GLARING Hypocrisy (Nešpetnā liekulība). Sean M. Madden, 2016. Nelāgā attīstība Rietumvalstīs. Ivans Borisovs, Kanāda, 2018.februāris

(Saku nauda, domāju žīdu pasaules kārtība. Nē, nav mainījušās manas domas, ka katrs ir sastapis kādu krietnu žīdu un kādu nekrietnu latvieti. Būtība ir proporcijās. Dzīvot par žīdu naudu no Ļeņina mācās joprojām, un joprojām “parastie” dzīvojam ar privileģēto tiesiski viltotu naudu. Šis raksts ir lasīšanas vērts, pat ja šķitīs sazvērestības teorija. Ceru, ka katrs sāksim apjēgt vismaz to, ka vienīgais saprātīgais darba augļu glabāšanas veids ir ienākumu ieguldīšana vērtībās – bērnos, zemē, mežos, prasmēs, darbarīkos utml. Ar vērtībām nesegtās naudas laiki vienā mirklī beigsies, luksus grabuļi būs nekur liekami, un tad nevaimanājiet, ka neviens nebrīdināja. I.L. Skat. arī https://tencinusarunas.wordpress.com/2016/04/05/pasaules-jauna-kartiba-valdis-steins/ )

GLARING Hypocrisy (Nešpetnā liekulība). Sean M. Madden, 2016

Autors Sean M.Madden ir GLARING Hypocrisy līdzdibinātājs un redaktors, publicējas arī http://www.renegadetribune.com/articles/ . Trauksmes cēlājs, kuram bija klientu kompānija, ko 1990-o gadu beigās slēdza ASV Securities and Exchange Commission. No tā brīža Sean‘s ir bijis pilnīgos patiesības meklējumos. GLARING Hypocrisy ir šo meklējumu kulminācija.

Ir daudz kas faktā par pašu boļševismu, faktā, ka ļoti daudz žīdu ir boļševiki. Boļševisma ideāli saskan ar daudziem augstākajiem jūdaisma ideāliem.”
(Jewish Chronicle, London, 1919)

Boļševiku revolūcija Krievijā bija žīdu smadzeņu darbs, žīdu neapmierinātības, žīdu plānošanas, kura mērķis ir radīt jaunu kārtību pasaulē. Tas, kas tika veikts ļoti izcilā veidā Krievijā, pateicoties žīdu smadzenēm un žīdu neapmierinātībai, un ar žīdu plānošanu, tam ar to pašu žīdu mentālo un fizisko spēku jākļūst par īstenību visā pasaulē .”
(The American Hebrew, 1920)
Daži to sauc par marksismu – es to saucu par jūdaismu.”
(Rabbi Stephen Wise, The American Bulletin, 1935)
Jūdaisms ir marksisms, komunisms”
(Rabbi Harry Waton, A Program for the Jews and an Answer to All Anti-Semites, 1939)
Dr. Fahey, savā autentificētā darbā The Rulers Of Russia citē amerikāņu misionāru, kurš apmeties Pēterburgā no 1907. līdz 1918.gadam: “1918.gada oktobrī no 388 revolucionārās valdības locekļiem tikai 16 bija īsti krieviVisi pārējie, izņemot vienu melno, bija žīdi. Daudzi no šiem žīdiem nāca no Ņujorkas Lower East Side.”
(Bro. Nathanael Kapner, Real Jew News, 2008)
Piektā [žīdu veidotā] starptautiska mēroga revolūcija pašlaik darbojas Amerikā, un tur ir centrālais birojs. Tas ir cionisma plāns radīt Jaunu Pasaules kārtību, kuras oligarhi ir žīdi.” (turpat)

 

Žīdu pasaules kārtība ir – saskaņā ar projektu – cilvēces plosīšana gabalos.

Pašiem to atzīstot tie, kurus Kristus uzrunāja kā “Sātana sinagogu”, ir vienmēr pūlējušies paverdzināt visas tautas, lai izraisītu savu pareģojumu, pēc kura viņi valdīs pār visu, visā pasaulē un to darīs maskējoties kā Dieva Izraudzītie – pat pēdējās desmitgadēs un pret visiem pārspēkiem, pārliecinot daudz kristiešu, īpaši ASV, par viņu, žīdu, izredzētību. Neraugoties uz to, ka žīdi ir atbildīgi par Jēzus nāvi un krustā sišanu. Un to, ka saskaņā ar jūdaisma svētāko grāmatu, Talmudu, “Jēzus ir ellē un tiek vārīts karstos sūdos,” un ka Jaunava Marija bijusi mauka.

Tomēr neskaitāmus kristiešus vilki jēra ādās ir maldinājuši; sludinot no kancelēm un ar “moderniem” žīdu pasaules kārtības bībeles (Žīdu Pasaules Kārtības bībeles tulkojumi) tulkojumiem cionistu melus, zaimus, ka žīdi – nevis kristieši, īstie ticīgieir Dieva izredzētie.

Tāds ir visuresošās Žīdu Pasaules Kārtības propagandas spēks.

Un žīdi ir zinājuši, ka vienīgais paņēmiens, ar kuru tie var paveikt savu sātanisko sasniegumu, ir spēlēt ilgo spēli.

Nav tā, ka viņi izdevīgos gadījumos nebūtu izdarījuši lēcienus, lai paveiktu savu misiju vienā triecienuzbrukumā, tomēr viņi ir zinājuši, ka cilvēce var pretoties, ja uzbruktu ļoti strauji. Viņi zināja no pašu pieredzes, ka ir bijuši izraidīti no daudzām zemēm vien pēdējās divās tūkstošgadēs.

Pieņēmējzemju pamatiedzīvotāji laiku pa laikam apjēgtu, cik žīdi ir parazītiski un kā tie neapstājas nekādu šķēršļu priekšā, lai apvērstu, degradētu un samaitātu vietējo kultūru gan ar īslaicīgas peļņas līdzekļiem, gan arī, vēl labāk, uzkundzējoties pieņēmējvalstij, kurā sākumā bijuši laipni uzņemti.

Galu galā pamatiedzīvotāji tomēr žīdu graujošo darbību un nodevīgumu apjēdz. Un tad žīdi kā vienmēr brēc no visiem jumtiem, bez mitas un masīvi: Antisemītisms!”.

Un tur ir paradokss.

Jo vairāk viņi spļauj savas apmelojošās apsūdzības skaudri pamodinātā saprāta sejā un pūlas uztiept šo “antisemītismu” par goju jeb nežīdu prāta pataloģiju, pieaug to skaits, kuri arvien ātrāk pamostas redzēt viņu nekrietno spēli.

Tāpat kā tas galu galā notika ar Mufidah‘u (Kassalias; skat. arī Burgos² — Instagram Photographs by Mufidah Kassalias & Sean M. Madden) un mani.

Tiklīdz ilggadīgā programmēšana sāk plaisāt, krakšķēt un tad plaši šķelties un sabrukt kā mirusi čaumala, jo vairāk ikkatrs nonāk pie loģiska secinājuma, ka žīdi kā kopiena mūsu vidū vienmēr būs ienaidnieki, pat tad, kad kādi, kā indivīdi, var būt draudzīgi cilvēki; daži pat labā pusē.

Tomēr, to atzīstot, šī cilts kā kopums turpina būt cilvēces ienaidnieki, un tā ir visur.

Un tas mums ir līdz kaklam.

Mums ir līdz kalam nemitīgā melu gūzma, prātu pakļaujošā un dvēseli graujošā maldināšana, kas balsta šī kāršu namiņa pastāvēšanu. Un mums ir līdz kaklam šī mūsu līdzpilsoņu, kuru smadzenes izskalo plašsaziņa un drukātie mediji, ačgārna izglītības sistēma un neskaitāmas žīdu uzkundzētas un kontrolētas melu papagaiļošanas institūcijas, trulā bezrūpība, šī pretīgā klusēšana un šis mūžīgais leļļu teātris; un viņi tādējādi piedalās šīs viltotās eksistences uzturēšanā.

Un ir skaidrs, ka ne tuvu neesam vieni mūsu augošajā pārsteigumā, kas pārtop par aizvien lielāku vilšanos, un kas tagad, mums turpinot mosties, iet pāri malām taisnīgās dusmās, pašu pieredzējumos, kā arī mūsu daudzajos nepārtraukto pētījumu gados – pārsteigumā par pasauli, kas aizvien neiedomājamāk tirāniski un ķēmīgi uzdzīvo mūsu acu priekšā.

GLARING Hypocrisy ir mūsu atbilde.

Tie ir mūsu visaptverošie pūliņi apkopot daudzos grūti meklētās apjēgas un vēstures, politikas, filosofijas un reliģijas izprašanas gadus, mūsu dažādo uzņēmējdarbības kompetenci un pieredzi, kā arī mūsu rakstīšanas un citas saziņas prasmes. Lai kaut kā palīdzētu ieskicēt jaunu cilvēces ceļu – ne tikai lai mestu spieķus patreizējās Žīdu Pasaules Kārtības riteņos, bet lai turpinātu mācīties, sazinoties ar līdzpilsoņiem pētniekiem un patiesības meklētājiem, palīdzot mums visiem izrāpties no šīs satrunējušās tārpu apsēstās dzemdes, Sistēmas, kas pretendē vilkt mūs visus mīlošas vienaspasaules apkampienos, bet īstenībā ir nekas cits kā ļaunais Sātana un tā neskaitāmo pasaulīgo taktisko vienību tvēriens, kas arvien kārāk tiecas iztirgot savas nemirstīgās dvēseles par īslaicīgām materiālām baudām, tostarp bagātību, varu un slavu.

Un tas mums nav mūsu galīgās patības un mūsu ātri aizejošo dienu sadalīšanas darbs, lai kalpotu gan Dievam, gan naudai (mammon) tas ir, nevis lai pelnītu savu dienišķo maizi ar pretrunīgiem līdzekļiem, kas neizbēgami sadala mūsu uzmanību, kas aizmiglo vaļsirdīgu skatu, un kas, pavisam īstā nozīmē, mūs velk sevī un pavisam īstā nozīmē atrauj citu no cita, sevī un no Dievam paļāvīgas dzīves. Tāpēc mūsu nolūks ir ieguldīt mūsu enerģiju GLARING Hypocrisy, un paļauties, ka no mūsu lasītājiem nāks tāds atbalsts, ka varēsim uzturēt savu vienkāršo dzīves veidu ar šīm kopējām pūlēm.

(izlaižu autora pieredzes krāšanas ceļa aprakstu, I.L.)

 

Staļina Ukrainas genocīds, 1932-33.gadu masveida bada nāves (Holodomor)

Kā sātanisma, perversijas un barbarisma piemērus sākumā minēsim šādas lietas: boļševiku revolūciju un tās sekas, tostarp tīšu Krievijas un Ukrainas iedzīvotāju nomērdēšanu badā, kristīgo eiropiešu savstarpēju rīdīšanu nebijušā un īpaši kroplīgā un pavisam bezjēdzīgā veidā Pirmā Pasaules kara laikā. Tāpat Otrajā Pasaules karā, kurā Čērčila noteiktā politika bija maksimizēt civilo cietušo skaitu visā Vācijā, kas pēc kara beidzās ar Eizenhauera tīšo apmēram 1 miljona vācu karagūstekņu – vīru, kas dzīvoja dubļu laukos bezmaz bez pajumtes ziemā, badināšanu vai citādu mērdēšanu aizejot pat tik tālu, ka noraidīja Sarkanā Krusta pārtikas un ūdens piegādes, tā pildot sātanisko plānu nogalināt iespējami daudz vāciešu. Tuvējie vietējie ir stāstījuši, ka nošauti uz vietas, ja mēģinājuši dalīties pārtikā vai ūdenī ar badā mirstošajiem ieslodzītajiem. Nekas, ka karš jau bija beidzies, un ka, pretēji, 99% Amerikas karagūstekņu Vācijas nometnēs pārdzīvoja karu un tā sekas.

Un, protams, paraugieties uz neskaitāmajiem holokausta, ko atbilstošāk būtu saukt par tukšo mītu (Holohoax), meliem. Šeit ir laba vieta, ar ko sākt. Bet neapstāsimies. Meklēsim patiesību, ko viegli pieejamu padarījuši daudzi pirmšķirīgi pētnieki, kuri savas dzīves pagriezuši otrādi uz daudziem gadiem bez pārtraukuma, izcietuši ilgus cietumsodus un/vai pārcietuši vardarbību pret sevi un linča terorismu par drosmi atklāt un publiski parādīt melus, kas kalpojuši kā galvenais psīholoģiskais mūsu visu paverdzināšanas līdzeklis: Robert Faurisson, Ernst Zündel, Fred Leuchter, Germar Rudolf, Ursula Haverbeck, Arthur Topham, un citi. (Skat. arī World War II resources page).

Šie meli, tas ir, tie, kas Žīdu Pasaules Kārtībai ļauj turpināt tās vienas pasaules valdības apsēstību – kā vienmēr ar nodevīgo nežīdu atbalstītāju palīdzību, kuri pārdevuši un joprojām pārdod savas dvēseles ļaunajam, un nodod savas ģimenes un tautu līdz pilnīgai iznīcībai.

Īsumā, Žīdu Pasaules Kārtība nevar vest visu cilvēci līdz pašu totālas necaurredzamas paverdzināšanas robežai bez, pirmkārt, šā mīta kā līdzekļa turēt mūs pakļāvībā pie viņu kājām.

Īstenībā mēs pie šīs robežas esam un šūpojamies uz pašas malas.

Skaidrs, ka mēs esam vien niecīga grūdiena attālumā no kritiena bezdibenī, no kura nekad neatgriezīsimies, ja vien visi nesāksim mosties, cik tik vairumam līdzpilsoņu ir iespējams – mūsu ģimenēm, mūsu mīļajiem, mūsu darbabiedriem, mūsu kaimiņiem, mūsu sociālajam tīklam utt. utt. – un ja nedarīsim to tūliņ.

Nav vairs laika, ko izšķērdēt.

Mēs esam zaudējuši gadsimtus vērtu iespējamo aizsardzību, kamēr viņi ir karojuši totālā karā pret mums visiem, visā pasaulē – fiziski, psīholoģiski, ekonomiski un garīgi – vien dažiem apjēdzot, ka notiek karš, nemaz nerunājot par to, kas ir karotāji.

Visu laiku Žīdu Pasaules Kārtība kā ienaidnieks nav bijis ārpusē, bet darbojies pašā mūsu vidū, mūsu pašu (kādreizējās) nacionālajās valstīs. Kā banksteri un uzņēmēji un uzņēmējas, kā universitāšu profesori un skolu skolotāji, un ārsti un aptiekari, kā vietējie un valsts tiesneši, kā arī kā Augstākās Tiesas tiesneši, kā oskaroti filmu producenti un Rokenrola Slavas Zāles mūzikas producenti, kā daiļliteratūras un dokumentārās literatūras autori, kā arī izdevēji un redaktori, kā reklāmas un PR speciālisti un propagandisti, ko parastāk sauc par žurnālistiem, kā runājošās galvas, kuras esam uzņēmuši savās mājās, un valdības birokrāti, kas nopūlas aizkulisēs, kā augsta ranga militārie virsnieki, kas karo noziedzīgos karos ar svešām rokām Izraēlas un lielās Žīdu Pasaules Kārtības labā, un kā slepenie aģenti un īpašo operāciju spēki, kas trenēti haosa izraisīšanā karā par īstu vai viltus patvērumu – vai drīzāk terora aktu veikšanā (piem., 9/11, 7/7, Parīze, Oklahoma), cilvēku siržu pārveidošanai izmantojot teroru – kā pirkti un pērkami likumdevēji, kā samaitāti vietējo likumu pildītāji, kā bargi FBI aģenti un smokingoti diplomāti un, protams, kā prezidenti un premjerministri, kas, patiesi, ir vien lelles, bet kas tomēr ir labprāt un ar nodomu nodevīgos Žīdu Pasaules Kārtības terora aktus pārdevuši publikai kā ārējus uzbrukumus, kad kā vienmēr teroristi ir bīdījuši smirdīgos ietekmes līdzekļus pašā mūsu vidū.

Tāpēc, ka mēs esam ļāvuši.

Tāpēc, ka mums nav bijusi dūša izpētīt viņu gadsimtiem ilgstošo plānu, pat negribot rakt patiesību tikko pagājušā gadsimtā.

Un tāpēc, ka mums nav bijusi dūša viņus nosaukt vārdā.

Pat kad vainīgie bijuši zināmi, kā 9/11 ASV un 7/7 Apvienotajā Karalistē. Kad tie ir kaut cik atzinuši savu vainu.


Apstiprinājums tikko apgalvotajam 

9/11 gadījumā irdancing Israelis” (Mossada slepenie aģenti), kas Izraēlas televīzijā teikuši, ka bijuši tur, ar videokamerām gatavībā, lai “dokumentētu notikumu”, nemaz nerunājot par to, ka visi žīdi, kas strādājuši Pasaules Tirdzniecības Centra torņos, bijuši brīdināti neierasties darbā 2001.gada 11.septembrī, vai ka “Lucky” Larry Silverstein (žīds) – kurš bija tikko ieguvis PTC 1 un 2 nomas līgumu uz 99 gadiem, kā arī ātri izmaksājamu apdrošināšanas polisi (īstenībā divkāršu, zinot, ka Silversteins veiksmīgi pārliecināja, ka torņi cietuši nevis vienā, bet divos teroristu uzbrukumos, un tādējādi saņēma 7 miljardus USD par savu sākotnējo 15 miljonu USD ieguldījumu), – video atzīstot, ka viņš izlēmis “to pull”, tas ir, nojaukt PTC 7.

Ievērosim, 7. ēka varēja būt iepriekš instalēta kontrolētai sagraušanai pirms 9/11 rīta, tāpat kā PTC 1 un 2, kas abi tāpat kā PTC 7 sabruka brīvā kritiena ātrumā, kas var notikt, ja daudzie visu triju ēku stāvi nesastop nekādu apašējo stāvu pretestību, kad trīs ēkas sabruka uz saviem pamatiem. Tā ir kontrolētas nojaukšanas raksturīga pazīme, kad balstu sijas un grīdas instalētas vienlaicīgai uzspridzināšanai.

Tāpat vērā jāņem, ka tas ir pasaulē pirmais gadījums, kad jebkāda būve ar tērauda karkasu sabrukusi no uguns. Atcerēsimies arī, ka 7.ēka necieta lidmašīnas uzbrukumā. Bez tam, BBC ziņoja par sabrukumu divdesmit minūtes pirms tas notika īstenībā, ar skaidri redzamu 47-stāvīgo Salomon Brothers ēku (PTC 7) – aiz programmas vadītāja, kurš bija tur Ņujorkā. BBC nepārprotami bija savu ziņu sniegusi nelaikā.

Attiecībā uz Londonas bumbu spridzināšanu 2005.gada 7.jūlijā, Peter Power bija krīzes vadības firmas Visor Consultants rīkotājdirektors. Terora uzbrukumu dienā, Povers ir atzinis Britain’s ITV ziņu dzīvā televīzijas ziņu raidījuma laikā (kā arī iepriekš dienā BBC), ka tajā pašā laikā ir bijusi terora apmācība (kā bija arī 9/11 gadījumā), un tajās pašās vietās, kad metro un Londonas autobusā ielas līmenī sprāga īstās eksplozijas. Un atkal, tāpat kā pie saistītajām ASV lidostām 9/11, tajā dienā bija atbildīgas Izraēlas drošības firmas. Izraēlas ar Integrated Electronics saistītā drošības kompānija Verint bija atbildīga par CCTV (Closed-circuit television) novērošanas kamerām Londonas metro. Nekādi CCTV video nekad nav piegādāti, kas nešaubīgi būtu uzrādījuši domājamos teroristus.

Kāpēc? Tāpēc, ka uzbrukumā vainotie grēkāži bumbu pašnāvnieki – domājams, ka viņi vien spēlējuši savu lomu apmācībāsnebija vilcienos, kas uzsprāga.

Bet jūs varētu domāt, ka abi šie notikumi notikuši ļoti sen atpakaļ. Un ļoti īss ir mūsu uzmanības intervāls šajās vienmēr klātesošo ziņu zibšņu dienās un gados, ka labāk mums būtu informāciju ātri atjaunot, pirms atgriezties pie galvenās tēmas.

Tiešām, atgriezīsimies pie šodienas.

Izrādās, nepavisam kā pārsteigums kādiem no mums, ka ISIS, ISIL, IS vai Israeli Secret Intelligence Servicepalasiet savu Orvela izlasi – plaši ziņots, vada Izraēlas Mossad/CIA (nav jau atšķirības, jo abas aģentūras strādā Žīdu Pasaules Kārtības labā, tāpat kā MI5 un MI6 Apvienotajā Karalistē) aģents vārdā Simon Elliot, saukts Al-Baghdadi, kas ir viņa Žīdu Pasaules Kārtības teātra vārds.

Ar šīs pašas saites starpniecību varam redzēt žīdu slepeno aģentu un viņa ISIS/ISIL/IS kolēģus nofotografētus kopā ar “American” JWO (Joker World Order?) operatīvo senatoru John McCain‘u, kuru daži varētu atcerēties kā pirmoreiz rādītu publikas acīm kā Vjetnamas kara gūstekni, un kurš pārraide, pirms trim gadiem, propaganda sadarbojies viņa komunistisko Vjetkonga sagūstītāju labā. (Skat. arī video iepriekšējā saitē – nicinājumu, ar kādu Vjetnamas veterāni un POWs izturas pretDziedātājputnu” McCainu; Veterans voice their disgust for John “Songbird” McCain who spilled his guts to get out of being tortured. There is evidence that McCain received ‘special’ medical treatment from a Soviet physician and other ‘considerations’ to avoid being tortured just so he could come home. ).

Gandrīz tāpat kā pati Al Qaeda, bija un paliek vēl viens viltots Žīdu Pasaules Kārtības radījums. Pats Osama bin Ladens bija slēpts žīds. Tāpat kā Saudi karaļi. Un vai tas pēkšņi nesaliek šķietami nesaderīgas mozaīkas daļas savās vietās attiecībā uz citādi muļķīgo Anglijas-Amerikas-Izraēlas-Saudi savienību? Un personīgās un profesionālās bin Ladena ģimenes un Bušu saites? Nepieminot nemaz, ka neraugoties, ka visas lidmašīnas ASV 9/11 tika nosēdinātas, bin Ladena ģimenei tika atļauts lidot jeb aizbēgt no valsts – tā vietā, lai aizturētu pratināšanai? Stipri līdzīgi kā ar simtiem Mossad aģentutostarp “dancing Israelis” – kuri tika atbrīvoti un nogādāti Izraēlā.


Atgriezīsimies pie galvenās tēmas, ar dažiem atkārtojumiem vieglākai pārejai.

Tāpēc, ka mēs esam ļāvuši.

Tāpēc, ka mums nav bijusi dūša izpētīt viņu gadsimtiem ilgstošo plānu, pat negribot rakt patiesību tikko pagājušā gadsimtā.

Un tāpēc, ka mums nav bijusi dūša viņus nosaukt.

Daudzi no mums visu laiku ir pret viņiem attiekušies kā pret eliti – pret banksteriem, Fed (federal law-enforcement officer), iluminātiem, bilderbergiešiem, brīvmūrniekiem, jezuītiem un Vatikānu, pret militāri rūpniecisko kompleksu, iestādēm, reketieru grupām, organizētiem noziedzniekiem, kriminālo pasauli, zagļu bandām, mafiju, augļotājiem, naudas atmazgātājiem, starptautiskiem narkotiku tirgoņiem, cilvēku tirgoņiem, VIP personām, savedējiem, pedofiliem, pornogrāfistiem un simtiem citu nosaukumu.

Tās bija un ir visas šīs lietas. Mēs neesam kļūdījušies.

Bet varbūt tāpēc, ka gandrīz liktenīgajā mūsu ausu un mūsu prātu iznomāšanas iznākumā tik kontrolētai opozīcijai kā Alex Jones, Paul Joseph Watson, Steven Crowder, utml. “pa labi”, un līdzīgajiem Amy Goodman, Noam Chomsky, Howard Zinn, utml. “pa kreisi” – un , vissvarīgākais, būdamiem akliem un viscaur apkrāptiem ar galīgi maldinošo kreisie-labie dalījumu – mums nav izdevies īsti ieraudzīt ienaidnieku mūsu vidū, nemaz nerunājot par nosaukšanu vārdā.

Atsaucoties uz iepriekšējo, mēs esam psīholoģiski iedresēti:

  1. neliecināt par pašu pieredzēto patiesību (it kā mūsu patiesās zilās debesis, dzīvību nodrošinošo saules gaismu un redzamību uz zemes būtu nozagusi melno operāciju ģeoinženierijas programma);
  2. neredzēt acīmredzamas sistēmas, bailēs, ka mums piekārs sazvērestības teoriju birkuneraugoties, ka spēja atpazīt tādas shēmas, induktīvā spriešana, ir pamatā zinātnei (piemēram, kā pieņēmumu veidošanas līdzeklis), un tiesai (kā prokuroru argumentu veidošanas un pasniegšanas līdzeklis), un ka tā ir mūžsena saprātīga cilvēka pazīme;
  3. lai tādējādi nevienā solī nekļūtu žīdgudri attiecībā uz visu, ko mums nodarījusi Žīdu Pasaules Kārtība – tostarp ar tās nodevīgajiem nežīdu partneriem noziedzībā – lai paverdzinātu visu cilvēci.

Mēs esam dresēti – gluži kā Ļeņins izmantoja Pavlova suņu dresūras metodi pret cilvēkiem – lai “neredz ļaunumu, nerunā par ļaunumu”, un viss būs gluži jauki. Iztikšana ir, karjera aug, bērniem ir ļauts palikt pie mīlošiem vecākiem, fiziskais ķermenis paliek nebojāts utt.

Solis ārā no ierindas, un būsi Faurisson’ēts. Vai tava māja Zündel’ēta. Vai tava dzīve Rudold’ēta vai Topham’ēta.

Organizēti žīdi-slepkavas izslīd no rokām ar šo būtībā valsts atļauto terorismu, jo, kauna lieta, tik maz labu cilvēku redzam pretojoties Žīdu Pasaules Kārtības totālajam karu pret mums, tas ir, pret 99% cilvēces.

Tā esam sašķelti un pakļauti līdz nāvei, kā vienīgi Žīdu Pasaules Kārtība spēj tik pamatīgi nostrādāt – kreisie pret labējiem, demokrāti pret republikāņiem, Zilā valsts pret Sarkano valsti, leiboristi pret konservatīvajiem, komunisti pret kapitālistiem, demokrātija pret fašismu, Ziemeļdaļa pret Dienviddaļu (piem., Koreja, Vjetnama, ASV), melnie pret baltajiem, luterāņi pret katoļiem, bezdievīgie humānisti pret kristiešiem, homoseksuāļi pret heteroseksuāļiem, bērni pret vecākiem, valsts pret indivīdu, valsts pret ģimeni un, protams, brāli atdalīt no brāļa, sievieti no sievietes, sievieti no vīrieša.

Un, kā jau minēts, (kādreizēju) kristīgu nāciju pret (kādreizēju) kristiešu nāciju – pret ienaidniekiem, vienmēr Žīdu Pasaules Kārtības ne mūsu. Kā pašlaik Vidējos Austrumos.

Cui bono? Kā labā?

Vienmēr un nemitīgi Žīdu Pasaules Kārtības labā.

Tas ir neizsakāmi nožēlojami.

Bet tas viss ir pagātnē.

Tagad, šodien, 2016.gadā, nav piedodams turpināt vienaldzību pret Žīdu Pasaules Kārtības ļaunumu, nedz pret viņu bijušo neskaitāmo noziegumu pret cilvēci ļaunumu, nedz pret viņu tagadējo un notiekošo neskaitāmo noziegumu pret cilvēci ļaunumu, un, tiešām, pret visu dzīvo uz zemes.

Šoreiz, ja mēs nespēsim atpazīt un nosaukt ienaidniekus katrā no mūsu valstīm, mēs būsim daļēji atbildīgi par sagaidāmo visas cilvēku rāses paverdzināšanu, jo tas ir tieši tas, ko Žīdu Pasaules Kārtības lielais plāns ir ietvēris pirms vairāk kā simts gadiem.

Bet mums ir beidzies dīkas apcerēšanas laiks.

Vienmēr atcerēsimies, ka mums ir darīšana ar galīgi cietsirdīgu, neizsakāmi melīgu un noklusētu ienaidnieku, kurš jau kontrolē varas sviras, kas tam dod masīvu priekšrocību viņu karā pret cilvēci un dabu. Viņi kontrolē centrālās bankas un tāpat arī mūsu valstu ekonomikas. Viņi kontrolē starptautisko plašsaziņu un “mūsu” leļļu politiķus. Viņi kontrolē (netikumīgās) tieslietu sistēmas. Viņi kontrolē universitātes, skolas, un, kopumā, zinātnes sabiedrību, kā arī viltus mākslas un kultūras ērģeles, kas nemitīgi piesārņo mūsu prātus, un sociāli inženierē mūs turpināt būt vienaldzīgiem, inertiem un daudzos veidos apsēstiem ar viņu derdzīgajiem producējumiem, kā arī ar apziņas programmēšanu filmās, televīzijā (arī zemapziņas programmēšanu), mūzikā vai mūzikas video, pornogrāfijā, žurnālos vai romānos, vai (anti-) mākslas kustībās.

Īsumā, viņi kontrolē stāstu.

Vai, mazākais, viņi patur monopolu uz vēstījumu līdz pat pēdējiem gadiem, kad interneta parādīšanās un attīstība ir neizmērojami palielinājusi mūsu iespēju mosties.

Tagad tā ir skriešanās līdz finišam, skriešanās sāns pie sāna, veicot pēdējo pagriezienu un tuvojoties finiša līnijai. Ne tāpēc, ka esam veiksmīgi apkarojuši Žīdu Pasaules Kārtību katrā solī. Nē, šajā ziņā esam nožēlojami neveiksminieki, pat neizliekoties, ka cīnāmies. Nē, šī sacensība ir sāns pie sāna tikai tāpēc, ka žīdu ir vien 0,2 procenti no pasaules populācijastas ir, viens no 500 uz zemes. Šis vienkāršais fakts nozīmē, ka mēs varam apgāzt viņu sātanisko ēku ar lielas proporcijas svaruun kā šie cipari rāda, nevajag daudz – modušos un dalībnieku – lai nogrūstu no tagadējās laktas Žīdu Pasaules Kārtību un ŽPK rupja spiediena politiku, kas pašlaik ir aizspiedusi mūsu visu rīkles.

Pirms lēkāt no prieka par atskārsmi, ka žīdi sastāda tikai 0,2% no pasaules populācijas, jāatceras vēl divi izšķiroši fakti: 1) ASV žīdu populācija sastāda 2% (2 no 100) un vēl, 2) Žīdu Pasaules Kārtībā piedalās gan žīdi, gan viņu nodevīgie izpalīgi nežīdi.

Šos divus papildus faktus atzīmēju ne jau, lai jums uzreiz atņemtu dūšu.

Tieši pretēji.

Dalos tajā līdztekus iedrošinošajam 0,2% skaitlim, lai varat sākt zinoši, esot darbīgas pretestības stāvoklī pret Žīdu Pasaules Kārtību. Atcerēsimies, ka ŽPK ir karojusi pret mums visiem ilgāk kā gadsimtu, tostarp pašu izraisītajos 20. gadsimta karos, vairumam no mums esot bez mazākās nojautas par tādu virskaru.

Tas tiešām ir karš – karš, kas ir licis uz kārts visas cilvēces īsto nākotni, neatkarīgi, vai atgūsim mūsu jau sen zaudēto suverenitāti vai vismaz cerību uz to, vai tad beigsim ar pašnāvību vai bezcerīgu paverdzinājumu.

PNAC (Project for the New American Century) bija ārprātīga neokonservatīva (Žīdu Pasaules Kārtības) domnīca.

 

Vai Žīdu Pasaules Kārtības sātanisti un psihopāti pie stūres gūs virsroku, varbūt nodarot masīvus neredzēta mēroga noziegumus?

Vai varbūt tādu noziegumu sērijas visapkārt pasaulei?

Vai viņi sagatavos cilvēka izraisītas dabas katastrofas ar viņu ģeo-bioinženierijas programmu, kas ietver Tesla tehnoloģijas, kas zināmas kā spējīgas pēc vēlēšanās izraisīt zemestrīces un ar tām cunami un plūdus? Vai viņi veiks tādas pasaules mēroga krāpšanas, izmantojot Project Blue Beam tipa tehnoloģijas, ko daudzi ir pareģojuši kā līdzekli manipulēt pūli ticībai, ka Žīdu Pasaules Kārtības bezdievji ir pestītāji?

Jeb viņi vienkārši ir izlēmuši saskaņā ar viņu izredzētības novēlējumu iedarbināt FEMA (Federal Emergency Management Agency) nometnes, kas esot uzbūvētas, aprīkotas un pagaidām tukšas?

Kā minēts iepriekš, Jēzus pret šiem maskētajiem masu slepkavām attiecāspret “Sātana sinagogu” (Rev 2:9). Un Sātans un tā grupējumi ir pirmkārt un lielākoties krāpnieki, apmelotāji un postītāji. Mēs esam tam aculiecinieki, un bībeles vēstījums ir kā brīdinājums par to, kas tagad, vismaz augošam mūsu skaitam, ir labi zināms.

Tagad katra no mums pilna mēra pienākums ir nekavējoties nodot iespējami lielam pārējo skaitam mūsu grūti atrasto apjēgu ar ātras dalīšanās līdzekļiem, tā lai viņi savukārt var nodot vēl lielākam cilvēku skaitam savos uzticības un paziņu lokos – lai mēs varam aptvert, cik maz mums laika, lai atpazītu un nosauktu ienaidniekus katrā mūsu zemē, valstī, pilsētā un ciemā, tas būtu pirmais solis atgūt mūsu pasauli ar jebkādiem līdzekļiem.

Ideālā gadījumā šie līdzekļi būtu miermīlīgi vai tik miermīlīgi, cik apstākļi atļaus.

Tomēr galu galā mums sava pasaule ir jāatgūst, lai ko tas maksātu, nodrošinot, ka tiesiskums un taisnīgums un, patiesi, pati dzīvība pārspēj mūsu vidū pastāvošo ļaunumu, kas ir ilgstoši plānojis ieraut mūs Žīdu Pasaules Kārtībā, kurā mēs labākajā gadījumā eksistēsim kā vergi – skats uz palestīniešu nožēlojamo stāvokli varētu būt kāda nojausma, kas varētu būt gatavots mums; bet atcerēsimies arī, ka tiklīdz Žīdu Pasaules Kārtība būs mūs nospiedusi uz ceļiem, nebūs nekādu starpnieku spēku, kas varētu palīdzēt apturēt vai bremzēt viņu ilgi pierādīto barbarismu – vai, sliktākajā gadījumā, tiksim neiedomājami aplaupīti, izkropļoti un varbūt pat krustā sisti.

Žīdu Kristu sita krustā tāpēc, ka viņš aicināja viņus ārā no tā, kas viņi bija.

Tagad, zem Mossada vadītā ISIS, viņi Vidējos Austrumos sit krustā gan kristiešus, gan musulmaņus (bet, kāds pārsteigums, ne žīdus).

Tā ir žīdu preču zīme. Viņi sita krustā arī vīrus, sievas, bērnus, īpaši kristiešus, kad žīdu vadītie padomju karapulki vilkās pār Austrumeiropu Otrajā Pasaules karā.

Un arī Armēnijā 1915.gadā žīdiskie jaunie turki nodarīja 1,5 miljonu pārsvarā kristiešu genocīdu. Daudzi tika piesisti krustā.

Bet masveida slepkavību upuru pakļaušanai Žīdu Pasaules Kārtība izvēlas genocīda līmeņa masveida nomērdēšanu badā, piemēram, Holodomor‘ā, tas ir, padomju milicija gribēja pārmācīt ukraiņus, ka nav aizmirsuši viņu pretošanos kolektivizācijai. 1932-1933.gadā, kā aprēķināts, 10 miljoni vīru, sievu un bērnu tika tīši nomērdēti badā. Nobela prēmijas laureāts Aleksandrs Solžeņicins (lasiet šeit), pats bijis politisks ieslodzītais astoņus gadus padomju Gulagā, autoritatīvi apgalvo, ka no 1917.gada līdz 2.Pasaules karam žīdu vadītie boļševiki ir nonāvējuši 66 miljonus cilvēku, nostrādinot, nomērdējot vai nosaldējot tos līdz nāvei. Vairumā kristiešus – kurus īpaši ienīda tādi žīdu boļševiki kā Genrihs Jagoda (Jenoh Gersonovics Ijegoda (Jehuda)), Ļeņina iecelts padomju slepenpolicijas dibinātājs un direktors.

2006.gadā Sever Plocker, feļetonists Izraēlas ziņu vietnē Ynet, ir aprakstījis Jagodu kā20.gadsimta lielāko žīdu slepkavu”. Plokers raksta:

Īsā laika posmā čeka kļuva par lielāko un nežēlīgāko valsts drošības organizāciju. Tās organizatoriskā uzbūve tika nomainīta ik pēc vairākiem gadiem, zem nosaukumiem: Čeka, GPU, NKVD, KGB.

Mēs nevaram droši zināt, par cik lielu nogalināto skaitu čeka ir atbildīga savās dažādajās izpausmēs, bet ir droši, ka skaits ir vismaz 20 miljoni, ieskaitot piespiedu kolektivizāciju, badu, lielās tīrīšanas, izraidīšanas, izsūtīšanas, nošaušanas un masveida nāves Gulagos.

Likvidēti tika veseli populācijas slāņi: neatkarīgi zemnieki, etniskas minoritātes, pilsonības aprindas, vecākie virsnieki, inteliģence, mākslinieki, arodbiedrību aktīvisti, pretestības kustību dalībnieki, kuri tika atlasīti uz labu laimi, un neskaitāmi pašu komunistu partijas biedri.

Jāņem vērā, ka Solžeņicina 66 miljoni neietver neskaitāmi vairāk nāves genocidālā žīdu komunisma eksportā uz Ķīnu, Ziemeļkoreju un citur, kur šis sātaniskais plāns turpinās ar paredzamiem līdzīgiem rezultātiem.

Ņemsim vērā arī, ka šis 66 miljonu skaitlis vairāk kā desmit reizes lielāks par maldinoši, tiešām apmelojoši apgalvoto Holohoax‘ā nonāvēto skaitu.

Bet Žīdu Pasaules Kārtībai kontrolējot pasaules stāstu, mēs sadzirdam vien čiepstu par tādām zvērībām. Tāds bezmaz monopols uz informāciju – ieskaitot iespējas izmantot mūsdienu Winston Smith‘us, lai pārvietotu burtiski neizmērāmus faktus vēstures atmiņas caurumā – ir tālu no pierādītības, ticamības par Žīdu Pasaules Kārtību, kas kontrolē opozicionārus, līdzīgi kā infokaru Paul Joseph Watson apkaunojoši redz tam maz liecību.

Tomēr Žīdu Pasaules Kārtības slavenība Henry Kissinger‘s, pats, protams, žīds, ir kopš 1970.gadu sākuma nemitīgi veicinājis indīgo ideju par pārtikas izmantošanu ieroci. Un šis sātaniskais triks ŽPKiešu piedurknē tika 2012.gadā laists darbā pret Ziemeļkorejutieši kā Kisindžers bija ieteicis – ar politisku mērķi. Tas nekas, ka tāpat kā Ļeņina-Staļina Krievijā, kā arī Mao Ķīnā, tauta Ziemeļkorejā jau ejot bojā no bada, ķērās pie kanibālisma.

 

Viss, kas jāsaka – labāk būtu nekavējoties atņemt pasauli Žīdu Pasaules Kārtībai, ja iespējams, miermīlīgi, bet ja nevar, tad ar jebkādiem nepieciešamiem līdzekļiem.

Mūsu suverenitāte un līdz ar to mūsu vienīgā cerība uz brīvību pašiem un mūsu pēcnācējiem pilnībā ir atkarīga no tā kā mūsu vienīgais glābiņš.

Mēs, visa cilvēce, līdzīgi palestīniešiem vai kādai citai tautai, kuru zeme un suverenitāte ir sabradātasaglabāsim pilnīgi, tiesiski un vienmēr savas neatņemamās tiesības aizstāvēties pret ārējiem vai iekšējiem draudiem, ar jebkādiem līdzekļiem un par jebkādu cenu, lai iegūtu dabiski iedzimto brīvību, kas taisnīgi pieder mums.

Tā sauktās valdības, kas mūs tiranizē un ik dienas ņirgājas ar katru likumības, tiesiskuma un taisnīguma izstrādājumu, pārstāv ne jau tautas varu, bet gan nepanesami samaitātu, neizsakāmi noziedzīgu un sātaniski psīhopātisku Žīdu Pasaules Kārtību, kas nerimsies, kamēr nebūs nonāvējusi vai paverdzinājusi katru vīrieti, sievieti un bērnu, pašlaik dzīvojošu, kā arī vēl nedzimušos, kuri pārmantos, kopš dzimšanas un turpmāk, mūsu vienaldzības, gļēvulības, bezdarbības tik plaši izplatītā un šausmīgā ļaunuma priekšā satrunējušos augļus, kuri lai gan slēpti kā daudzie mokpilnie jau minētie noziegumi, pasaulei vēl aizvien jāliecina.

Ja esat tik tālu tikuši šo lasot, jums vairs nav tiesības uz vienaldzību. Tādējādi, mums patiesi ir atlikuši vien divi jautājumi.

Viens – vai mēs tupēsim sakņupuši šā ļaunuma priekšā?

Otrs – vai rīkosimies tagad un atlikušajās dienās, lai pretotos, lai ko tas maksātu?

Jo vai var būt iespējama lielāka maksa par pasaules mēroga cilvēku dzīvju masveida slepkavošanu kā līdzekli neatgriežami paverdzināt vēl dzīvus palikušos un uz visiem laikiem sakņupušos? Paverdzināšana, tas ir, kādēļ pasaulē nepaliks neviens suverēns militārs spēks, kas glābtu mūs un mūsu līdzcilvēkus vergus, kādēļ nepaliks neviena taisnīga nācija, kas stāvētu par kaut pasaules glābšanas līdzību; un cilvēku pakļaušana, kuri tik ļoti nospiesti zem Žīdu Pasaules Kārtības rupja spiediena papēža, ka viņi varētu būt kādi no tiem šķietami nožēlojamiem neskaitāmo laupīšanu, sagrozījumu, krustā sišanu un masu slepkavību plosīšanās upuriem, kam esam liecinieki tieši pirms paverdzināšanas.

Vai nu tagad, vai nekad, ļaudis!

Gala piezīme

Īss brīdinājums tiem, kuri, žīdi vai nežīdi, pašlaik kalpo Žīdu Pasaules Kārtībai, lai kurā veidā palīdzot izvairīties no zināma likteņa, kad nāks atmaksas stunda. Labākais ir attīrīties tagad – un publiski, spēcīgi parādīt savu uzticību savos darbos, kamēr varat. Jo pat ja ŽPK kādu dienu uzvarētu – un es esmu pārliecināts, kā tā nenotiks – tad vēsture aizvien rāda, ka totalitārā komunisma režīms ātri izrēķinās pat ar saviem uzticīgākajiem atbalstītājiem. Jo tiklīdz izmantojamo idiotu derīgums beidzas, un tā tas vienmēr notiek, tad kā uzsver KGB pārbēdzējs Yuri Bezmenov, tajā brīdī tu zini par daudz, lai riskētu atrasties tuvumā nākošajā notikumu fāzē.

Beidzās pat “20.gadsimta lielākā žīda-slepkavas Genrika Jagodas” derīgums, tāpat kā beidzās viņa pēcteča Nikolaja Ježova un, tiešām, viņa pēcteča Lavrentija Berijas noderīgums. Tāpat kā priekštecis, Ježovs tika izmantots kā vainīgas, kā bende. Tāpat kā Jagoda tika nošauts. Un šis “Asiņainais punduris”, kurš pārraudzīja Lielo Tīrīšanu, tika, kā ziņots,nakts melnumā nogādāts kautuvē, ko pats bija būvējis pie Lubjankas. Smieklīgi vilktu uz īpašu telpu ar slīpu cementa grīdu un baļķiem izliktu sienu, viņu nošāva NKVD galvenais šāvējs”. Staļins pēc tam viņu izdzēsa no vēsturiskajām fotogrāfijām. Ježovs pats tika pārcelts uz atmiņas caurumu.

Šis raksts ir licenzēts ar Creative Commons Attribution 4.0 International License. Laipni lūgti to pārpublicēt, ja tiek iekļauta autora biogrāfija un šis CC teksts, un visas saites paliek neskartas. Paldies!

https://glaringhypocrisy.com/toppling-jew-world-order/

======================================

Nelāgā attīstība Rietumvalstīs. Ivans Borisovs, Kanāda, 2018.februāris

Es kopš 1990.gada dzīvoju ārvalstīs – ASV, Latīņamerikā un Kanādā – un gandrīz katru gadu apmeklēju Latviju. Daudzus gadus esmu vērojis to, kas notiek Rietumu valstīs, un ar pilnu atbildību varu tās salīdzināt ar grimstošu kuģi.

Galvenie trīs faktori ir šādi.

GLOBĀLISMS, ko var uzskatīt par perversu marksisma un ļeninisma versiju.

MULTIKULTURĀLISMS, kas ir galvenais globālistu ierocis. Multikulturālisms ir sociāls eksperiments, ko vardarbīgi piespiež pildīt globālā elite. Tas nekad nav pozitīvi darbojies un, šķiet, nedarbosies nekad. Taču globāli kontrolētās marionetes – Rietumu līderi to uzspiež ļaudīm bez apspriešanas, vai referendumiem. Tā saucamais multikulturālisms ir de facto demogrāfisks genocīds pret Eiropas izcelsmes iedzīvotājiem.

MORĀLĀ DEĢENERĀCIJA kā sekas brutālai perversu izvirtību uzspiešanai, maskējoties ar “cīņu par vienlīdzību” un tā sauktajām LGBTQ tiesībām. Es rūpīgi izstudēju Stambulas konvencijas oriģinālu (angļu un franču valodās), un man vairs nav nekādu šaubu par to, ka šis “Trojas zirgs”, kolīdz būs ratificējot legalizēts, sāks bez žēlastības visiem diktēt savu jauno kārtību.

Mans vēstījums Latvijai ir īss un skaidrs.

Lai būtu iespēja saglabāt mūsu tūkstošgadīgo kultūru, tradīcijas un dzīvesveidu, šis “Trojas zirgs” nav laižams pāri mūsu valsts robežām. Ja šo dokumentu, kas apgalvo, ka dzimums nav bioloģisks bet sociāli konstruēts jēdziens, legalizē, “Pandoras lāde” tiek atvērta, un pēc tam vairs nav atpakaļceļa.

Tā tas notika Kanādā. Sākumā skaisti vārdi par vienlīdzību, cīņu pret vardarbību, bet vēlāk smadzeņu skalošana ar vājprātīgām koncepcijām par bezdzimumiem (tu neesi ne vīrietis, ne sieviete), transseksuālitāti un desmitiem citu patoloģiju, piemēram, “LGGBDTTTIQQAAPP” utt. Un tā ir tikai aisberga virsotne. Šī brutālā deģeneratīvā politika tiek īstenota absolūti visās sabiedrības jomās.

Citi svarīgi faktori, kas veicina Rietumu bojā eju, ir šādi:

POLITKOREKTUMS, kas de facto ir kļuvis par Rietumu oficiālo “reliģiju”, un cilvēki tai seko, pat to neapzinoties. Politkorektums ir “apziņas cietums”. Tēmas, par kurām brīvi diskutē Latvijas televīzijā, Kanādā ir tabu, un ir pat riskanti tās apspriest ar tuviniekiem un paziņām.

Politkorektuma reliģija ir galvenais ierocis, ko kreisie spēki izmanto tā sauktajā ideoloģiskajā kultūras karā, kā rezultātā vienkāršie cilvēki tiek apspiesti un baidās izteikt viedokļus, kuri neatbilst oficiālai politikai. Ja kāds uzdrošinās nepiekrist (pat ne kritizēt, tikai nepiekrist), sociālekonomiskās sekas šādām darbībām ir nežēlīgas. Seko sabiedriskā stigmatizācija (rasists, ksenofobs, homofobs, neonacists), un ir gandrīz droši, ka jūs zaudēsiet darbu, un pat jūsu draugi un jūsu radinieki var vērsties pret jums.

VISI PRET VISIEM (skaldi un valdi).

Smadzeņu skalošana jau no bērnības. Meitenes pret zēniem. Minoritātes pret “privileģētiem”, geji pret heteroseksuāliem un tā tālāk. Tiek izdalītas īpašas cietušo grupas, kuras it kā apspiež citas grupas.

Tomēr tie, kam uzbrūk visvairāk, ir baltie heteroseksuālie vīrieši un zēni. Viņi tiek stigmatizēti kā kreiso pseidoliberāļu ienaidnieki. Šeit smadzeņu skalošana ir bez diskusijām, nežēlīga un visaptveroša. Jebkāds viedoklis pret oficiālo politiku tiek nekavējoties apklusināts.

FEMINISMS, kas raisa ģimenes postīšanu. Vīrieši un sievietes, kas ir dabiski sabiedrotie, tiek sanaidoti ar destruktīvo ideju, ka vīrieši ir sieviešu ienaidnieki. Ir ieviests termins “toksiskā maskulinitāte”, kas rada pusaudžu zēniem vainas sajūtu. Tajā pašā laikā meitenēm iepotē pārliecību, ka viņas ir “toksisko vīriešu” upuri. Šī šizofrēniskā ideoloģija nes postošu ietekmi sabiedrībā.

MATERIĀLISMS, kas aizstāj garīgumu un morālās vērtības.

KULTŪRMARKSISMS, kas ir pilnībā iekarojis izglītības sistēmu no bērnudārza līdz universitātei. Bija laiki, kad Latvijā mēs to saucām par “komunismu”.

OBJEKTĪVU MEDIJU NEESAMĪBA. Gandrīz visi plašsaziņas līdzekļi ir pasaules elites propagandas mašīnas. .

Šo regresīvo politiku iniciēja un ieviesa kreisie iznireļi pseidoliberāļi, kuri īstenībā nav nekādi “liberāļi”, jo ir neiecietīgi, despotiski un totalitāri pret visām citām atšķirīgām ideoloģijām. Viņi izliekas par iecietīgiem tikai tad, ja citu viedokļi sakrīt ar viņu perverso ideoloģiju. Bet, ja kāds uzdrošinās viņiem nepiekrist, tad tie tam uzklūp kā asinskāri vilki un nerimst, kamēr attiecīgais objekts nav saplosīts gabalos. Nolūkā nosūtīt skaidru vēstījumu – tas notiks ar katru, kurš uzdrīkstēsies pretoties viņu utopiskajiem ideāliem.

Latvija tagad atrodas krustcelēs, un tai ir divas izvēles:

1. Saglabāt tradīcijas un dzīvesveidu, un, kas ir vissvarīgākais – aizsargāt tautas nākotni – bērnus no neatgriezeniska deģeneratīva ceļa, noraidot politiku, kas balstīta uz perversiem un nedabīgiem jēdzieniem.

2. Parakstīt tautai nāves spriedumu. Ja šī konvencija tiek pieņemta, tas nozīmē beigu sākumu.

Es ceru, ka ļaudis Latvijā sapratīs, ka par katru cenu ir jānovērš ļaunums, kas tuvojas. Mani braucieni starp Latviju un Kanādu ir kā ceļojumi laika mašīnā starp tagadni un tuvāko nākotni. Es ar pilnu nopietnību un atbildību saku, ka šī nākotne nav gaiša.

Es mīlu Latviju, un tāpēc man ir bažas par tās likteni. Man sāp, redzot, ka Kanāda ir kā grimstošs kuģis, kas vairs nav glābjams. Vēl samērā nesen tā bija brīnišķīga valsts.

Es ceru, ka Latvija mācīsies no Rietumu letālām kļūdām un ies citu ceļu (kā, piemēram, Polija un Ungārija), un izrausies no multikulturālisma un globālisma ķetnām un noraidīs regresīvo pseido-liberālo politiku un morālo degradāciju.

Visbeidzot, es vēlos piebilst, ka neesmu politisks aktīvists. Šī ir manā dzīvē pirmā iesaiste politisku diskusiju attiecībās. Man ir diezgan atvērts un liberāls domāšanas veids, bet nu vairs nav iespējams ignorēt tās milzīgās sociālās anomālijas, kas pārpludina Rietumus.

Ir laiks visiem cilvēkiem izteikt savu viedokli un atzīt, ka tas, kas tagad notiek, ir pilnīgs, absolūts neprāts, no kura cieš visas Rietumu sabiedrības sfēras. Visbriesmīgākais ir tas, ka pseidolibrāļiem nav nekā svēta un pēc uzbrukuma ģimenei, nākamais mērķis būs bērni.

Es patiesi ceru, ka šis neprāts, kas robežojas ar šizofrēniju, neskars Latviju, jo, neskatoties uz trūkumiem un nejēdzībām, kas diemžēl joprojām valstī pastāv, Latvija vēl ir brīva no regresīvās pseidoliberālās politikas. Tātad ir iespēja izdzīvot un arī turpmāk pastāvēt kā normālai sabiedrībai.

Ar cieņu un mīlestību pret Latviju, Ivans Borisovs, Kanāda

@RedPillBulgaria https://www.pietiek.com/raksti/bulgaru_patriota_atklata_vestule_attieciba_uz_stambulas_konvenciju

h6.ctl { font-family: “FreeSans”; }p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.