiešie ienaidnieki.

Ierosiāt un noorganizēt tautas referendumu ar vajadzīgajiem izmaiņu punktiem:1.;2.;3.un….

Tā ir!

15.03.2011 12:33

Viss jau pareizi, to pašu zina daudzi gudrāki cilvēki, protams, ne pūlis, kā tas pārliecinoši redzams pat šeit, dažos komentāros.
Bet traģēdija ir tā, ka ne jau tikai Latvijā tas notiek, tas notiek VISĀ PASAULĒ! Vienkārši Latviju sagrāve skars ātrāk nekā daudzas citas nācijas, tamdēļ, ka latvieši ir ieskaitīti NEPERSPEKTĪVO NĀCIJU SARAKSTĀ, kuras paredzētas iznīcināt vispirms. Ka mūs iznīcina metodiski un organizēti, ir jau sen skaidrs ikvienam, kurš kaut nedaudz domā ar galvu. Bet ar jautājumu KAS mūs iznīcina, ir sarežģītāk, ienaidnieks šoreiz ir tik varens un bīstams, tam ir tik milzīgas iespējas manipulēt ar cilvēku prātiem, ka lielum lielajai vienkāršās tautas daļai, tas paliek nemanāms, kaut gan šim visas cilvēces ienaidniekam faktiski jau tagad pieder neierobežota vara visā pasaulē. Paradoksāli, bet vismaz 80% cilvēku NESPĒJ SAREDZĒT šo sātanam līdzīgo ienaidnieku sev blakus!
Kādas tur Dombrovska vai citu nožēlojamu pakalpiņu “valdības”! Pat tādi pasaules dūži, kā visādi Putini, Buši, Obamas utt. dreb pasaules īsto valdnieku priekšā! Un te vēl kāds kaut ko cer, ka ja mēs ņemsim dakšas rokā un iesim!!!…. Smiekli nenāk?

Mūs sakaus un iznīcinās noteikti, lai ko arī mēs nedarītu, par daudz niecīgi mēs esam pasaules mērogā. Bet gan jau cietīs sakāvi arī šie sātana apsēstie pasaulvarenie! Tos iznīcinās pati Daba, jau tagad pārliecinoši redzama viņu ģenētiskā neatbilstība dabas likumiem. Civilizācija, kura apmāta ar visu iedomājamo un neiedomājamo kroplību kultu, nevar pastāvēt ilgstoši. Tikai mēs, latvieši, to vairs neredzēsim…

Muļķu zemes pavalstnieks

15.03.2011 12:55

Viss jau pateikts pareizi,bet ko mainīt? Pirmais uzdevums būtu pārņemt varu Latvijas Bankā,un atjaunot brīvo lata kursu,kā galveno ekonomikas regulatoru. Un tieši te būs vislielākā pretestība no finanšu kolonizatoru puses. Šo kolonizatoru galvenais mērķis ir sagraut valstu nacionālās valūtas,jo brīvais kurss ir visspēcīgākais legālais iekšējā tirgus aizsardzības līdzeklis,kas darbojas automātiskā režīmā.
Globālisti pakļauj neatkarīgās valstis paralizējot viņu nacionālās valūtas. Globalizācija ir ekonomikas imūndeficīta sindroma vīruss,kas upuri noved pie letālām sekām. Valdības plānprātīgā iešana uz eiro zonu,pa ceļam graujot visu,kas pagadās pa kājām,ir ceļš uz nekurieni,eiro zona – dzīve pēc valsts nāves. Latvija kā valsts formāli skaitīsies,bet tā vairs nebūs mūsu sapņu zeme,bet kaut kāds kropls veidojums līdzīgs lidostas uzgaidāmajai telpai. Vai mums tas ir vajadzīgs?

NJ

15.03.2011 12:56

Jāni vajadzētu kaut ko reālāk pasākt. Viss ko tu raksti nepārprotami ir balta taisnība un tikai muļķiem tas nav skaidrs, bet muļķu mums ir daudz, it sevišķi jaunie gurķi. Lai kaut ko mainītu ir jābūt vismaz pusvardarbīgam aktam un noteikti ar kāda lielā un stiprā atbalstu, citādi tas viss beigsies kā zanderpingvīnu kustība.

Muļķu zemes pavalstnieks

15.03.2011 13:03

Ja pavērtējam atsevišķu valstu pieredzi,tad labi varam redzēt tās muļķības ko sastrādājusi varas elite. Mums ir maza atvērta ekonomika,tā apgalvo politiķi. Tomēr pastāv kāda kritiskā robeža līdz kurai šī atvērtība var darboties nesagraujot ekonomikas pamatus. Tagad, globalizācijas apstākļos,valstīs ar savu nacionālo valūtu,kritisko sarkano līniju novelk Centrālā emisijas banka ar nacionālās valūtas noteikto starptautisko maiņas kursu. Klasisks piemērs ir Slovēnija,ar nacionālās valūtas – tolāra maiņas kursu 1 eiro = 239 tolāri!!! Tas bija ļoti spēcīgs protekcionisms,kura rezultātā Slovēnija nesagrāva savas valsts infrastruktūru,kā to dara Latvija, pilnībā saglabāja savu ražošanas struktūru un iegāja eiro zonā kā attīstīta LĪDZTIESĪGA partnere.
Otrs piemērs ir Igaunija,kuras nacionālās valūtas – kronas kurss bija 1 eiro = 15,? Igaunijas rādītāji jau krietni vien sliktāki

vienīgais pozitīvais moments – valdības budžeta deficīts iekļaujas 3 % rāmjos,bet ekonomika ļoti stipri paplucināta.
Ja iepriekšminētajām valstīm ekonomikas atvērtībai pastāvēja kritiskā sarkanā līnija,tad Latvijai sarkano līniju vairs nav,bet ir ZAĻĀ līnija,jo lata kurss ir pārkāpis pāri eiro kursam,tātad nav vairs NEKĀDAS aizsardzības – valsts ekonomika ir pakļauta pilnīgi brīvai izlaupīšanai. Šī iespēja arī tiek izmantota,par to liecina kaut vai tāds piemērs kā ……..izejot no PSRS Latvijai nebija ārējo parādu,bet pēc 20 gadiem Latvijas fizisko un juridisko personu kopējais – nacionālais ārējais valūtas parāds jau ir vairāk kā 20 miljardu latu! Tāds ir MAZĀS ATVĒRTĀS ekonomikas gala rezultāts,un tas ir Rimšēviča kunga vadītās LB galvenais nopelns. Kas pienākas Rimšēviča kungam par tādu “nesavtīgu”darbību valsts labā – pirmās pakāpes trīszvaigžņu ordenis vai 9 gramu svina ordenis,paliek atklāts.

IVETA

15.03.2011 13:08

Attopieties ar cilveki, kuri tad nema kreditus. No ta ari krize ir sakusies. Neviens tak banka pie kredita izsniegsanas nestaveja ar ieroci pie galvas, lai piepiestu nemt kreditu. Pati tauta aizmirsa no kurienes ir nakusi. Sada ir demokratija, briviba, kad katrs var darit, ko grib, un tapec tas viss ta ir iznacis. Sagrabusies kreditus un netiek gala vairs, tad ir banka vainiga, tad valdiba, tad Godmanis un kas tik vel ne. Var but pati tauta ari par to varetu aizdomaties.

Jūlis

15.03.2011 13:10

Kučinskis notiekošo uztver ļaundomīgi. Patiesībā lai notiktos, tas, kas notiekas, nemaz nav vajadzīga ļauna griba, pietiek ar valdošo aprindu vientiesību. Tiesa, Latvijas valdošo aprindu vientiesība nav pasaulē nekāds izņēmums. Patreiz pasaulē valdošā brīvā tirgus filozofija ir pakļāvusi pasaules valdošās aprindas neredzētai vieglprātībai. 20. gadsimtā pasaulē valdīja reālistiska filozofija, cietsirdīga, bet bāzēta uz cietas zemes. Brīvā tirgus eksistēšanai ir nepieciešami daudz lielāki resursi kā var dot mūsu zeme. Mūsu zeme jau ir pārapdzīvota.

Muļķu zemes pavalstnieks / Iveta

15.03.2011 13:42

Kā Tu domā,priekš kam pastāv valsts pārvalde ar daudzajām institūcijām,kur katrai no tām ir konkrēta atbildības sfēra,un ir institūcijas kuras bija atbildīgas par kredītpolitiku,lai nepieļautu ļaunprātības vai pārmērības šajā jomā. Ir augsti atalgoti ierēdņi un klerki FKTK struktūrās, kuriem bija jāuzmana,lai neveidotos kredītu cunami vilnis,kas savā ceļā sabradāja daudzu cilvēku dzīves.
Latvijas Banka varēja kredītu ņemšanas procesu apgrūtināt dažādiem līdzekļiem,tajā skaitā arī ar lata devalvāciju,bet nekas netika darīts,un tagad Tu vaino kredītņēmējus,kas ir tikai bezatbildīgo banku uzraudzības iestāžu upuri.

kristietis

15.03.2011 14:01

Sarunāsim vienu lietu – nevis vienkārši izmetīsim kaut kādus nepamatotus apvainojumus, bet gan centīsimies argumentēt. Konkrēti jautājums par to – kāpēc Kučinskis ir zombētājs? Kāds pamatojums šādam apgalvojumam? Lūdzu detalizētu un loģisku analīzi vari sniegt, vai tikai virspusējus emociju izvirdumus?

Kas ir tie, kuri metodiski zombē Latviju? Tie, kuri mūs padara par miegainiem mietpilsoņiem. Tie, kuri kurina starpnacionālo naidu. Tie, kuri nespēj iztikt bez aklas dzīšanās pēc galējībām. Tie, kuri neizšķir prioritātes. Tie, kuriem ir ierobežota domāšanas paradigma. Tie, kuri nespēj iedziļināties lietas būtībā, bet spēj tikai uztvert fragmentāru, no konteksta izrautu informāciju. Un galu galā tie, kuri paši ir nozombēti.

Jā, Jānis mēdz kļūdīties un viņš savas kļūdas arī atzīst, taču tiem, kuri nav sīkumaini demagogi, galvenā vēsts ir saprotama

JL.

15.03.2011 16:59

Itkā pareizi rakstīts, bet ļoti tendenciozi. Ja jau sākam no pašas sknes, tad jātzīst, ka nekādu Latviju atjaunot nebija iespējams, jo krievu okupanti un pašmāju komunisti to jau bija iznīcinājuši. Latviešu mentalitātes vairs nav, tā sen aizstāta ar krievu kultūrtrēģerismu. Divi no trim latviešiem uzvedas kā vismežonīgākie krievu urlas, ir pārņēmuši viņu leksiku un laiž pa “mātušķi” ļoti bravurīgi. Bez tam arī pārējās okupantu īpašības ir apguvuši izcili – kā kādu apkrāpt, nestrādājot saņemt lielu algu, pļēgurot un dauzīties apkārt pa pasauli laimes meklējumos.
Ļoti cinisks ir biedra Kučinska apgalvojums, ka došanās uz ārzemēm ir pielīdzināma okupantu zvērīgajām deportācijām 40-ajos gados. Kad trešdaļa izsūtītos nomira badā un vēl trešdaļa palika invalīdi… starp ši raksta rindiņām skaidri jaušama autora – krievu roklaižas, līkmugures vēlme iztapt saviem maizes tēviem.
Un vēl – labu rakstu izceļ lakonisms un kodolīgums… kad sāk gari penterēt, tas liecina par demagoģiskām un sofistiskām nosliecēm.

papa gailis aRRa

15.03.2011 17:25

Vienmēr ar lielu interesi izlasu Jāņa Kučinska rakstus. Arī šoreiz. Viss ko viņš te teic, atbilst situācijai Latvijā. Viss šajos platuma grādos, ko dara varneši ir grūti nosaukt vienā vārdā, lai nesāktu lietot necenzētus vārdus.
Bet atturēšos un atbilstoši papagaiļa dabai, atkārtošu to kas šeit pat internetā vietnē AISBERGS.lv ir pausts L. Kalnieša grāmatā “Ciānas gudro protokoli” 2. protokols”:” Administrātori, kuŗus mēs izraudzīsim no publikas, atkarībā no viņu verdziskajām spējām, nebūs valdīšanai sagatavotas personas, tādēļ viņi viegli tiks par figūriņām mūsu zinātnieku un ģenialo padomnieku rokās, tādu speciālistu, kas jau no agras bērnības sagatavoti visas pasaules valdīšanai. ”
Man tas nebija jāsacer, “viņipaši” sacerēja.
No savas puses piebildīšu. Latvijas gadījumā politiskā varas iespējamība bija iznīcināta pašā saknē. Atlasīt “politiskās lelles” bija ļoti vienkārš uzdevums-caur KGB kartotēku.
Teiksiet, ka daudzi, kas šobrīd grozas varas gaņģos kā Valdis Nr.2, diez vai ir šādi izraudzīts. “Vecajiem bukiem”, droši vien, bija jānodrošina varas nodošana “uzticīgās rokās” atbilstoš kontingents.

arra

15.03.2011 17:41

Man glups jautājums tiem “lutaušiem, attopošiem, jānīšiem un vēl citiem”, kas gāna Kučinski. Jūs tādi esat no dzimšanas vai arī kādas nelabas sēnes salietojušies, ka piemetušās neciešamas vēdrgraizes? Normāi jau nu neesat vis.

smej

15.03.2011 17:54

Neviens nevienu grāvī nemet.

Tēlaini sakot piedāvā pudeli, izcērt krūmus grāvmalī, noliek tur matracīti… pārējo izdarīs paša cilvēka trūkumi un vājības. Pie vajadzības var arī baznīciņu uzcirst pa starpu, lai ir kur morālās paģiras uz laiku aplāpīt.

autors

16.03.2011 10:47

Šeit var izlasīt un apspriest 24. marta akcijas Rezolūcijas projektu:
http://www.draugiem.lv/group/114363/29 38917/pietiek/24-marta-akcijas-rezoluci jas-projekta-apspriesana?backlink=%2Fgr oup%2F114363%2F

autors

16.03.2011 13:30

ZZ, Noasa šķirstu uzbūvēja nespeciālisti, speciālisti uzbūvēja Titaniku! 🙂
Visus šos gadus tautu muļķo ar labi atalgotiem “ekspertiem”. Pietiek!
Vakar naktī radio klausījos interviju ar vienu kompetentu “politologu”, šorīt – ar citu speciālistu. Tādu tukšvārdību un nodrāztu frāžainību pus stundu bija grūti izturēt.
Un vēl – kāpēc, kad sākās krīze, visi tie “eksperti”, kuri vēl pirms mēneša dziedāja par augšupeju, pēkšņi apklusa? Un līdz šai dienai neko skaidru un konkrētu nespēj pateikt? Kamēr nespeciālisti, ieskaitot mani, šo krīzi sen bija prognozējuši.

autors

16.03.2011 14:57

Atgādināšu, ka Latvijai nepieder korupcijas monopols. Piemēram, energokompānijas EnRon afērā ASV bija iesaistītas ļoti daudzas šķietami neatkarīgas aģentūras, tai skaitā globālās reitingu aģentūras. Globālās reitingu aģentūras, kas nosaka kredītreitingus pasaules valstīm, bankām un citām iestādēm, aktīvi piedalījās cilvēku, investoru un veselu valstu krāpšanā, toksiskiem vērtspapīriem piešķirot AAA reitingu. Arī Baltijas bankas un Parex bankas blēdības ērti slēpa visi šie Moodies un Anderson.
Tā ka būs vien jāpaļaujas uz savu godaprātu, nevis jāgaida, ka no kaut kurienes atbrauks enģeļi un visu mums sakārtos.
Visa šī brīvā tirgus sistēma ir morāli sapuvusi.

to autors

16.03.2011 15:40

Diemžēl šajā valstī ir goda prāta deficīts, jo turpat 20 gadus ārdās zvēri,plēsoņas,zagļi un noziedznieki un J.kučunskis ir viņu morāles un domāšanas veida SPOGULIS.

Aivars Andersons

16.03.2011 16:29

Ārzemju kapitāla iepludināšanu kādā valstī ar nolūku gūt peļņu agrāk sauca par neokolonizāciju un tika nosaukts par genocīdu.Tagad to sauc par investīcijām,kuras mūs ir iedzinušas parādu jūgā.

autors

16.03.2011 16:41

Jau 1991. gadā šoka terapijas iespaidā Latvijā tika reģistrēta dzimstības pēkšņa samazināšanās uz pusi. Bija arī t.s. “zudušo vīriešu” fenomens, kad vīrieši izmira kā liela kara laikā, lai gan nekāda kara nebija. Neraugoties uz to, režīms turpināja un pat forsēja iesākto politiku, ignorēja jau tolaik izskanējušos brīdinājumus, ka tas ir genocīds, neveica nekādus pētījumus par demogrāfiskās katastrofas cēloņiem.
Kopš tā laika pagājuši 20 gadi, un režīms sācis jaunu šoka terapiju, mērķtiecīgi likvidē normālas dzīves iespējas Latvijā, mērķtiecīgi dzen bankrotā uzņēmumus, samazina darbavietu skaitu, samazina bērnu pabalstus, ķeras pie pensijām un pat ar to lepojas – sauc par panākumiem un atveseļošanos. Jo vairāk cilvēku izmirst vai aizbrauc, jo labāki makroekonomiskie rādītāji, vai ne?
Vēl labāki makroekonomiskie rādītāji būtu koncentrācijas nometnē.
Kā to visu nosaukt, ja ne par mērķtiecīgu genocīdu?

ZZ (Ex- seržants) > Aivars Andersons,

16.03.2011 16:58

Nu kaut kā nemana to ārzemju kapitālu- pievien.vērtības radītāju, kas tiektos šeit ieplūst. Tieši otrādi- zinu vairākas inženierkonsultantu un būvfirmas kas ir aizgājušas no šī tirgus dažādu iemeslu dēļ. Nu vēl atliek cerēt uz Kremļa kontrolēto mafiozo Krievijas kapitālu, kas sāks masveidā uzpirkt LV pilsonību.””Ģelas bīdīt” vietējiem korumpantiem ar šo kapitālu ir parocīgāk, tā sacīt kopīga mentalitāte.

jans

20.03.2011 17:58

Skaisti! “Lai panāktu labvēlīgas pārmaiņas Latvijas politikā, nepieciešama ne mazāk kā nevardarbīga tautas revolūcija.”Bet ne vārda – kā!Lai kaut kas notiktu,ir nepieciešama teorētiska bāze,ko tad vēlamies,uz kurieni tiecamies,kā to sasniegsim.Rakstā tikai konstatācijas.Tad varbūt sāksim ieviest ķīniešu sociālismu,tas šobrīd progresīvākais.Un praksē pārbaudīts.2025.kļūs par vadošo pasaules valsti ekonomikā.Atgriezīsimies sociālismā ar garantētu sociālo sistēmu?Jeb krustosim sociālismu ar kapitālismu latviešu variantā?Ko tad darīsim?Gaidu Jāņa Kučinska teoriju nākošajā rakstā!

Tautai pietiek

20.03.2011 23:08

http://www.draugiem.lv/group/114363/

Viss ir skaidrs , bet ir iebildes

23.03.2011 23:39

Pats šokējošākais- interesanti kā ir neizprotami aizmirsies, kura tad banka pirmā bija, kas aizsāka krīzi/krahu Latvijā un kuras dēļ vispār SVF aizdevums tika ņemts un kāpēc! Atgādādinājums amnēzijas skartajiem – tā bija PAREX! Tas vienkārši pārsteidz, ka acīmredzami tiek notušēti laupīšanas gājieni no mūsu lielā Austrumu kaimiņa puses, kur aizplūda lielas “investētās” naudas masas un vienpusīgi pasniegts, ka ,lūk,tikai zviedru bankas grib un viņas ietekmē SVF par aizdevumu. Jā, zviedru bankas sataisīja burbuli, utt.. bet no tā cieta galvenokārt tauta un tagadpēc domino principa,komplektā arī valsts.. Un tomēr, nenoliedzot Skandināvu banku līdzdalību šajā procesā,valsts visvairāk cieta no Parex,jo liels vairums valsts, pašvaldības iestādēm 90. gados(patiecoties LC un citiem tamlīdzīgiem lobijiem)tika noteikts tur atvērt kontus un krīzi atklāja caur Parex banku, tieši kuras dēļ bija jāņem aizņēmums. Vai arī tas vienkārši ir laikam nekas vairāk?
Un, otrs,jā,mums trūkst patriotisma.Šajā jomā “Visu Latvijai” tagad, nav zināms kā būs turpmāk,ir vienīgā partija ,kas labāk vai sliktāk ir tāda kādai jābūt normālai Rietumu partijai nacionālā Eiropas valstī, pārējās ir tukši biznes projekti un pat ar mūsdienīgiem okupācijas plāniem (SC un vēl).
Un, jā, mēs nicinām vispārcilvēciskās
vērtības un gadu tūkstošos sen pazīstamas morāles normas, ko atzina ne vien Bībeles rakstītāji, bet Krievijas komunistiskais režīms, kaut arī dieva esamību noliedza. Mums , cilvēki, ir galīga putra tagadiņ galvā. Un ko tad mēs brīnāmies par visu to ,kas mums notiek apkārt? Visam ir cēļoņi un sekas. Ko sējam ,to pļaujam.Ienaidnieku meklējat starp savējiem vai pat sevī.

haha

05.09.2011 12:28

Kāda tauta, tāda valdība. Kamēr necelsim godā tikumus, bet slavēsim zaglīgumu un slinkumu nevaram gaidīt neko labāku kā, piem., Lembi, kurš ir zadzis, bet, redz, dalījās ar citiem, tātad labs. Šī attieksme ir visu mēslu pamatā un skaidri parāda, kur vārdi šķiras no darbiem. Domāju, ka tikumu pagrimumu tiešā veidā veicināja okupācija; droši vien jānomainās vēl kādai paaudzei (izbijušiem komunistiem/komjauniešiem jānoliek ķelles), tad tauta būs attīrījusies.

Pr.Ipele> Tvaika ielas sanitāriem

05.09.2011 14:09

Cik nav teikts- šitas pacients J.Kučinskis jāuzmana sevišķi rūpīgi!Tik slīpētu garā vājo jāuzmana 2x rūpīgāk! Vai tad nepietiek instrukciju, kā rīkoties???

jau projaam un ar skatu no malas

04.06.2012 15:40

Rezims neiznicina, izniicina pashi cilveeki, aiz reziima staav cilveeki, pavisam konkreeti un tos, kurus it ka “izniicina”-tie arii ir konkreeti cilveeki, kas tam laujas. Kameer nemainiisies katra indiviida apzina- neatkariigi no soc. statusa, tautibas, religijas-saakot no setnieka, beidzot ar ministriem, prezidentu utt., tikmeer ari nekas nemainisies sabiedribaa, vienalga vai taa ir Latvija vai citviet Eiropaa shobriid, kur viss ir pilniiga p-ljaa ar € un neviens iisti neredz risinajumu. Garaa speciigu cilveku, indiviidu nekas nespeej izniicinaat, jo vairaak kaut kads reziims, beidziet vaimanaat un mekleet vainigos citur,valdiba utt., mainiet sevi un savus lidzcilvekus, tad ari pakapeniski ” rezims” mainisies, nevares tik viegli “izniicinaat”, nav citas izejas, tas ir globaali- process notiek leenam, bet notiek, step bay step- jauna domashana, jauns apzinas liimenis, jauns gariigi attistits cilveks- 21. gs. un taalakos gs., nav citu iespeeju iziet no kriizeem- shii ir diemzel gariiga kriize un globaala.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.