Kīra uzraksts uz Cilvēktiesību cilindra (Irāna). 6.gs.pr.m.ē.

(Kīrs Lielais (senpersiešu: KU·U·RU·U·SHA, valdījis no 559.-530.gadam pr.m.ē. Sacēlies un gāzis Mīdijas kundzību. Kad ar savu lielākoties jātnieku karaspēku bija pakļāvis Ahemenīdiem Mīdiju, Lidiju, Babiloniju, tad izlaidis hartu par tautu tiesībām savā impērijā. Kas zin, cik tur liekulības, dieva zaimošanas, bet tautu tiesību solījumu diez vai sasniedz pat viltusliberālā Eiropas Savienība. Krievijas imperatori līdz pat pēdējam, protams, ir ārpus nelietības konkurences vēl 21.gadsimtā)

 

Esmu Kourošs (Kourosh, Cyrus), pasaules ķēniņš, dižais ķēniņš, varenais ķēniņš, Babilonijas ķēniņš, Šumeras un Akadas zemes ķēniņš, četru debess pušu ķēniņš,

Kambisa (Camboujiyah, Cambyases, Cambyses I) dēls, diženais ķēniņš, Anšanas (Anshan) ķēniņš, Kouroša mazdēls, Cišpiša (Teïspes, Τεΐσπης, Chaish-Pesh) pēctecis, dižais ķēniņš, Anšanas ķēniņš, nebeidzamas ķēniņu dinastijas pēctecis, kura valdīšanu lolo (Babilonas dievi) Bel’s un Nabu, kura valdīšanu tie vēlas, izbauda savās sirdīs. Kad es labvēlīgi iegāju Babilonijā, tad gaviļu un līksmību apņemts iekārtoju valdīšanas sēdekli ķēniņa pilī. Dižais dievs (galvenais Babilonijas dievs) Marduks lika Babilonijas cēlsirdīgajiem iedzīvotājiem ……… man, es ik dienas tiecos viņu pielūgt. Par maniem darbiem līksmoja Marduks, dižais kungs, un laipni sniedza man, Kourošam, viņu pielūdzošajam ķēniņam, un Kambisam, manam dēlam, (manu) gurnu atvasei un visam manam karaspēkam savu svētību, un labā garā viņa priekšā mēs ārkārtīgi slavējām viņa augsto dievišķumu. Visi ķēniņi, kas sēdēja troņa telpās, no viscaur četrām debess pusēm no Augšējās līdz Apakšējai jūrai, tie, kas mājoja ………………, visi Rietumu Zemes ķēniņi, kas mājoja teltīs, nesa man savas dāvanas un skūpstīja manas kājas Babilonijā. No ………. līdz Ašuras (Ashur), Susas, Agades un Ešnunas (Eshnuna) pilsētām, Zamban’as, Meurnu, Der’as pilsētām, līdz pat Gutium‘as, svētās pilsētas aiz Tigras upes, zemes reģionam, kur svētnīcas ilgi bijušas drupās, dievus (tēlus), kuru mājoklis ir tajās, es atgriezu viņu vietās un izmitināju viņus noturīgos mājokļos.

Es sapulcēju visus to iemītniekus un atjaunoju (tiem) viņu mājokļus. Šumeras un Akadas dieviem, kurus (pēdējie Babilonijas ķēniņi) Nabounidi bija dievu kungam par dusmām atvedis uz Babilonu, es, uz dižā kunga Marduka vēlmi, liku dzīvot mierā viņu dzīves vietās, burvīgajos mājokļos.

Lai visi dievi, kurus esmu nolicis to svētnīcās, ik dienas veltī lūgsnu manam godam Bela un Nabu priekšā, lai manas dienas ir ilgas, un lai viņi teic manam kungam Mardukam: “Lai Kourošs, kurš tevi godā, un Kambiss, viņa dēls …” Tagad, kad ar (Ahura, Viedības Kunga) Mazdas palīdzību esmu licis galvā Babilonijas un Irānas un tautu četrās debess pusēs kroni, es pasludinu, ka cienīšu manas impērijas tautu tradīcijas, paražas un nekad neļaušu nevienam manam pārvaldniekam un padotajam nicināt vai aizvainot tās, kamēr būšu dzīvs. Kopš šā brīža, kamēr vien Mazda dāvā man valsts labvēlību, es neuztiepšu savu valdīšanu nevienai tautai. Katra ir brīva to pieņemt, bet ja kāda to noraida, es nekad nelemšu karot varas dēļ. Kamēr esmu Irānas, Babilonijas un tautu četrās debess pusēs ķēniņš, es nekad nekad nekam neļaušu apspiest citus, un ja tas notiks, es atņemšu tam tiesības un apspiedēju sodīšu.

Un kamēr esmu monarhs, es nekad nevienam neļaušu atņemt citam kustamu un zemes īpašumu ar spēku vai bez atlīdzības. Kamēr esmu dzīvs, es novērsīšu neapmaksātu, piespiedu darbu. Šodien es pasludinu, ka katrs ir brīvs reliģijas izvēlē. Cilvēki ir brīvi dzīvot visās reliģijās un uzņemties darbu nodrošinot, ka viņi nekad nepārkāps citu tiesības.

Neviens nevar tikt sodīts par savu radinieku vainu. Es novēršu verdzību, un manu pārvaldnieku un pakļauto pienākums ir aizliegt vīriešu un sieviešu kā vergu mainīšanu viņu pārvaldītajos īpašumos. Tādas tradīcijas ir jāizskauž visā pasaulē.

Es lūdzu Mazdu darīt mani veiksmīgu manu pienākumu pret Irānas (Persia), Babilonijas un četru debess pušu tautām pildīšanā.

https://www.slideshare.net/leilyahmadi/cyrus-charter-of-human-rights-cylinder-58548137?next_slideshow=1

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115% }
a:link { so-language: zxx }

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.