LR Pilsoņu Kongresa Latvijas Komitejas priekšsēdētāja Edgara Alkšņa VĒSTĪJUMS Latvijas Republikas Satversmes Sapulces 100.gadskārtā un Pilsoņu Kongresa 30.gadskārtā

Cienījamie Latvijas Republikas Pilsoņu Kongresa delegāti!

Latvijas Republikas pilsoņi!

Pirms simts gadiem Latvijas Republikas pilsoņi vispārējās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās noteica savas valsts turpmāko ceļu, ievēlēdami Satversmes Sapulci, kura uz pirmo sesiju sanāca 1920. gada 1. maijā. Satversmes Sapulce izstrādāja galvenos likumus, kuri noteica Latvijas valsts uzbūvi turpmākajos gadu desmitos, pirmkārt, Latvijas Republikas Satversmi, kas noteica valsts iekārtu un pilsoņu tiesības, un likumu par agrārreformu, kas tautas lielākajai daļai — lauku iedzīvotājiem — radīja dzīves saimniecisko pamatu.

  1. gada 1. maijā ieliktie pamati vairāk vai mazāk sekmīgi funkcionēja līdz 1934. gada 15. maijam, kad ministru prezidents Kārlis Ulmanis izdarīja valsts apvērsumu, apturēja Satversmes darbību, sagrābjot varu vienpersoniski savās rokās. Vēsturnieki neapstiprina, ka viņš būtu rīkojies savtīgi, personisku interešu vadīts. Ulmaņa vadonības iekārta nevarēja turpināties mūžīgi. Kā liecina pieredze citās valstīs, kurās arī nodibinājās autoritārs režīms, bet kuras netika ierautas Otrajā pasaules karā, arī Latvijā neapšaubāmi būtu notikusi atgriešanās pie demokrātiskas valsts iekārtas. Diemžēl Otrajā pasaules karā, sabiedrojoties Vācijai un Padomju Savienībai, mūsu valsts neatkarība tika iznīcināta, 1940. gada vasarā to okupēja un anektēja Padomju Sociālistisko Republiku Savienība.

Latvijas Republikas neatkarība bija iznīcināta, bet Latvijas Republika tiesiski turpināja pastāvēt. To turpināja atzīt virkne demokrātisko Rietumu lielvalstu, pirmās jau 1940. gada jūlijā pret Latvijas, Lietuvas un Igaunijas okupāciju protestēja Amerikas Savienotās Valstis, kas tobrīd ar bažām vēroja Vācijas un PSRS agresiju Eiropā. Vēlāk ar Amerikas Savienoto Valstu palīdzību Eiropu atbrīvoja no Vācijas kundzības, bet puse Eiropas, to vidū Latvija, nonāca Padomju Savienības verdzībā. Rietumos turpināja darboties Latvijas Republikas sūtniecības, kas līdz ar trimdā nonākušajiem Latvijas pilsoņiem cīnījās par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Arī pilsoņi Latvijā nenolika ieročus, un līdz 50. gadu vidum okupācijas varai miera nedeva bruņota pretošanās — partizānu cīņa. Liela daļa Latvijas pilsoņu iekšēji nepieņēma okupācijas varu, ģimenēs no paaudzes paaudzē nodeva vēstījumu par „Latvijas laiku“, kas kādreiz atgriezīsies, klausījās Rietumu radiostacijas, kāri tverot ziņas no brīvās, demokrātiskās pasaules. Tikai mazākā Latvijas pilsoņu daļa sadarbojās ar okupācijas varu aiz pārliecības vai arī ar vēlmi gūt personiskus labumus. Šī mazākā daļa iemantoja okupācijas varas labvēlību, ko saņēma administrācijas posteņu, apbalvojumu, luksusdzīvokļu un personālo pensiju veidā. Šai nelielajai daļai okupācijas vara sniedza pieeju pie resursiem, kā materiālajiem, tā sociālajiem un informatīvajiem. Latvijas okupācijai un trimdai ieilgstot vairākus gadu desmitus, arī Rietumos parādījās balsis, ka tomēr esot jāsaprot „jaunā situācija“ un jāmeklē kontakti ar okupācijas varu — tikai tā varēšot panākt latviešu tautas izdzīvošanu okupētajā dzimtenē.

  1. gados, kad galīgi bija pierādījusies PSRS saimniekošanas veida neefektivitāte, kļuva skaidrs, ka sistēma ir jāreformē. Tika izstrādāti dažādi plāni. Galvenais jautājums kā centrālajai impērijas, tā vietējai kolaboracionistu elitei bija: kā mainīt sistēmu, nezaudējot varu? Tika nolemts, ka okupācijas varas bardzība jāsamazina pakāpeniski, apdomīgi. Jānāk pretim spiedīgākajām latviešu tautas vajadzībām, pirmkārt, piemēram, valodas jautājumā. Tautas priekšgalā jāizvirza kompartijas un čekas elitei piemēroti darbinieki, atklātajiem kolaboracionistiem ticamības dēļ paliekot ēnā. Jāpanāk, lai šiem jaunajiem darbiniekiem rastos kontakti ar „saprātīgākajiem“, „progresīvākajiem“ trimdas pārstāvjiem — te jāizmanto Latvijas PSR Kultūras sakaru komitejas ar tautiešiem ārzemēs iestrādes. Protams, šo plānu nedrīkstēja afišēt, lai nepalaistu visu iecerēto vējā, tālab spēlē labi noderēja arī cietpauraināki, konservatīvāki okupācijas varas pārstāvji, pret kuriem varēja ērti novirzīt pelnītās tautas dusmas, kas izpaudās arvien atklātāk.

Par laimi, tā kā lielākā daļa Latvijas pilsoņu bija vienmēr bijuši visai skeptiski par okupācijas varas pasākumiem, pilsoņi šajā laikā, pirms trīsdesmit gadiem, izmantojot pakāpenisko okupācijas režīma liberalizāciju, nolēma rīkoties. No kaimiņu Igaunijas pārņēma trimdas politologa Reina Tāgeperas atziņu, ka varas nesēji valsts neatkarības iznīcināšanas gadījumā joprojām ir okupētās valsts pilsoņi jeb Latvijas Republikas Satversmē definētā Latvijas tauta. Latvijas Republikas pilsoņi, kuri darbojās patriotiskās organizācijās — Cilvēktiesību aizstāvēšanas grupā „Helsinki-86“, Vides aizsardzības klubā, Latvijas Nacionālajā neatkarības kustībā, Latvijas Sociāldemokrātiskajā strādnieku partijā un citās — veidoja pašorganizācijas iestādes — pilsoņu komitejas — un veica pilsoņu apzināšanu un reģistrēšanu. Okupācijas varai kalpojošie „gaišie spēki“ viņus lamāja par pārbūves jaucējiem, draudot represēt par „antikonstitucionālu rīcību“, nosaucot viņu darbību par „tiesiskas sekas neizraisošu“. Tomēr pilsoņi nepadevās un pirms trīsdesmit gadiem, 1990. gada 8. līdz 23. aprīlī, vispārējās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās ievēlēja Latvijas Republikas Pilsoņu Kongresu ar 259 delegātiem. Vēlēšanās piedalījās 678 862 Latvijas Republikas pilsoņi un 28 910 pilsoņa kandidāti (pēdējie no minētajiem 259 ievēlēja 24 īpašus delegātus ar padomdevēja tiesībām). Lai arī Kongresā tika ievēlēti vairāki trimdas pilsoņu pārstāvji — Agnis Balodis, Pāvils Brūvers, Egils Levits, Māra Strautmane — Pilsoņu Kongresā 30 paredzētās vietas trimdas pilsoņiem (tātad ap 11 procentiem mandātu) tā arī netika pilnībā aizpildītas. Kādēļ trimdas vadība (bet nekādā ziņā visa trimda!), kas bija uzturējusi Latvijas neatkarības atjaunošanas prasību, uz Pilsoņu Kongresa nevienlīdzīgo cīņu ar okupācijas varu tikai noskatījās, ir jautājums vēsturniekiem. Jādomā, ka astoņdesmito gadu beigās un deviņdesmito gadu sākumā okupācijas transformācijas procesa autori un izpildītāji izlēja ne mazumu sviedru, cīnoties par trimdas labvēlību, palīdzēja arī Kultkoma rūdījums. Pilsoņu Kongress uz pirmo sesiju sanāca septiņdesmit gadus pēc Latvijas Republikas Satversmes Sapulces — 1990. gada 30. aprīlī un 1. maijā Lielajā ģildes jeb Kongresu namā — toreizējā Latvijas PSR Valsts filharmonijas koncertzālē. Tiesa, abu valsts pārstāvības institūciju statuss un situācija, kādā tās radās, bija atšķirīga. Satversmes Sapulce bija Atbrīvošanās cīņu vainagojums, kad ienaidnieks bija izdzīts no Latvijas un Latvijas pilsoņi brīvi no svešu varu spaidiem varēja izteikt savu gribu. Pat teritorijās, kur tobrīd atradās draudzīgu valstu karaspēks – Igaunijas, Lietuvas un Polijas — vēlēšanas notika tikai pēc šā karaspēka aiziešanas vairākus mēnešus vēlāk, ievēlot vēl divus Satversmes Sapulces locekļus. Turpretim 1990. gadā Latvija joprojām atradās Padomju Savienības karaspēka okupācijā, tādējādi ar Pilsoņu Kongresa ievēlēšanu jaunās atbrīvošanās cīņas tikai sākās, nevis noslēdzās. Tādēļ šajā kontekstā būtiska ir arī tā atšķirība, ka Satversmes Sapulcei bija pilnvaras lemt par visiem Latvijas pārvaldīšanas jautājumiem, kamēr Pilsoņu Kongress drīkstēja tikai atjaunot Latvijas Republikas neatkarību, tās valsts iekārtu, likumus un iestādes, kas bija pastāvējušas līdz okupācijas brīdim, nolemt, kā tas katrā atsevišķā gadījumā labāk izdarāms. Tādējādi Kongresa ievēlēšanas laika ziņā atbilstošākas paralēles būtu ar laiku 1918. gada novembrī, kad sanāca Tautas padome un tika pasludināta Latvijas Republika.

Kas tad ir noticis aizvadītajos trīsdesmit gados? Jāatzīst, ka Pilsoņu Kongresa un okupācijas varas transformācijas nesēju ar Augstāko Padomi priekšgalā spēki izrādījušies stipri nevienlīdzīgi. Vairākas Pilsoņu Kongresa idejas Augstākā Padome tomēr bija spiesta īstenot, bet arī tas notika tikai tad, kad kļuva skaidrs, ka pēc 1991. gada augusta puča transformācija Maskavā ir neatgriezeniska. Pilsoņu Kongress piedzīvoja niknus uzbrukumus no „4. maija republikas“ pārstāvju puses, gandrīz visus plašsaziņas līdzekļus okupācijas vara bija nodevusi „gaišo spēku“ pārziņā, kuri tautā veidoja sabiedrisko domu ne mazāk efektīvi kā Stučkas laikā 1918. gada beigās un 1919. gada sākumā, kad, kā zināms, pat atsevišķi Tautas padomes pārstāvji to pameta un devās sagaidīt Stučkas lieliniekus, noticējuši iespējai ar tiem sadarboties un radīt „patiesu darbaļaužu Latviju“. Tā arī 90. gadu sākumā ne viens vien Pilsoņu Kongresa delegāts vairs nebija redzams Kongresa darbā, jo, iespējams, naīvi uzskatīja, ka Augstākā Padome spēs radīt labāku valsti nekā 1918. gada 18. novembra Latvija. „4. maija Latviju“ cēla pēc minimālās programmas — paņemt no 18. novembra Latvijas tik maz, lai nenodarītu pāri savām postkoloniālās elites interesēm, tomēr tik daudz, lai nekaitinātu tautu un tā nesāktu ticēt Pilsoņu Kongresam tā, kā notika 1919. gadā, tautai sākot atbalstīt Kārļa Ulmaņa valdību. Neapdomīgo latviešu lielinieku 1919. gada kļūdu „gaišie spēki“ 1990. gadā neatkārtoja.

PSRS mantinieces Krievijas armiju izveda tikai tad, kad bija pieņemts pilsonības likums, kas garantēja iespēju piešķirt „4. maija Latvijas“ pilsonību visām pretēji Ženēvas 1949. gada 12. augusta konvencijai par civilpersonu aizsardzību kara laikā pārvietotajām personām. Formāli likvidējot PSRS, šie PSRS pilsoņi nokļuva uz Latvijas kakla, un Krievijas ietekmētās Rietumvalstis metās „4. maija republiku“ mudināt tos integrēt. Rezultāts — arvien krieviskāka Rīga un kopš 2009. gada — Rīgas domē saimniekojoša „4. maija republikas“ jaunpilsoņu un sovjetizētu Latvijas Republikas pilsoņu savienība. Tikai 2018. gadā „4. maija republikas“ autori liekulīgi sāka celt trauksmi — kā nu tā gadījies? Pilsoņu Kongresa izvirzītā deokupācijas, dekolonizācijas un deboļševizācijas problēmas risināšana postkoloniālajam režīmam nav pa spēkam, tādēļ ka tā ir pēdējā dzīvības un nāves jautājums. 2020. gada 1. janvārī „4. maija Latvija“ sāka automātisku pilsonības piešķiršanu jaundzimušajiem PSRS pilsoņu bērniem. Tas nozīmē, ka dažu gadu desmitu laikā visi PSRS kolonistu pēcteči būs šīs valsts pilsoņi un Latvijas PSR atdalīšanās no PSRS, „gaišo spēku“ ideāls pagājušā gadsimta 80. un 90. gadu mijā, būs īstenots.

Attiecībās ar Krieviju 2007. gadā „4. maija Latvija“, atšķirībā no Igaunijas, atteicās no atsauces uz 1920. gada 11. marta Latvijas un Krievijas miera līgumu.

  1. gada 20. decembris ir nozīmīgs datums „4. maija Latvijas“ vēsturē: beidzot tika publiskota okupētājvalsts slepenā dienesta informatoru kartotēka. Daudziem no viņiem ir neapšaubāmi nopelni 4. maija valsts celtniecībā. Sekoja daudzu informatoru pašapzinīga taisnošanās. Kaut ko nepareizi darījis nejūtas neviens. Citi pat nevēlas neko paskaidrot, jo, raugi… rakstot grāmatu. Ciniski. Televīzijā tika demonstrēta filma, kas apliecināja: viss kārtībā, okupantu drošības struktūras Latvijas cīņu par neatkarību 80. gadu beigās un 90. gados neesot ietekmējušas! Vēl neatmaskotie čekas aģenti turpina stāstīt apzagtajai tautai melus.

Tautsaimniecības resursi nonākuši nelielu ekonomisku interešu grupu ziņā. Lai ko apgalvotu dažādi apoloģēti, ka „citādi nevarēja“, par īstenību spilgti liecina vidusslāņa neesamība, lielais trūcīgo iedzīvotāju daudzums, cilvēku daudzums bez uzkrājumiem un īpašumā esoša mājokļa. Tiesa, latvietis ir radis nesūroties un paciesties, lai taču pēc „tik un tik“ gadiem dzīvotu kā Somijā vai Dānijā. Daudzi izvēlējušies klusu aizbraukt un pārcelties uz sekmīgi veidotām valstīm, kamēr „4. maija valsts“ pasludina šo procesu par globalizētajai pasaulei pilnīgi normālu.

Par laimi, vēsturē nekas nestāv uz vietas, vēsture neattīstās lineāri, „pa progresa ceļu“. Jau Krievijas iebrukums Ukrainā 2014. gadā postkoloniālās Latvijas cēlājiem licis kļūt nemierīgiem. Arvien vairāk pilsoņu saprot vai vismaz nojauš, ka kaut kas nav kārtībā. Izvēršas diskusija, kā tad patiesībā tapusi šī valsts. Nē, jāsaka precīzāk: esam šādas diskusijas priekšvakarā. Ar Jāņa Dombura filmu „4. maija republika“. Ar jaunās paaudzes vēsturnieka Mārtiņa Mintaura pārdomām par mitoloģizēto atmodas vēsturi. Tikmēr arī postkoloniālais režīms nesnauž: top mitoloģizētas pēdējo trīsdesmit gadu vēstures ainas. Deportāciju piemiņas dienas priekšvakarā 4. maija valsts sabiedriskā televīzija demonstrē filmu, kas atspoguļo „abu pušu viedokli“ (okupēto un okupantu) par partizānu cīņām, „nenostājoties nevienā pusē“, jo „viss esot sarežģīti“. 18. novembra Latvijas pilsoņu izdotā, 1940. gadā okupantu likvidētā laikraksta „Segodņa“ vārdu nesen pieņēmis laikraksts, kas sācis iznākt ar nosaukumu „Sovetskaja molodjož“ pēc otrreizējās PSRS okupācijas. Jo Sibīrijā nobendētie jau nevar izteikt savu viedokli. Palaikam izskan kāds intelektuāļa viedoklis, kas atšķiras no nerakstītā, vispārpieņemtā naratīva. Izskan aicinājumi piedot pāridarītājiem, kamēr pēdējie dzīvo omulībā un labklājībā, baudot publisku cieņu.

Patiesība ir īsa. Nekādas Latvijas vēl nav. Latvija atdzims tad, kad kļūsim redzīgi, kad sapratīsim, kas patiesībā noticis, kad kļūsim kritiskāki, kad nesamierināsimies ar postkoloniālās administrācijas noteikto dienas kārtību. Latvieši, visa Latvijas tauta ievēlēja Satversmes Sapulci, bet septiņdesmit gadus vēlāk — Pilsoņu Kongresu. Pirmo tā izmantoja savas valsts uzcelšanai. Otrais pagaidām stāv neizmantots. Aicinu Latvijas pilsoņus nepalaist garām iespēju atjaunot savu valsti!

Sveicu Latvijas Republikas Satversmes Sapulces sasaukšanas 100. gadskārtā!

Sveicu Latvijas Republikas Pilsoņu Kongresa sasaukšanas 30. gadskārtā!

Dievs, svētī Latviju!

Rīgā, 2020. gada 1. maijā

01.05.2020.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.