Kas gāza demokrātiju Krievijā, kas uzvarēja 2.Pasaules karā?

Boļševisms pamatā bija žīdu kustība – vēsturiski fakti no Ļeņina līdz Andropovam. Let My People Go, Northern Ireland, ap 1976

(Esteres grāmatā ir vēstīts par Mardoheju no Benjamina zara, imigrantu no Jeruzalemes, kas apmeties Sūzās. Mardohejs ir bijis bez vecākiem palikušās skaistules Hadassah (ivritā – mirte; saukta arī Estere jeb Esfiri, persiešu ‘astir’ – zvaigzne jeb Ištara (Astarte)) audzinātājs un patēvs. Estere dēļ sava ārkārtīgā skaistuma, sekojot Mardoheja padomam slēpjot savu tautību, ir kļuvusi par Kserksa piegulētāju, bet vēlāk arī par vismīļāko un galveno viņa sievu. Pateicoties savai talantīgajai audzēknei ne mazāk spožu karjeru ir taisījis arī pats Mardohejs, kurš pamanījies ieņemt otro vietu valstī tūlīt aiz valdnieka. https://tencinusarunas.wordpress.com/2014/04/11/sena-irana-un-tibeta-bon-religijas-vesture-i-dala-b-i-kuznecovs/ Tas ir viens no senajiem drošajiem žīdu varas iegūšanas paņēmieniem. I.L.)

Staļinam bija trīs sievas, visas žīdietes. … Svetlanai Staļinai bija kopā četri vīri, trīs no tiem žīdi. Dažādi eksperti apgalvo, ka (Ļeņina) sieva Naģežda Krupskaja un viņas ģimene mājās runājusi žīdiski.”

Pašu starpā žīdi ir pavisam atklāti izteikušies par iesaisti boļševismā.

1919.gada 4.aprīļa ‘Jewish Chronicle’: “Paša boļševisma faktā, faktā, ka ļoti daudz žīdu ir boļševiki, faktā, ka boļševisma ideāli daudzos mērķos saskan ar žīdisma smalkākajiem ideāliem, ir liela nozīme.”


Varbūt vislabāk zināmais žīdu lomas izgaismojums boļševiku apvērsumā ir bijis sera Vinstona Čērčila rakstā ‘1920.gada 8.februāra ‘Illustrated Sunday Herald’. Čērčils raksta “Ar nozīmīgu izņēmumu Ļeņina gadījumā (tomēr pēc PSRS sabrukuma 1991.g. atslepenoti dokumenti ir snieguši neapstrīdamu pierādījumu, ka Ļeņina vecvectēvs no mātes puses ir bijis (shtetl) žīds Moshko Blank) vairums vadošo personu ir žīdi. Turklāt galvenā iedvesma un dzinējspēks nāk no žīdu vadoņiem.”

Komunisma teoriju protams ir dibinājis Karls Markss, kura vectēvs bijis rabīns Mordeccai. Sākotnējo atbalstu Markss ir saņēmis no komunista-cionista Moses Hess. Būdams ‘Rheinische Zeitung’, galvenā leftistu informācijas orgāna Vācijā, dibinātājs un redaktors, viņš Karlam Marksam nodrošināja viņa pirmo svarīgo platformu. Vēlāk Briselē viņš ar Marksu sadarbojās pie ‘The German Ideology’. Hess bija arī tas, kurš komunismam pievērsa Frīdrihu Engelsu, bagātu tekstilrūpniecības magnātu, kurš vēlāk subsidēja Marksu no savas peļņas Britānijas un Vācijas strādnieku ekspluatācijā.

Kad boļševiki 1917.gada oktobrī gāza īslaicīgo demokrātisko valdību Maskavā un Pēterburgā, tas īstenībā bija žīdu apvērsums. Visredzamākais žīdu komisārs bija Trockis, īstajā uzvārdā Bronšteins. Viņu 1900.g. salaulājis rabīns, un trimdā Ņujorkā viņš ir strādājis Novy Mir’, ko ‘Church Time’ (1925.23.janv.) apzīmē kā “žīdu avīzi.”

Dažādi reportieri un diplomāti, kuri tur bijuši “revolūcijas” laikā, ir apliecinājuši tās žīdisko dabu.

‘Guardian’ korespondenta atraitne, ‘Ariadna Tyrkova-Williams’a raksta: “Šajā Padomju Republikā visas komitejas un komisariāti bija žīdu pilni.”

Sīkāk izstrādāts žīdu ietekmes apraksts boļševiku revolūcijā nāk no ‘Robert Wilton’a, ‘The Times’ korespondenta Krievijā. 1920.gadā viņš publicēja grāmatu franču valodā, ‘Les Derniers Jours des Romanofs’, kas sniedza visu Padomju valdības locekļu ģenētisko izcelsmi. (Kādu savādu iemeslu dēļ tas neparādās vēlākā angļu tulkojumā) Pēc šā monumentālā darba publikācijas ‘Wilton’s tika no preses izstumts un mira nabadzībā 1925.gadā.

Viņš ziņoja, ka boļševiku partijas Centrālkomiteju sastādīja:

UZVĀRDS NACIONALITĀTE
Bronstein (Trotsky) žīds
Apfelbaum (Zinovief) žīds
Lourie (Larine) žīds
Ouritski žīds
Volodarski žīds
Rosenfeldt (Kamanef) žīds
Smidovitch žīds
Sverdlof (Yankel) žīds
Nakhamkes (Steklof) žīds
Ulyanov (Lenin) krievs (skat. piebildi iepriekš)
Krylenko krievs
Lounatcharski krievs

Tautas Komisāru padomi sastādīja:

MINISTRIJA UZVĀRDS NACIONALITĀTE
Prezidents Ulyanov (Lenin) krievs
Ārlietu Tchitcherine krievs
Tautību Djugashvili (Stalin) gruzīns (Gruzijas žīds)
Zemkopības Protian armēnis
Ekonomiskā padome Council Lourie (Larine) žīds
Pārtikas Schlichter žīds
Armijas un Jūras spēku Bronstein (Trotsky) žīds
Valsts kontroles Lander žīds
Valsts zemes Kauffman žīds
Darba V. Schmidt žīds
Sociālā pabalsta E. Lelina (Knigissen) žīdiete
Valsts izglītības Lounatcharsky krievs
Reliģiju Spitzberg žīds
Iekšlietu Apfelbaum (Zinovief) žīds
Veselības Anvelt žīds
Finanšu Isidore Goukovski žīds
Preses Volodarski žīds
Vēlēšanu Ouritski žīds
Tieslietu I. Steinberg žīds
Bēgļu Fenigstein žīds
Bēgļu (palīgs) Savitch žīds
Bēgļu (palīgs) Zaslovski žīds

Centrālās Izpildkomitejas locekļi:

UZVĀRDS NACIONALITĀTE
Sverdlov (prezidents) žīds
Avanessof (sekr.) armēnis
Bruno latvietis
Babtchinski žīds
Bukharin krievs
Weinberg žīds
Gailiss žīds
Ganzburg žīds
Danichevski žīds
Starck vācietis
Sachs žīds
Scheinmann žīds
Erdling žīds
Landauer žīds
Linder žīds
Wolach čehs
Dimanstein žīds
Encukidze gruzīns
Ermann žīds
Joffe žīds
Karkline žīds
Knigissen žīds
Rosenfeldt (Kamenef) žīds
Apfelbaum (Zinovief) žīds
Krylenko krievs
KrassikofSachs žīds
Kaprik žīds
Kaoul latvietis
Ulyanov (lenin) krievs
Latsis žīds
Lander žīds
Lounatcharski krievs
Peterson latvietis
Peters latvietis
Roudzoutas žīds
Rosine žīds
Smidovitch žīds
Stoutchka latvietis
Nakhamkes (Steklof) žīds
Sosnovski žīds
Skrytnik žīds
Bronstein (Trotsky) žīds
Teodorovitch žīds
Terian armēnis
Ouritski žīds
Telechkine krievs
Feldmann žīds
Froumkine žīds
Souriupa ukrainis
Tchavtchevadze gruzīns
Scheikmann žīds
Rosental žīds
Achkinazi imeretietis
Karakhane karaims (žīds)
Rose žīds
Sobelson (Radek) žīds
Sclichter žīds
Schikolini žīds
Chklianski žīds
Levine (Pravdine) žīds

Ārkārtējās Komisijas (čekas) Maskavā locekļi:

UZVĀRDS NACIONALITĀTE
Dzerjinski (prezidents) polis
Peters (viceprezidents) latvietis
Chklovski žīds
Kheifiss žīds
Zeistine žīds
Razmirovitch žīds
Kronberg žīds
Khaikina žīdiete
Karlson latvietis
Schaumann žīds
Leontovitch žīds
Jacob Goldine žīds
Glaperstein žīds
Kniggisen žīds
Latzis latvietis
Schillenkuss žīds
Janson latvietis
Rivkine žīds
Antonof krievs
Delafabre žīds
Tsitkine žīds
Roskirovitch žīds
G. Sverdlof žīds
Biesenski žīds
Blioumkine žīds
Alexandrevitch krievs
I. Model žīds
Routenberg žīds
Pines žīds
Sachs žīds
Daybol latvietis
Saissoune armēnis
Deylkenen latvietis
Liebert žīds
Vogel vācietis
Zakiss latvietis

 

Lai gan Ļeņins šeit ir apzīmēts kā “krievs,” īstenībā viņš bija dažādu tautību sajaukums. Šķiet, viņš ir bijis ceturtdaļkrievs, ceturtdaļvācietis, ceturtdaļžīds un ceturtdaļkalmiks (mongolis), par ko liecina viņa mongoliskais izskats. Dažādi eksperti apgalvo, ka (Ļeņina) sieva Naģežda Krupskaja un viņas ģimene mājās runājusi žīdiski.

Britu valdībai 1918.g. sūtītā ziņojumā ‘Oudendyke’, Holandes konsuls, ir teicis, ka “Boļševismu ir organizējuši un paveikuši žīdi.” Šis ziņojums bijis iekļauts brošūrā, kas 1919.g.aprīlī publicēta kā valdības ‘White Paper’ – ‘Russia No. 1 (1919) A Collection of Reports on Bolshevism in Russia’. Tomēr šī brošūra ir ātri izņemta un pārizdota ar daudziem izgriezumiem un izmaiņām.

‘War Records Division of the United States National Archives’ ir sniegts ‘American Intelligence’ slepenā darbinieka Pēterburgā ziņojums (Record Group 20; Records of the American Expeditionary Forces Capt. Montgomery Schuyler, G2 Intelligence):

“Boļševiku kustību vada un kopš sākuma ir vadījuši un kontrolējuši speķainākie krievžīdi.”

Arī ‘U.S. National Archives’ glabājas divas Amerikas diplomātu Krievijā sūtītas telegrammas (State Department document 861.00/1757 sent on 2 May 1918 by U.S. Consul Summers in Moscow):

“Vietējā (Maskavas) Padomju valdībā pārsvarā ir žīdi, iedzīvotājos aug pretžīdu kustība.”

(Document 861.00/2205 from Consul Caldwell in Vladivostock on 5 July 1918):

“Piecdesmit procenti Padomju valdības katrā pilsētā sastāv no visļaunākajiem žīdiem.”

1924.gada janvārī, Ļeņins nomira no dažādi aprakstītiem cēloņiem, kā ‘sirdslēkme,’ ‘smadzeņu asiņošana’ un ‘sifiliss’. Viņa biedri tūliņ sāka savā starpā cīņu par to, kam kļūt par viņa pēcteci.

Priekšā iznāca samērā neievērojamais Josifs Staļins un visu sacensības lauku iztīrīja vai nu ar izsūtīšanu, vai nošaušanu. Tā kā Staļins nebija žīds (tomēr Gruzijas žīds), lai gan gandrīz visi viņa oponenti bija, bieži tiek vedināts uz domu, ka Staļins bijis antisemīts. Tas ir tālu no patiesības.

Staļinam bija trīs sievas, visas žīdietes. Pirmā bija ‘Ekaterina Svanidze, kura viņam dzemdēja dēlu, Jakovu (Jacob). Viņa otrā sieva bija ‘Kadya Allevijah. Viņa tam dzemdēja dēlu ‘Vasiliju’ un meitu ‘Svetlanu’. Viņa otrā sieva mira slēptos apstākļos, vai nu pašnāvībā, vai Staļina nonāvēta. Viņa trešā sieva bija ‘Rosa Kaganovich, ‘Lazar Kaganovicha, padomju rūpniecības vadītāja, māsa. Staļina meita (kas 1967.g. izbēga uz ASV) tad apprecēja Lazar’a dēlu Mihailu, tas ir, savas pamātes māsasdēluSvetlanai Staļinai bija kopā četri vīri, trīs no tiem žīdi.

Arī Staļina viceprezidents Molotovs bija precējies ar žīdieti, kuras brālis, ‘Sam Karp’, vadīja eksportuzņēmumu Konektikutā. Lai lietas sarežģītu vēl vairāk, Molotova meita (pusžīdiete), arī vārdā Svetlana, bija saderināta ar Staļina dēlu Vasiliju.

Pēc Staļina nāves viņa sekotāji tradīciju turpināja; ziņojums ‘B’nai B’rith Messenger’ norāda:

“Lai rādītu, ka Krievija pret saviem žīdiem izturas labi, padomju premjers Ņikita Hruščovs šonedēļ pieņemšanā Polijas vēstniecībā atzīmēja, ka ne tikai viņam un PSRS prezidentam Klementijam Vorošilovam, bet arī pusei no prezidija locekļiem ir žīdu sievas. Šo piezīmi Hruščovs izteica Izraēlas vēstniekam Joseph Avidaram, kurš bija viesu vidū..”

(Hruščova sieva bija vēl viena no Kaganovičiem.)

Saskaņā ar 1964.gada 13.novembrī ziņojumu ‘The Canadian Jewish News” patreizējais padomju boss Leonids Brežņevs ir precējies ar žīdieti, un viņa bērni ir audzināti kā žīdi. Padomju valdībā ir daudz redzamu žīdu, tostarp ‘Dimitri Dymshits rūpniecības vadībā, ‘Lev Shapiro, Birobidžanas apgabala sekretārs un ‘Yuri Andropov drošības policijas, tas ir, KGB vadībā. Īstenībā ikviens čekas vadītājs padomju vēsturē ir bijis žīds, sākot no pirmā, ‘Uritsky‘, līdz pēdējam no viņiem, Beria. Žīds ir arī padomju ekonomikas vadībā – ‘Leonid Kantorovich.

Ir labi zināms fakts, ka boļševikus finansēja un finansē žīdu intereses Rietumos.

Boļševiku svinību mītiņā ‘New York’s Carnegie Hall’ 1917.gada 23.martā tika nolasīta atbalsta telegramma no ‘Jacob Schiff ‘ , ‘Kuhn, Loeb & Co’. Šī telegramma ir pārpublicēta nākošā rīta ‘New York Times’. ‘Schiffs vēlāk mēģināja šo iesaisti noliegt, tomēr pēc trīsdesmit gadiem viņa mazdēls ‘John ‘New York Journal-American’ (1949.3.febr.) atzina, ka šis boss ir boļševiku lietai iztērējis divdesmit miljonus dolāru.

Cits Rietumu baņķieris, kas ieguldīja boļševiku Krievijā, bija ‘Olaf Ashbergno Stockholm Nia Banken’. Viņš līdz 1940-o gadu beigām bija kā padomju kasieris. 1948.gada 6.septembra ‘The London Evening Standard’ ziņoja par ‘Ashberga vizīti Šveicē “lai tiktos ar Šveices valdības ierēdņiem un banku administratoriem. Diplomātu aprindas Ašbergu apraksta kā ‘padomju baņķieri’, kurš 1917.gadā novirzījis lielas summas Ļeņinam un Trockim. Revolūcijas laikā Ašbergs devis Trockim naudu Sarkanarmijas pirmo vienību izveidošanai un apgādei.”

Boļševiki saņēma arī palīdzību no ‘Armand Hammera, kurš joprojām braukā turp un atpakaļ starp Ņujorku un Maskavu, rūpējoties par savām biznesa interesēm abās pusēs. ‘Hammera ‘Occidental Oil Company’ pašlaik būvē 1600 jūdžu ķimikāliju cauruļvadu Dienvidkrievijā. Viņš ir arī tik labās attiecībās ar padomiešiem, ka personiski iekārto padomju mākslas galerijas, lai aizdotu gleznas Amerikai.

Cits Amerikā apmeties biznesmens, kas izpalīdz padomju ekonomikai, ir ‘Michael Fribourg, kam pieder masīvā ‘Continental Grain Company’. Kopā ar ‘Louis Dreyfus Corporation’ šie žīdu spekulanti ir spējuši 1972.gadā uzpirkt lielus apjomus lēto Amerikas graudu, pārdot tos Padomju Savienībai ar lielu peļņu un savākt eksporta subsīdijas no ASV nodokļu maksātājiem.

Katrā no Austrumeiropas valstīm ir tieši tāds pat stāsts:

Ungārijā komunistu revolūcija tika inscenēta 1919.gadā, to sakūdīja žīds ‘Bela Kun (Cohen). Triju mēnešu režīmā šī valsts tika nāves un terora varā apgriezta kājām gaisā. Un atkal valdību sastādīja gandrīz vieni žīdi. Un tas bija faktors, kas izraisīja režīma – parasto ungāru ienīstās žīdu diktatūras – krišanu. ‘Kuns tika gāzts un izbēga uz Padomju Savienību, kur kļuva par čekas vadītāju Dienvidkrievijā.

Tikai 1945.gadā žīdiem izdevās atgūt varu. Trīs Krievijas žīdi tika iecelti par valdošo triumvirātu, ‘Matyas Rakosi (Rosencranz)Erno Gero (Singer), Zoltan Vas. Gan ‘Rakosi, gan ‘Gero bija bijuši ‘Kun’a asiņainās valdības locekļi.

Arī Vācijā žīdi mēģināja gūt virsroku jukās pēc Pirmā Pasaules kara. Ar Padomju Savienības vēstnieka ‘Joffe‘s ieguldījumiem ‘Rosa Luxemburgas Spartacus Bund’ mēģināja gāzt valdību. Dumpis tika apspiests, un tā vadoņi ‘Luxemburg‘a unKarl Liebknecht‘s sodīti.

Pēckara diktatore Rumānijā, ‘Anna Pauker‘e, bija Bukarestes košera tirgoņa meita. Kādu laiku viņa pelnīja iztiku ar ebreju valodas mācīšanu. Viņas tēvs un brālis tagad dzīvo Izraēlā.

Lai gan Dienvidslāvijas Brozs Tito bija vienīgais nežīdu diktators aiz Dzelzs priekškara 1940-o gadu beigās, viņu pamācīja žīds ‘Mosa Pijade. Kā teicis ‘John Gunther’s savā ‘Behind the Iron Curtain’, “viņš ir Tito padomdevējs… Lai kāda ideoloģija Tito varēja būt, viņš to saņēma no vērīgā bosa.”

Maskavas leļļu valdību Čehoslovākijā 1940-o gadu beigās vadīja vēl viens žīds, ‘Rudolph Slansky.

Arī Polijā žīdi būtībā aizņēma katru varas amatu pēckara komunistu režīmā. Redzamākie starp viņiem bija ‘MincSkryesewskiModzelewski, Berman. ‘Jacob Berman‘s pamazām pārējos aizēnoja, līdz pats kļuva par augstāko diktatoru. Arī Gomulkas sieva bija žīdiete.

Pat Ķīnā darbojās padomju žīdi, palīdzot ‘Mao Tse Tung’am. Augstu Ķīnas Sarkanarmijas Politiskajā departamentā bija ‘W.N.Levitschev un J.B.Gamarnik.


https://russia-insider.com/en/history/bolshevism-was-basically-jewish-movement-historical-facts-lenin-andropov/ri22603

td p { margin-bottom: 0cm; }h1 { margin-bottom: 0.21cm; }h1.western { font-family: “Liberation Serif”, serif; }h1.cjk { font-family: “Tahoma”; font-size: 24pt; }h1.ctl { font-family: “Lohit Devanagari”; font-size: 24pt; }p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; }a:link { }

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.