Novēlējums latviešiem, laists gar ausīm 135 gadus. No ‘Politiskas pārdomas no Latvijas’. Fricis (Frīdrihs) Veinberģis, 1885

(Vai esat manījuši politiķi, politologu, ietekmes personu, kurš nemētātos priekšā un pakaļā ar politisko principu nosaukumiem? Te ir Veinberģu Friča padoms turēties pie sava veselā saprāta.)

Matemātikā, fizikā un dažās citās zinātnēs pazīstami jau kopš sen daudzi negrozami pamatlikumi; bet politikā nav vēl nevienas zinātniskas regulas, kas varētu pasargāt no maldībām. Šim brīžam pazīstamie tā sauktie politiskie principi dzīvē tikai ļoti maz palīdz. Ja grib izsargāties no lielām kļūdām, tad jāievēro sava paša un citu piedzīvojumi; jāievēro vēstures mācības, pašam jāizdara izmēģinājumi, jāpārbauda un labākais jāpatur. Akla uzticēšanās kaut kādam politiskam principam (lai tas būtu aristokratija, demokratija, autoritate, brīvība vai cits kāds) cilvēku tik padara kūtru uz paša novērošanu vai pētīšanu un beidzot noved pie nelaba gala. Lielu ļaunumu izcelšanos politikā var novērst tikai ar to, ka arvienu ir nomodā, arvienu novēro piedzīvojumus, sargas no aizspriedumiem, pēta patiesību un nekad par daudz nepaļaujās uz kādu politisku principu. Par labu atrastais jāpatur, bet arvienu jāievēro tas, ka vēl nav rokās augstākā gudrība, ka var būt vēl cits labāks padoms, un ka jātura acis un ausis vaļā priekš jaunām idejām.

Fr.Veinbergs (“Politische Gedanken aus Lettland”, Leipzig, 1885)